Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

11. Mâna de deasupra este cea care oferă

Într-un hadis relatat de Buharî, Müslim şi Ahmed b. Hambel, Domnul nostru porunceşte: "Mâna de deasupra este mai folositoare decât mâna de dedesubt."[24]

Într-un alt hadis, Domnul nostru comentează direct faptul că mâna de deasupra este cea care oferă, care hrăneşte, care întreţine, iar mâna de dede-subt este cea care primeşte.

În realitate, mâna care oferă este considerată deasupra mâinii care pri-meşte, din punct de vedere al binefacerii.

Din punct de vedere al prestigiului şi onoarei omului, dacă una din ele rep-rezintă "măreţia", la cea de-a doua, în unele situaţii, se poate spune "modestă". Pentru că, este necesar ca acţiunea de a dărui să nu rămână în aer şi să existe un primitor, a fost suficientă explicaţia că mâna care oferă este folositoare şi nu a spus că mâna care primeşte este rău intenţionată, dimpotrivă, arătând că este mai puţin folositoare, s-a găsit în situaţia de a preveni că acţiunea de a primi nu constituie un impediment.

Cu toate că aceste sensuri sunt absconse, traducerea acestui hadis cu sensul de: "mâna care oferă este superioară mâinii care primeşte", este deficita-ră. Deoarece, cuvintele folosite în acest hadis sunt echivalentele cuvintelor tradu-se de noi. În expunerea Sa, Domnul nostru a preferat să folosească un stil meta-foric. De aceea, expresiile "mâna care oferă" sau "mâna care primeşte", cel mult pot fi orientative, dar categoric nu pot reda sensul întreg.

Înainte de toate, prin specificarea acestei părţi a hadis-ului, s-a nădăjduit ajungerea la întreg.

Uneori şi mâna care primeşte poate să fie folositoare

În limba arabă cuvântul El-Mütî înseamnă "cel care oferă", iar cuvântul El-Ehiz, "cel care primeşte". Dacă Mesagerul lui Allah ar fi făcut din aceste cuvin-te adjective la cuvântul El-Yed, atunci era indicat să traducem prin: "Mâna care oferă este mai folositoare decât mâna care primeşte." Însă Mesagerul lui Allah nu relatează despre mâna care oferă şi mâna care primeşte, ci despre mâna care se află deasupra şi mâna care se află dedesubt. Din această expresie se degajă acest înţeles: nu în toate cazurile mâna care oferă este mai folositoare decât mâ-na care primeşte.

În unele cazuri, mâna care primeşte, chiar dacă nu este folositoare, dacă a primit de nevoie sau cu scopul de a facilita o faptă bună celui care i-a oferit sau cel care oferă o face din recunoştinţă, deci în aceste situaţii, mâna folositoare şi care este deasupra este mâna celui care primeşte.

Există oameni săraci foarte răbdători. Ei nu întind mâna. Ei sunt în conti-nuă cercetare atunci când sunt în mijlocul comunităţii. Dacă bat în uşi, ele rămân închise. După spusele Stăpânului Lumilor, dacă ei ar jura în faţa lui Allah în orice problemă, Allah nu va considera jurământul lor mincinos.

Bera b. Mâlik este unul dintre aceştia. Musulmanii, atunci când erau în situaţii critice în timpul unui război, îl puneau pe Bera b. Mâlik să jure că ei vor fi victorioşi. El jura şi se obţinea victoria. Iată, mâna care primeşte poate să fie mâna unui asemenea om…

Sevbân, unul dintre companioni, era foarte sărac. Cu toate acestea, Me-sagerul lui Allah îl sfătuise să nu ceară nimic de la alţii. De atunci, el n-a cerut nimic de la nimeni. În călătoriile sale pe cămilă, se întâmpla să-i cadă biciul din mână şi el, în loc să ceară cuiva să-l ridice şi să i-l dea, cobora de pe cămilă să-şi ia biciul, apoi se urca şi-şi continua drumul. Iată că, uneori şi unui aseme-nea om i s-ar fi putut oferi ceva…şi acest lucru ar fi fost asemănător cu faptul de a-i oferi ceva lui Gabriel.

Persoanele care sunt în situaţia de a primi ceva, în nici un caz nu sunt mai prejos decât cei care oferă. Acest lucru îl înţelegem dintr-un hadis relatat de Mă-rita Mama noastră Âişe, în care se spune că, atunci când oferim ceva unor astfel de oameni, acele lucruri mai înainte ajung în mâna Celui Drept, fără vreo însuşire sau număr, apoi Cel Drept i le oferă omului respectiv.

Recomandări

Mesagerul lui Allah ne recomandă următoarele în aceste expuneri: "Întot-deauna consideraţi-vă un om respectat. Nu vă înjosiţi propria persoană prin cer-şetorie. Nici în cadru individual şi nici în cel social, să nu ajungeţi niciodată în si-tuaţia mâinii care primeşte. Dimpotrivă, fiţi în situaţia mâinii care oferă. Astfel, în-totdeauna vă veţi afla deasupra şi vă veţi apăra onoarea, demnitatea. Să nu uitaţi faptul că, cel de deasupra va consuma liniştit, iar cel de dedesubt va aduna şi va trăi neliniştit. Voi să fiţi mâna dominantă, nu mâna condamnată. Dacă vă veţi afla deasupra, atunci veţi fi mâna dominantă."

Dimensiunea internaţională

Şi în relaţiile internaţionale, acest hadis constituie pentru noi un îndreptar de a nu greşi şi de a nu fi induşi în eroare. Dacă noi am ajunge să fim mâna de deasupra, atunci am avea şi noi un rol în stabilirea echilibrului între state. Astfel oamenii noştri vor avea prilejul de a-şi îndrepta spinarea încovoiată în urma ex-ploatării de către superputeri. În caz contrar, nu vom putea scăpa de exploatare şi în continuare vom fi trataţi ca oameni lipsiţi de importanţă.

Priveliştea generală a lumii noastre este plină de argumente în ceea ce priveşte această problemă. Superputerile, acordând unor ţări câţiva bănuţi de ochii lumii, îi împing spre regres şi astfel sug sângele naţiunii respective, exploa-tând-o până în măduva oaselor, iar noi trăim amărăciunea "mâinii care primeşte" şi înghiţim în sec de neputinţă.

În această situaţie, sarcina care ne revine, atât ca individ cât şi ca naţiune, este munca şi strădania, să răspundem cerinţelor prin faptele întregii lumi islami-ce şi chiar a lumii întregi.

Şi în cazul de faţă, Mesagerul lui Allah, printr-o exprimare scurtă, atrage atenţia cine ştie asupra căror probleme asemănătoare celor pe care vi le-am relatat!

[24] Buhârî, Vesâya, 9, Zekat, 18; Müslim, Zekat, 94; Müsned, 2 / 4
[25] Müslim, İman, 171-174; Tirmizi, Buyu, 5; Ebu Davud, Libas, 25
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.