Musulmani, catolici şi scopul comun de pace şi dreptate

Introducere

Această lucrare îşi propune să argumenteze că musulmanii şi catolicii sunt în mod firesc parteneri în lucrarea dreptăţii şi a păcii. Acest parteneriat izvorăşte din respectul reciproc pentru religia celuilalt, care le permite să identifice lucrurile comune în materie de credinţă şi valori. De asemenea izvorăşte din terenul comun al credinţei pe care o împărtăşesc în unitatea lui Dumnezeu şi în atributele Lui de milostivire, compasiune şi iertare. În cele din urmă izvorăşte din însuşi exemplu lui Mohamed şi al lui Isus, care au apărat şi au promovat pacea cât şi din Cărţile Sfinte ce călăuzesc vieţile musulmanilor şi ale creştinilor. Această lucrare identifică o platformă de credinţă comună care îi pune pe musulmani şi catolici împreună într-o lume unde lupta pentru dreptate şi pace este de o importanţă capitală. Apoi identifică patru domenii speciale –demnitatea umană, libertatea religiei şi a conştiinţei, impulsul de eradica sărăcia şi căutarea păcii – în care musulmanii şi catolicii sunt colaboratori în mod firesc. Făcând acest lucru ne aducem aminte de cuvintele lui Fetullah Gülen pe măsură ce vorbeşte de aceste patru domenii de dreptate socială.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.