Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

24. Drepcredinciosul este un om responsabil

"Fiecare dintre voi este un păstor (râi) şi sunteţi responsabili de cei pe care-i aveţi în grijă. Conducătorul statului este ca un păstor ce răspunde de cei pe care-i conduce. Fiecare persoană este păstorul familiei şi răspunde de ea. Femeia păstoreşte gospodăria bărbatului şi are responsabilitatea de a veghea asupra ei. Slujitorul este păstorul avuţiei stăpânului său şi este responsabil de ea. Toţi sunteţi păstori şi răspundeţi de ceea ce păstoriţi."[47]

Cuvântul "râî " are semnificaţia de a supraveghea, de a proteja. I se spune păstorului "râî ", deoarece are obligaţia de a duce animalele să pască în locurile cele mai sigure, cele mai prielnice, să se preocupe ca ele să nu fie expuse atacu-lui fiarelor sau la alte primejdii şi îndeplinind această sarcină sfântă, să stea de-parte de pasiuni ticăloase, păstrându-şi puritatea caracterului şi prin mărinimia pe care o are faţă de turma sa, prin simţul profundei compasiuni, să se întristeze de necazurile lor şi să se bucure pentru realizări.

Iată că, într-un cuvânt, o asemenea relaţie între conducătorul statului şi cetăţean pote fi un subiect de discuţie. Conducătorul statului şi reprezentanţii lui în diferitele domenii sunt responsabili, conform funcţiilor lor, să-i supravegheze pe cei din subordine, să le împărtăşească necazurile şi bucuriile, să le asigure un viitor fericit…

Relaţia dintre capul familiei şi membrii ei face subiectul aceleiaşi chestiuni. Capul femiliei este răspunzător în primul rând de subzistenta, veşmintele şi stabi-lirea într-un loc potrivit a familiei, apoi de instruirea şi educaţia copiilor, de convie-ţuirea armonioasă a membrilor familiei, de garantarea fericirii pe lume şi în lumea de apoi.

Aceeaşi situaţie este de dorit şi în cadrul relaţiilor dintre femeie şi bărbat. În conducerea treburilor casnice, în apărarea avutului şi a onoarei sale, femeia este responsabilă precum un păstor care răspunde de turma sa.

Situaţia de a apăra şi păzi se aplică şi în cazul unui slujitor, care are de ocrotit avuţia stăpânului său, a unei odrasle, care are de apărat avuţia, cinstea şi onoarea părinţilor. Toate aceste situaţii au legătură cu ideea de a proteja, de a avea responsabilitate.

Se poate spune că, în privinţa religiei, nu există nici o responsabilitate de cârmuitor. Pe de o parte toată lumea este păstor, pe de altă parte, atinge gradul de conducere dirijată. Chiar dacă pentru un păstor nu există o conducere dirijată, el are totuşi responsabilităţi. Da, toată lumea are obligaţia de a-şi proteja propria persoană, mintea, sentimentele şi toate organele, ca pe ceva încredinţat.

İslamul, în cadrul tuturor sistemelor şi religiilor cunoscute, este unica lege a vieţii, care determină responsabilităţile fiecăruia, până la cele mai mici detalii şi le proclamă, începând de la conducătorul statului, până la slujitorul din casele noastre, şi, mai ales, într-o perioadă în care încă nu se întrezăreau visele democraţiei. În această privinţă nu există un alt sistem care să rivalizeze cu İslamul.

İslamul spune despre Profet că este "conducător de stat responsabil" şi îi înşiră una câte una responsabilităţile, limitele lor, îndatoririle şi sarcinile…amin-teşte de responsabilităţile femeii şi bărbatului, trasându-le sarcini precise în dife-rite domenii…se referă la responsabilităţile pe care le au părinţii faţă de copii, copiii faţă de părinţi, atrăgând atenţia asupra drepturilor şi obligaţiilor ambelor părţi…şi, dacă s-ar lua în considerare evoluţia vieţii, deschizând problema drep-turilor şi obligaţiilor muncitorilor, oferă soluţii unei probleme sociale cu mult înainte de tulburările sociale din istoria omenirii.

Până acum am amintit unele dintre drepturile şi obligaţiile reciproce ale conducătorilor de stat şi ale cetăţenilor, apoi drepturile copiilor şi părinţilor, ale femeii şi bărbatului, ale muncitorului şi patronului; iată o exprimare în trei-cinci cuvinte a atâtor probleme, care ocupă un loc voluminos în cărţile de jurispruden-ţă, în broşurile de logică şi educaţie, în operele sociologice şi de drept.

[47] Buhârî, Cuma, 11; Müslim, İmare, 20
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.