Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

21. Şapte grupuri sub umbra celui de-al nouălea cer

"Allah va lua sub umbra Sa protectoare şapte oameni în ziua în care nu vor avea minic decât umbra lor (în ziua de apoi). Primul va fi imamul cel drept, cel de al doilea va fi tânărul care şi-a petrecut viaţa sub bucuria rugăciunii, cel de-al treilea va fi cel care şi-a legat sufletul de moschei. Din a patra grupă vor face parte doi oameni care s-au iubit pentru Allah, pentru Allah au fost împreună şi tot pentru Allah s-au despărţit. Al cincilea este acel om, care zicând "Eu am teamă de Allah, se opune mrejelor unei femei frumoase şi de rang, al şaselea este acela care tâinuie ceea ce dăruieşte celui din stânga, ca să nu afle cel din dreap-ta. Al şaptelea este acel om, care, atunci când este singur, îşi aminteşte de Allah şi ochii i se umplu de lacrimi."[44]

Iată, cele arătate mai sus sunt chestiuni importante privind voinţa umană; unele dintre ele sunt dificile de îndeplinit, iar altele constituie adevărate piedici pentru sufletul uman. Omul, dacă reuşeşte să scape de unele piedici, în schimb, oricând poate să se împiedice de altele. De aceste capcane ucigătoare poţi scă-pa numai prin protecţia şi milostenia lui Allah, numai astfel poţi îndeplini cu suc-ces obligaţiile severe, care uneori depăşesc puterile umane. Dar cel mai impor-tant lucru este să acorzi atenţia cuvenită voinţei. Toate acestea se pot înfăptui prin dinamica relaţiei strânse cu Allah.

Iată, cuvântul Profetului, de care am amintit mai sus, întotdeauna s-a aflat printre noi şi prin segmentul comunităţii divine, care a consolidat puterea legăturii cu Allah, ne prezintă unitatea conştiinţei căutată de mult în utopii şi negăsită vreodată.

Da, în ziua în care soarele va lua locul norilor şi va pârjoli totul, şi atunci când creierul va fierbe şi transpiraţia va ajunge până în gât, şi când toate motiva-ţiile se vor epuiza şi se vor întoarce împotriva oamenilor, în ziua aceea nu va fi o altă protecţie decât ocrotirea şi încurajarea Celui Drept. Aici nu este important dacă această umbră este umbra celui de al nouălea cer sau altceva, important este faptul că ordinea pe care o ştiam noi s-a schimbat, balanţele s-au dereglat, cerul şi pământul s-au metamorfozat.

Este clar că, în ziua aceea nimeni nu va sprijini pe nimeni, că ocrotirea şi sprijinul nu vor ajuta la nimic. În ziua în care se vor stinge vocile, când sufletul va ajunga până în gât, când privirile se vor înceţoşa, cine pe cine poate să ocroteas-că?..

Da, în ziua aceea va fi un singur refugiu şi acela va fi umbra ocrotirii lui Allah, iar cei care vor beneficia de această umbră, vor fi:

a. Acel lider şi şef de stat, care va reprezenta dreptatea şi echitatea prin respectarea sarcinilor asumate şi va fi conştient de responsabilitatea sa în lume.

b. Bărbatul credincios a cărui dorinţă este mai presus de cerinţele trupeşti, iar inima lui bate pentru credinţă.

c. Tânărul care se consideră robul lui Allah, în perioada în care pasiunile lui sunt stârnite datorită dorinţelor trupeşti.

d. Acei oameni care se iubesc în numele lui Allah, se întrunesc în numele Lui şi când se despart, fac acest lucru în numele lui Allah. Sunt acei eroi, care l-au acceptat pe Cel Drept şi din iubirea pentru El şi-au făcut altar.

e. Cel care întotdeauna îşi duce viaţa cu "frica de Allah" şi "iubirea lui Allah", extraordinar de sensibil în a-şi apăra inocenţa şi onoarea, cumpătat în faţa voluptăţilor şi în faţa ademenirilor egoiste, bravul care alungă astfel de gân-duri spunând "El am teamă de Allah".

f. Acei eroi darnici, care se feresc să se laude cu binefacerile făcute celor din jur, acei oameni care, rupând de la gura lor, dăruiesc şi altora din avuţie şi au grijă ca aceste binefaceri să fie cunoscute doar de Allah.

g. Cei stăpâni pe sentimentele şi inimile lor şi care-şi petrec clipele de sin-gurătate raţional şi reflectând, care îşi manifestă cu ochii în lacrimi sentimentele din inimă, care întotdeauna iau de la Allah puterea voinţei, care frânge şi împrăştie dorinţa de răzvrătire prin voinţa sa teribilă.

Da, aşa cum am expus şi în alte hadis-uri, faptul că, conducătorul care guvernează cu dreptate de pe tronul de lumină are parte de bunăvoinţa Celui Drept; recompensarea tânărului cu mulţumirile Celui Drept, care şi-a traver-sat cu bine tinereţea; luarea sub protecţie divină a bărbatului credincios, care a reuşit să-şi împletească viaţa precum o dantelă între moscheie-casă-activitate; re-compensarea printr-o fericire divină în lumea de apoi a celor care şi-au petrecut viaţa iubind şi fiind iubiţi de Allah, privind universul ca un leagân al prieteniei; respectarea bărbatului devotat, care-şi achită dania. Toate acestea exprimă recompensele din lumea de apoi, indicând temelia unei societăţi ideale.

[44] Buhârî, Ezan, 36; Müslim, 91; Tirmizi, Zühd, 53
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.