Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

20. Tirania nu rămâne nepedepsită

O altă comunicare a Domnului nostru este următorul hadis, pe care nu putem să nu-l semnalăm: "Allah acordă un răgaz tiranului. Şi odată ce l-a prins, nu-l va ferici." Apoi, Mesagerul lui Allah şi-a continuat cuvântul prin următorul ver-set: "Astfel este pedeapsa Domnului tău când El pedepseşte cetăţile, dacă ele sunt nelegiuite! Iar pedeapsa Lui este dureroasă şi aspră!" (Hud [Hud], 11 / 102).

Allah acordă răgaz peste răgaz tiranului. Celor care tiranizează, care i se opun, se revoltă împotriva Lui, le acordă un răgaz. Dar, odată ce îi prinde, nu-i fericeşte. Deci, cele savârşite au dăunat binelui şi au umplut paharul cu o ultimă picătură.

Cel Drept are în univers unele legi curente. Acestea nu se schimbă niciodată. Versetul de mai jos ne relatează următoarele: "Nu există schimbare în creaţia lui Allah." (Rum [Bizantinii], 30 / 30).

Una dintre aceste legi este că, problema tiranului este dorinţa lui de a deveni sabia lui Allah. Domnul nostru când relata acest lucru, spunea: "Tiranul reprezintă justiţia lui Allah. Prin el se răzbună, apoi se răzbună pe tiran."[43]

Tiranul este oastea lui Allah. Celor care nu cunosc măsura, Allah le-o face cunoscută prin tiran. Apoi se răzbună pe tiran în aşa fel încât, rămâneţi uimiţi. Ti-ranii, în starea lor de astăzi, au apucat zăbala între dinţi şi aşa o ţin. Dar voi, vă-zând aceste lucruri, să nu cumva să deznădăjduiţi. Multora Allah le-a dat răgaz şi chiar le-a zis "mâncaţi, beţi, trăiţi! ". Dar apoi v-aţi uitat şiu aţi văzut că i-a prins şi şi-a terminat treaba.

Priviţi în jurul vostru şi veţi vedea clar privelişti concrete. Sodoma, Gomo-ra, Pompeiul sunt numai trei exemple. Cine ştie încă câte astfel de pilde mai există drept martori cu probe în faţa legilor divinităţii, dar pe care noi nu le ştim sau le-am uitat.

Ce ne trebuie ca să mergem mai departe? Pe aceste pământuri pe care trăim acum, pe timpuri se afla Imperiul Otoman. Nici prin vis nu-ţi trecea că ar putea să cadă. Această cădere, la care nu se gândea nimeni, astăzi fiind un sim-ţământ dureros, ce a săgetat inimile, nu a scăpat fără să fie menţionat de memo-ria istoriei. Astăzi, într-o ţară mică, o mână de oameni se luptă să-şi apere exis-tenţa şi avuţiile între graniţele fixate de pactul de înţelegere, iar curentele ticăloa-se interne şi externe consideră prea mult şi acest drept al lor la viaţă…

Legea care nu se schimbă spune: "Iată ce înseamnă să fii prins de Allah!" Adevăraţii istorici şi politicieni se vor folosi mult de exemplele oferite de legea ne-schimbată a Celui Drept şi de exemplele din cimitirul istoriei. Poate aceste avan-taje vor face ca aceste exemple să rămână vii de-a lungul secolelor. Noi, aşa cum până acum am încredinţat multe probleme giuvaerului cuvintelor Lui, ce ne înfrumuseţează orizontul, şi de această dată îi încredinţăm elucidarea acestui hadis şi trecem la un alt hadis. Mesagerul lui Allah porunceşte:

[43] Aclunî, Keşfu'l-Hafâ, 2 / 49
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.