Fethullah Gülen: Stwierdzenie papieża niefortunne, przeprosiny prawem muzułmanów

Fethullah Gülen, wybitny muzułmański uczony z Turcji, wydał następujące oświadczenie pisemne, w związku z ostatnimi komentarzami papieża na temat islamu, wypowiedzianymi podczas przemówienia na Uniwersytecie w Regensburgu.

Gülen nazwał język papieża niefortunnym i zastosowanym w czasie, gdy przez ludzi religii powinny być głoszone tolerancja i zrozumienie.

Oto pełny tekst Gülena:

Aroganckie konstatacje papieża Benedykta XVI nie mają precedensu w posłannictwach proroków od pierwszego człowieka Adama do Muhammada (pokój z nimi), ani też w słowach bogobojnych i szlachetnych ludzi Islamu aż do naszych czasów. Co do różnic, sporów i kontrowersji pomiędzy wielkimi religiami Abrahamowymi, to nigdy nie pochodziły z różnic w religiach, które są oryginalnymi przesłaniami Boga do proroków, ale z uchylania wartości religijnych i zasad religii wraz z upływem czasu przez tych, którzy używali religii jako narzędzia do rozwijania swych ambicji osobistych i prywatnych interesów, wraz z nienawiścią i gniewem  w ich sercach, skierowanym względem innych.

Ci, którzy podchodzą do islamu z punktu widzenia ideologii politycznej, czasem pod wpływem uprzedzeń, a czasem pod wpływem ludzi o złych intencjach, nie są w stanie uwolnić się od zakorzenionego w ich umysłach obrazu islamu, jako religii przemocy i nienawiści. Redukowanie islamu do systemu przemocy i barbarzyństwa ma te same korzenie: ignorancji i uprzedzenia. Najgorsze jest widzieć, jak przywódca ponad miliarda wiernych Kościoła katolickiego czyni takie nieuzasadnione uwagi na temat religii Boga; uwagi, które mogą prowadzić do poważnych prowokacji i są moralnie obraźliwe.

Przesłanie islamu jest harmonijnym przesłaniem pokoju, swego rodzaju muzyki zgody społecznej oraz tchnieniem tolerancji i dialogu. Niegrzeczność, nieuprzejmość i szorstkość, nienawiść i wrogość są zmorą tych, którzy postrzegają islam oczyma ignorancji i przesądów. W sercu, w którym zamieszkał islam, nie ma niczego prócz miłości oraz zainteresowania i tolerancji dla wszystkiego, co żyje, a uczucie to pochodzi bezpośrednio od miłości do Boga.

Z drugiej strony, nasz obecny świat, wyczerpany wiekami wojen, jeszcze raz pokazuje oznaki stawania się sceną dla nowych konfliktów, wobec nienasyconego apetytu ludzkości na bogactwo materialne. W czasie, gdy rzeczą odpowiedzialną byłoby nawoływanie do tolerancji i zrozumienia, lekkomyślne stwierdzenia Jego Świątobliwości są niezwykle niefortunne i szkodliwe. To ze względu na takie stwierdzenia, działania oraz swą rolę w krucjatach, Watykan odczuwał nie tak dawno konieczność składania przeprosin. Ale niestety, przemówienie papieża  Benedykta XVI na Uniwersytecie w Regensburgu, które zawierało cytat z cesarza bizantyjskiego Michała Paleologa, nie jest absolutnie w zgodzie ze stanowiskiem, które powinien zająć w dzisiejszym świecie przywódca Kościoła.

Moją szczerą nadzieją jest to, aby ostatnie zachowanie papieża nie otwarło bram nowej fali zamieszania w świecie, gdyż Jego Świątobliwość nie tylko uchybił wielkiej religii islamu, ale też uczynił niestosowne uwagi o ukochanym Proroku islamu, obrażając tym samym w sposób szokujący cały świat muzułmański.

Użycie takich słów przez przywódcę świata katolickiego, liczącego ponad miliard ludzi, może tylko stać się zachętą dla radykalnych grup o mentalności krzyżowców i spowodować niepokoje  w świecie.

Mam szczerą nadzieję, że muzułmanie, oczekując od papieża przeprosin, co stanowi ich naturalne prawo - zareagują na to nieszczęśliwe wydarzenie w sposób cywilizowany, zgodny z  zasadami islamu, nauczanymi przez Proroka pokoju i miłosierdzia; abyśmy mogli uniknąć kryzysu podobnego do tego związanego z  karykaturami; kryzysu, który stanowi przecież nie tak odległą przeszłość.

Ów epizod z przemówieniem Papieża przypomina nam ponownie, że dzisiaj potrzebujemy tolerancji i zrozumienia jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek. Co ważniejsze, w świecie globalnym powinniśmy odłożyć na bok nasze różnice ideologiczne, kulturalne, religijne i polityczne i starać się żyć zgodnie z wyjątkowymi zasadami -- które są w zgodzie z ludzką naturą – a przyniesionymi przez Wysłannika Boga dla dobra ludzkości.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2023 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.