Prorok Mahomet

Perły mądrości: Prorok Mahomet

Ludzkość poznała i opowiedziała się za prawdziwą cywilizacją z pomocą Proroka Mahometa (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim). Wszystkie wysiłki na rzecz prawdziwej cywilizacji, które zostały podjęte po jego odejściu, nie były niczym innym jak staraniem się wprowadzania w życie oraz praktykowaniem zasad przyniesionych przez niego, a także przystosowywaniem ich do nowych warunków. Z tego powodu Prorok zasługuje na miano założyciela prawdziwej cywilizacji.

Tym, który odrzucił opieszałość i lenistwo, a pochwalał ciężką pracę jako formę nabożeństwa, był Prorok Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim). Swoich zwolenników prowadził on ku horyzontom wznoszącym się ponad czasami, w których dane im było żyć, nauczając ich tego, w jaki sposób mogliby stać się elementem harmonii w świecie.

Prorok Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim) ukazał się jako niedościgniony miecz męstwa i wymowy przeciwko niewierze i okrucieństwu. Ogłosił prawdę w najbardziej wyraźny sposób i wskazał ludzkości drogę do prawdziwej egzystencji.

Jeśli na ziemi istniał ktoś, kogo ignorancja, niewiara i okrucieństwo nie lubiły, to z całą pewnością był to prorok Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim). Ci, którzy poszukują prawdy i żywią pragnienie prawdziwej wiedzy, w końcu ją znajdą oraz będą podążać przez życie jej drogą.

Tym, który ogłosił ludzkości prawdziwą wolność i zakorzenił w niej świadomość tego, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa, był Prorok Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim). Ustalił on, że przewaga nad innymi tkwi w cnocie, pobożności i moralności. Za rodzaj kultu uznawał głoszenie prawdy skierowane przeciwko wszystkim ciemiężycielom i przeciwko myśli despotów.

Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim) wezwał nas do tego, abyśmy chronili religię, życie, rozum, własność oraz nienaruszalność rodziny i rodu, a także abyśmy dążyli do tego celu. W sposób niezwykle wyważony ogłosił, że żaden inny obowiązek nie może dorównać tej walce.

Mahomet (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim) odsłonił przejściowy charakter świata i śmierci, ukazał grób jako poczekalnię otwartą na królestwo wiecznej szczęśliwości. Niezależnie od miejsca i czasu każde serce, które poszukiwało szczęścia, prowadził do fontanny Khadr, pozwalając mu pić eliksir nieśmiertelności.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.