Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

18. Atacarea de două ori a aceluiaşi loc

Într-un hadis relatat de Buhari şi Müslim, Domnul nostru porunceşte: "Dreptcredinciosul nu poate fi atacat, sfâşiat de două ori în acelaşi loc."[41]

Despre acest hadis, care îi va interesa foarte mult în viitor pe politicieni, nu vom spune multe lucruri, ci ne vom mulţumi de a semnala doar unele aspecte.

Spiritele luminate, care vor deveni conştiente de propria lor cultură şi care îşi vor căuta propria lume în interiorul lor, ar trebui să se concentreze asupra acestui hadis şi să-şi întemeieze toată politica internă şi externă pe învăţătura desprinsă din acest hadis. Atunci se pot considera că au găsit calea importantă care duce spre succes. Dacă nu, faptul de a fi cel înşelat sau cel care înşeală în platforma politică nu va lipsi niciodată şi oamenii vor continua să înşele şi să fie înşelaţi.

[41] Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.