Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

4. Omul este împreună cu cel pe care-l iubeşte

Buhari şi Müslim relatează din spusele lui Abdullah b. Mes'ud, următorul hadis: "Omul este împreună cu cel pe care-l iubeşte."[5]

Dacă s-ar porni la explicarea acestui hadis, ar reieşi cel puţin un volum. Acest hadis, care oferă un pahar din apa kevser sau apa vieţii unor inimi necăjite şi frânte, care rămân în urmă în plin mers, care nu pot să-şi urmărească călăuza, care nu sunt în stare să efectueze corespunzător ceea ce trebuie făcut, dă un indiciu asupra faptului că omul va fi împreună cu cei pe care-i iubeşte în oricare dintre poluri ar fi, pozitiv sau negativ. Omul, şi aici, şi acolo, este tot cu cei pe care-i iubeşte.

Dacă este aşa, cel care vrea să fie cu profeţii, cu cei drepţi, cu eroii, în pri-mul rând trebuie să-i iubească, ca să fie cu ei împreună. Sau, cu o altă exprima-re, cei care urmează să fie în lumea de apoi cu profeţii, cu cei drepţi, cu eroii, sunt cei care se află în compania lor şi îi iubeşte, fiind încă în lumea aceasta.

Şi pentru cei care reprezintă răul, este valabilă semnificaţia şi importanţa aceluiaşi hadis. Iată cum, un hadis compus dintr-o singură propoziţie, redă într-o formă atât de concisă asemenea mii de înţelesuri şi expuneri încât, a rosti un asemenea cuvânt, poate fi avantajul doar al unei inteligenţe deschise spre reve-laţie şi inspiraţie.

Nuayman uneori bea şi Mesagerul lui Allah îi aplica pedeapsa prevăzută în legislaţia islamică. Fapta lui Nuayman era un păcat. Atunci când un compani-on i-a adresat un cuvânt jignitor, Mesagerul lui Allah şi-a încruntat sprâncenele şi i-a zis: "Fiind împotriva fratelui vostru, să nu fiţi de ajutor diavolului. Jur pe Allah că el iubeşte pe Allah şi pe Mesagerul Lui."[6]

Datorită faptului că, iubirea lui Allah şi al Mesagerului va avea ca rezultat ca el să fie împreună cu ei, va face ca acest om, oricâte păcate ar săvârşi, să nu fie pedepsit de a deveni interlocutorul unui cuvânt rău, deoarece, el îi iubeşte pe Allah şi pe Mesagerul Lui. Această iubire este deajuns ca acest om, care îşi în-deplinea obligaţiile, care evita marile păcate, să se afle în preajma Mesagerului lui Allah. Deoarece, omul este împreună cu cel pe care-l iubeşte.

[5] Buhârî, Edeb, 96; Müslim, Birr, 165
[6] Buhârî, Hudud, 4, 5
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.