Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

26. Binele, binefacerea (İhsan)

"Binefacere înseamnă să te supui lui Allah, ca şi cum L-ai vedea…"[49]

Să-ţi întregeşti credinţa cu İslamul, să trăieşti la polul binefacerilor İslamu-lui, este deviza musulmanului desăvârşit. Atingerea de către dreptcredincios a unei existenţe superioare prin credinţă şi İslam şi o binefacere care răsplăteşte dreptul ajungerii la acest punct, constituie o deosebită binefacere, în afara surpri-zelor, pe care "Ochii nu le-au văzut, urechile nu le-au auzit şi inima nu şi-a amin-tit."[50] De altfel, în Coran se spune: "Oare răsplata binelui poate fi altceva de-cât binele?" (Rahman [Milostivul], 55 /60).

Dar, binefacerea robului, în măsura profunzimii, se manifestă sub forma sincerităţii, buneicuviinţe, a respectului şi temerii, iar binefacerea lui Allah, con-form măreţiei şi bogăţiei Sale, constă în înflăcărarea inspiraţiei robului prin dota-rea inimii lui cu credinţă; informarea lui asupra adevărului lucrurilor, ridicându-i vălul de pe ochi; să-l determine să vorbească cu înţelepciune, ferindu-i gura de cuvinte fără sens.

Drepcredinciosul care ajunge în punctul unde se întredeschide vălul asup-ra existenţei, are impresia că-L vede "întreg şi sănătos" (bîkem u keyf), numai că: "Văzul nu poate ajunge la El, dar El poate cuprinde vederea." (En'âm [Ani-malele], 6 / 103).

Dreptcredinciosul, fiind încredinţat că L-a văzut, va fi uimit de măreţia faptului că a fost văzut de către El şi aşa cum visează plăcerea minutelor mesei (iftar) din timpul postului şi întâlnirea cu prietenii, tot aşa are impresia că L-a văzut.

Da, robul simte plăcere atât din faptul că L-a văzut pe Sultanul Eternităţii şi Veşniciei, şi mai ales că a fost văzut de El şi îndeplineşte cu bucuria credinţei până şi cea mai mică însărcinare.

Iată, o mică portiţă întredeschisă spre cuvintele profetului! Iată, sfinte trei-cinci cuvinte precum un giuvaer…şi iată, vastul cuprins ce nu încape în volume!

Iată, o picătură din mare, o rază din soare şi strălucirea stelelor. Să te op-reşti asupra cuvintelor Celui cu numele onorat Ahmed (Hakîkat-I Ahmediye), care sunt precum o oglindă strălucitoare şi să încerci să interpretezi valoarea lor, este o acţiune a celor neştiutori. Şi noi suntem în situaţia de a fi arătat lipsă de respect cu bună ştiinţă; de aceea, căutăm refugiu în Allah şi cerem iertare pentru îndrăz-neala noastră.

Am explicat şi faptul că, de la început am dorit relevarea întregii dimensi-uni a luminoaselor cuvinte, dar am fost depăşit şi acum suntem în aşteptarea apariţiei iscusinţei. Cu toate acestea, dacă am încercat să analizăm unele aspec-te ale hadis-urilor, am făcut-o doar asupra câtorva cuvinte luminoase din largul cuprins al hadis-urilor şi acest lucru a fost posibil doar în legătură cu profunzimea conţinutului, a exprimării solide şi puterii comunicării. Şi încă printr-un limbaj necizelat…

Doresc să ne ierte Allah, iar cei care vor citi, să ne treacă cu vederea lipsurile.

[49] Buhârı, Tefsir (31), 2; Müslim, İman, 5, 7
[50] Buhârî, Tevhid, 35; Müslim, Cennet, 2, 4
Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.