Zmartwychwstanie w księgach objawionych

Koran, ostatnie Pismo Święte, porusza cztery główne tematy: Istnienie Boga i Jego Jedność, Zmartwychwstanie i życie po śmierci, Proroctwo, oddawanie czci Bogu oraz sprawiedliwość. Podejmuje temat Zmartwychwstania daleko szerzej niż wszystkie poprzednie Pisma Święte.

Pomimo wypaczeniom, którym została poddana, Tora nadal zawiera wersety dotyczące Zmartwychwstania. Ewangelia została zesłana, by naprawić to, co zepsute a potwierdzić, co pozostało nietknięte. Jednakże, też została przekręcona. Nie długo po odejściu Jezusa z tego świata, pojawiło się około 300 ewangelii i zostało puszczonych w obieg. Ich sprzeczności wewnętrzne oraz sprzeczności z innymi ewangeliami doprowadziły do wielu wypaczeń, które z czasem jeszcze tylko rosły. Jednakże, znajdują się wciąż jeszcze w ewangeliach pewne wzmianki o Zmartwychwstaniu i życiu przyszłym, takie jak następujący:

„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebios... Błogosławieni miłosierni, albowiem będzie im okazane miłosierdzie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą … Błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios... Radujcie się i cieszcie, ponieważ wielka jest wasza nagroda w Niebie.” (Mateusz 5:3, 7-8, 10, 12)

„Biada światu z powodu rzeczy, które skłaniają ludzi do grzechu! Takie rzeczy muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego przyjdą! Jeśli twoja ręka albo twoja noga skłania cię do tego, byś grzeszył, odetnij ją i wyrzuć precz. Lepiej jest dla ciebie, byś wszedł do życia z jedną ręką albo nogą, niż gdybyś miał dwoje rąk i dwie nogi i został wrzucony do wiecznego ognia. I, jeśli twoje oko skłania cię do grzechu, wydłub je i odrzuć precz. Lepiej dla ciebie, byś wszedł do życia z jednym okiem niż miał dwoje oczu i został wrzucony do ognia piekielnego” (Mateusz 18:7-9)

Zmarły zostanie wskrzeszony zarówno fizycznie jak i duchowo. W zależności od kontekstu, Koran wspomina o zmartwychwstaniu duchowym albo cielesnym. Na przykład: „O Ty, duszo uspokojona, powróć do twego Pana, zadowolona i z upodobaniem przyjęta! Wejdź więc między Moje sługi! Wejdź do Mojego Ogrodu!” (89:27-30).

Wersety te wspominają powrót duszy do jej Pana. Jednakże, wiele innych wersetów opisuje  Zmartwychwstanie (i Tamten Świat) w takich terminach materialnych i fizycznych, że musimy przyjąć, iż będzie także miało charakter fizyczny. Koran omawia prawdę Raju i Piekła, szczegółowo lub krótko, w 120 miejscach. Opisując te wymiary i wyjaśniając, kto zasługuje na który, podkreśla połączenie naszej duszy i naszego ciała.

Na przykład, twarze ludzi Raju będą jaśniały ze szczęścia i ludzie ci znajdą przygotowane dla  nich wszystko, czego tylko zapragną. Będą razem ze współmałżonkami i członkami rodziny, którzy zasłużyli na Raj. Bóg ponownie uformuje kobiety Raju bez wad jako dziewczyny. Ludzie Raju będą żyli we wspaniałych pałacach ustawionych w ogrodach pełnych wspaniałych drzew, pod którymi będą płynąć rzeki pełne miodu, czystej wody, mleka i innych napojów. Z drugiej strony, ludzie Piekła będą cierpieć straszliwe wyrzuty sumienia i płonąć w ogniu. Kiedy ich skóry zostaną przypieczone albo spalone zupełnie, to będą wymieniane na nowe. W dodatku te części ciała, którymi grzeszyli, będą świadczyły przeciwko nim.

Piekło, ze względu na swe okropności, ostrzega ludzi, by odrzucili niewiarę i grzech a Raj motywuje tych ze wzniosłymi uczuciami, by walczyli o doskonałość. Zatem Koran wspomina zarówno Raj jak i Piekło jako przysługę lub łaskę:

„Oto Gehenna, którą grzesznicy uważają za kłamstwo! Krążą oni między nią i wrzącą wodą. Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo? A tego, który się lęka stanąć przed swoim Panem, czekają dwa Ogrody -Przeto które z dobrodziejstw waszego Pana uważacie za kłamstwo?” (55:43-47)

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.