Koran

Perły mądrości: Koran

Koran pochodzi od Najwyższego z Najwyższych i pozostaje w zgodzie z człowieczeństwem, jego wartością oraz wielkością. Bierze także pod uwagę ludzkie serce, duszę, umysł oraz fizyczne istnienie istoty ludzkiej. Koran zawiera najdoskonalsze przesłanie i stanowi zbiór boskich praw.

Koran jest unikalną księgą, za której nauczaniem podąża ponad miliard ludzi; jest księgą, która wiecznymi i boskimi zasadami, jakie są w niej zawarte, wskazuje każdemu człowiekowi kierunek do najkrótszej i najbardziej świetlanej drogi do szczęścia.

Koran był źródłem światła dla najwspanialszych i najmądrzejszych społeczności, które rządziły światem; z ich grona wyłoniły się tysiące naukowców, filozofów i myślicieli. Pod tym względem żadna inna zasada nie równa się z tą.

Od dnia, w którym Koran został objawiony, pod jego adresem wysuwane są różne zastrzeżenia oraz formułowana jest krytyka. Jednak księga ta zawsze wychodziła bez uszczerbku z niebezpieczeństwa i nieustannie ukazuje swoje zwycięstwo.

Koran konkretyzuje się w sercu, oświetla duszę, a także od początku do końca ukazuje prawdę. Tylko wierzący, którzy są w stanie odczuć całe piękno świata w pojedynczym kwiecie, dostrzec burzę w kropli wody, poznają i zrozumieją jego prawdziwe oblicze.

Styl Koranu jest tak piękny i wzniosły, że chylą przed nim czoła zarówno arabscy, jak i zagraniczni językoznawcy. Ci, którzy uznali jego prawdę i zrozumieli jego treść, oddali pokłon temu dziełu pełnemu wymowy.

Muzułmanie mogą osiągnąć jedność tylko poprzez uznanie Koranu i wiarę weń. Ci, którzy nie mogą tego uczynić, nie mogą być muzułmanami, nie mogą też ustanowić jakiejkolwiek trwałej jedności między sobą.

Mówienie, iż „wiara jest kwestią sumienia”, oznacza, że zarówno moim językiem, jak i w mym sumieniu „uznaję istnienie Boga, Jego Proroka oraz Koranu”. Każdy akt uwielbienia i czci, powiązany z tym rozumieniem, jest przejawem owego uznania.

Gdy ludzkość brnęła w brutalność niewiedzy i ignorancji, Koran wezbrał powodzią oświecenia, która zatopiła świat w swoim świetle. Koran spowodował bezprecedensową rewolucję. Historia jest tego wystarczającym świadkiem!

Koran w najbardziej zrównoważony sposób naucza o znaczeniu i naturze ludzkości, a także ukazuje prawdę oraz mądrość, jak również istotę, atrybuty i imiona Boga. Żadna inna księga nie dorównuje w tej dziedzinie Koranowi. Popatrz na mądrość świętych i prawdziwych filozofów, a to zrozumiesz.

Koran jest wyjątkową księgą, która wzbudza prawdziwą sprawiedliwość, rzeczywistą wolność, harmonijną równość, dobro, honor, cnotę, a także współczucie dla wszystkich stworzeń. Księga ta jest również niezrównana, jeśli chodzi o zakazywanie przemocy, politeizmu, niesprawiedliwości, ignorancji, przekupstwa, stosowania lichwy, kłamstwa oraz fałszywego świadectwa.

Koran jest nie tylko księgą, która chroni sieroty, biednych i niewinnych. Jednakowo traktuje i osądza króla oraz niewolnika, dowódcę i szeregowego, pozywającego, a także pozwanego.

Twierdzenie, że Koran stanowi źródło zabobonów, nie jest niczym innym, jak powtarzaniem słów wypowiedzianych przez prostych i nieuczonych Arabów 14 wieków temu. Taki pogląd wyśmiewa się z mądrości i prawdziwej filozofii.

Gdyby tylko ci, którzy krytykują Koran oraz to, co on ze sobą przyniósł, mogli stworzyć coś, co chociażby na chwilę zagwarantuje porządek, harmonię, pokój, bezpieczeństwo życia… Tak naprawdę bardzo trudno jest zrozumieć tego typu przewrotność oraz upór w obliczu ponurych i chwiejnych cywilizacji, opartych na zasadach obcych Koranowi; cywilizacji, które są zmartwione i przygnębione, a których jęki serc pozbawione są jego światła.

Życiem przynoszącym ludzkości największy ład i porządek jest to, w którym bierze się oddech pochodzący z Koranu. W istocie, niektóre z pięknych rzeczy, jakie dziś powszechnie się uznaje i oklaskuje, są dokładnie tymi, do których już wieki temu zachęcał Koran. A zatem czyja to wina, że dziś muzułmanie znajdują się w tak żałosnej sytuacji?

Ci, którzy krytykują Koran tak, jakby zajmowali się tym zawodowo, zazwyczaj mają jedynie mglistą i powierzchowną znajomość jego treści. To ironia losu, że takie osoby nie krępują się i dają upust swoim opiniom na temat Koranu bez jego zbadania, a nawet bez jego przeczytania. W rzeczywistości nie ma różnicy pomiędzy ich postawą a uporem niektórych ignorantów pokazywanych w świetle (pozytywnej) nauki. Zdaje się, że nadal musimy czekać na to, aż ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, jaka jest prawda.

Ci, którzy wierzą w Proroka Mahometa (pokój i błogosławieństwo niech będą z nim) i w Koran, wierzą też w Boga. Są to rzeczywiste wymiary bycia muzułmaninem.

Koran pozwala ludziom wznieść się na najwyższy poziom, a mianowicie do pozycji zwróconej ku Bogu. Ci, którzy świadomie pozostają w tej pozycji, słyszą, jak Bóg mówi do nich poprzez Koran. Jeśli złożą ślubowanie, że z Nim rozmawiają, nie znajdą się pośród tych, którzy fałszywie przysięgają.

Mimo że nadal jesteśmy na tym świecie, kiedy wkraczamy w atmosferę oświeconą przez Koran, czujemy, że przechodzimy przez grób i świat pośredni (czyli świat pomiędzy tym a następnym). Doświadczamy Dnia Sądu oraz Siratu (bardzo wąski most prowadzący do nieba), drżymy na myśl o horrorze piekła i spacerujemy po spokojnych stokach nieba.

Ci, którzy uniemożliwili muzułmanom zrozumienie Koranu i postrzeganie go w całej jego głębi, sami oddalili się od ducha i istoty islamu.

W najbliższej przyszłości, w obliczu spojrzeń pełnych uznania i zdumienia, strumienie wiedzy, techniki oraz sztuki, płynące w kierunku oceanu Koranu, wpadną do ich właściwego źródła i zjednoczą się z nim. Wtedy wszyscy badacze, naukowcy i artyści znajdą się w tym samym oceanie.

Spojrzenie na przyszłość jako na czas Koranu nie powinno być zbyt trudne. Koran jest słowem Tego, który przeszłość, teraźniejszość i przyszłość widzi w tym samym momencie.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.