Tolerancja i Łagodność

Bądź tak obszerny jak ocean i otwórz swe serce dla każdej duszy! Niechaj wiara utrzymuje cię w czujności, byś odczuwał niekończącą się sympatię wobec ludzkości i byś nie pozwolił zignorować ani zapomnieć żadnego rozbitego serca.

Wspieraj ludzi dobrych ze względu na ich dobroć, ceń ludzi mających serca pełne wiary i bądź wobec nich uprzejmy.

Zbliż się do niewierzących tak delikatnie, że roztopi się ich zawiść i nienawiść. Jak Mesjasz, ożywiaj ludzi swym tchnieniem

Pamiętaj, że podróżujesz najlepszą drogą i podążaj za Prorokiem, Wzniosłym Przewodnikiem. Bądź świadom, że masz jego przewodnictwo, dzięki najdoskonalszemu i pełnemu wyrazu  Objawieniu. Bądź sprawiedliwy i zrównoważony w swoich ocenach, ponieważ wielu ludzi nie cieszy się błogosławieństwem Jego przewodnictwa.

Odpieraj zło za pomocą swej dobroci i nie zwracaj uwagi na nieuprzejmość! Nastawienie osoby ujawnia jej charakter. Wybieraj tolerancję i bądź wspaniałomyślny wobec tych, którzy mają mniejszą wiedzę.

Najbardziej wyróżniającą się cechą duszy pełnej wiary jest miłość wobec całej miłości, która  wyraża się w czynach i wrogość wobec wszelkich czynów, które wyrażają wrogość. Nienawiść wobec wszystkiego jest znakiem obłąkania lub opętania przez szatana.

Zaakceptuj to, jak Bóg Cię traktuje. Uczyń to miarą zachowania wobec innych, tak byś mógł reprezentować prawdę pomiędzy nimi i być wolnym od lęku przed samotnością w obydwu  światach.

Tylko ci, którzy nie korzystają ze swego rozumu, albo ci, którzy popadli w zwykłą głupotę i popędy ciała, przekonani są, że wierni mogliby ich skrzywdzić. Zwróć się do swego duchowego mistrza, by poruszyć swe serce a swe oczy wypełń łzami.

Osądzaj swą wartość u Stwórcy poprzez to, jak dużo przestrzeni zajmuje On w twoim sercu a swoją wartość w oczach ludzi wedle tego, jak ty ich traktujesz. Nie zaniedbuj Prawdy nawet na chwilę. I „bądź człowiekiem pomiędzy innymi ludźmi”.

Zwracaj uwagę na każde zachowanie, które sprawia, że kochasz innych. Pamiętaj, że zachowywanie się w taki sam sposób spowoduje, że również oni będą ciebie kochać. Zawsze zachowuj się przyzwoicie i bądź czujny.

Nie pozwalaj swemu zmysłowego Ja, by było sędzią w jakiejkolwiek sprawie, ponieważ spowodowałoby to nieszczęście dla twych bliźnich. Taki osąd, według słów Proroka, który był najbardziej prawdomówny, doprowadziłby też do twego zniszczenia. Bądź skrupulatny i nieubłagany wobec swego zmysłowego Ja, a wobec innych ludzi bądź ustępliwy i łagodny.

Aby zachować swą wiarygodność, honor i miłość, kochaj ze względu na Prawdę, nienawidź ze względu na Prawdę i miej dla Prawdy otwarte serce.


* Ten zbiór aforyzmów został napisany w 1984 r. i ostatnio ukazał się w Ölçü veya Yoldaki Işıklar, Kaynak, Izmir, 2000; Wyd. angielskie: Pearls of Wisdom, The Fountain, New Jersey, 2000, s. 61.

 

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.