Tefekkur (bezinning)

Dit betekent letterlijk: diep, systematisch en in detail nadenken. Tafakkur is de lamp van het hart, het voedsel van de geest, de geest der kennis en de ziel en het licht van de Islamlevensweg. Zonder bezinning is het hart verduisterd, geraakt de geest uitgeput en wordt de Islam oppervlakkig beleefd zonder diepte of betekenis.

Bezinning is zo'n licht in het hart dat goed en kwaad, deugd en schade, schoonheid en lelijkheid kunnen worden opgemerkt en onderscheiden van elkaar. Zo wordt het universum een studieboek en onthullen de Qur'an verzen hun betekenis en diepe geheimen vollediger.

Bezinning is een beslissende stap om een les te kunnen trekken uit wat we rond ons zien gebeuren. Het is ook een gouden sleutel om de deur der ervaringen te kunnen openen, een kiembed waar de boom der waarheid wordt geplant en de pupil van het harte-oog geopend is. Daarom is de grootste der mensheid, de eerste in bezinning, zoals in andere deugden,vzmh. Hij verklaarde: 'Er is geen daad van aanbidding zo verdienstelijk als bezinning. Denk daarom na over de overvloedige geschenken van God en de resultaten van Zijn Macht. Maar probeer niet na te denken over Gods Essentie want daar zijt ge nooit toe in staat.' (Bayhaqi, Sunan, Shu'ab al-Iman, 136 / Ajluni, Kashf al khafa', 1. 311). Door deze verklaring, toegevoegd aan het belang van de bezinning, heeft de 'glorie der mensheid' vzmh, de grenzen der bezinning vastgelegd en ons herinnerd aan de grenzen van onze vermogens.

Om op hetzelfde punt de aandacht te trekken, schrijft Ajluni, auteur van al Minhai (de uitgestippelde weg): “Bezinning op overvloed is een voorwaarde op dit pad, terwijl bezinning over de Goddelijke Essentie een duidelijke zonde is”. Het is zowel vals als nutteloos om te twijfelen als aan Hem te denken. Het betekent ook van iets trachten te bekomen wat men al heeft.

Het is in dit vers, 'Zij dachten na over de schepping van de hemelen en de aarde' (S3/ A191) dat de Qur'an aan ons denken het boek van het Universum voorstelt. Hierin bevinden zich de scheppingsmethode, de bijzonderheden van letters en woorden, de harmonie en de samenhang van zijn betekenissen en, in het algemeen, de degelijkheid. Door onze aandacht op het universum te trekken en om hierover te bezinnen, wijst de Qur'an ons op de meest gunstige vorm van de kracht van bezinning.

De beste manier om een perfecte, universele mens te worden is van na te denken over het geopenbaarde Boek van God en dit te bestuderen. Alle gedachten, concepten en daden hierin bestuderen. Ook de Goddelijke mysteries in het Boek van het Universum ontdekken en doorheen elke nieuwe ontdekking die de mens helpt om het geloof te verdiepen en te ontplooien, een leven leiden vol van spiritueel genot, langs een lichtende weg van geloof naar kennis van God en vandaar naar liefde voor God. Tenslotte, om vooruit te gaan naar het hiernamaals en de gunsten van God en Zijn goedkeuring.

Het vermogen van bezinning kan in elke tak der wetenschap worden gebruikt. Nochtans kan rationele en experimentele wetenschap slechts de eerste stap of een middel zijn om het uiteindelijke doel der bezinning te bereiken. Dit slechts als de menselijke geest niet is vervormd en misleid door verkeerde concepten en veronderstellingen.

Het bestaan bestuderen als een boek en erover nadenken, kan de gewenste resultaten geven en voortdurende informatie en inspiratie, indien voortdurend wordt benadrukt dat de dingen, met al hun kenmerken, door God geschapen zijn. Dit is het doel en de methode van allen die vol overtuiging alle schepping aan God toeschrijven en die door kennis, spirituele voldoening hebben bereikt, liefde en het gedenken van God.

Bezinning moet gebaseerd zijn op, en starten met het geloof in God als de Oorsprong van alle dingen. Het is niet mogelijk om verder te gaan dan de overtuiging van Gods bestaan en Eenheid als deze vermelde overtuiging niet leeft. Zelfs niet als God ergens op deze reis wordt aangetroffen.

Bezinning is gebaseerd op, en start met het geloof in God als de Schepper en enige Beheerder van alle zaken, neemt toe en maakt vooruitgang met elke ontdekking, zonder onderbreking, in bijkomende dimensies. Deze bezinning zal nooit stoppen vermits het begint met God die de Eerste en meest Uitwendige Naam heeft, en eindigt met God die de Laatste en meest Inwendige Naam heeft. Mensen aanmoedigen tot een dergelijke bezinning, toegespitst op een welbepaald doel, moedigt hen ook aan om te leren en wetenschappelijke methodes te gebruiken van de processenstudie die in het universum plaatshebben.

Omdat de hemelen en de aarde, met alles wat erin gebeurt, het eigendom en het Koninkrijk van God zijn, is de studie van elke gebeurtenis en kwaliteit in het boek van de schepping ook een studie van de manier waarop de Verhevene omspringt met de schepping. Wie dan ook zijn leven inricht, overeenkomstig de aanbevelingen in beide studies, is op het pad van goede leiding en rechtvaardigheid. Tenslotte zullen deze studenten aankomen in het Paradijs waar zij zullen drinken van 'kawthar': het gezegende, Paradijselijke, water. De mensen van de dwaling en het verlies, in de kuil der verwaarlozing en ondankbaarheid tegenover God, hun lot is helemaal anders. De reizigers naar het Paradijs zijn uitgerust met bezinning en herkennen de ware Gever van alle overvloed en gehoorzamen Hem, bewust van wat geloof in Hem betekent. Zij reizen, van dankbaarheid voor alle giften, en van overvloed naar dankbaarheid, in de voetstappen van de engelen, de Profeten en de ware gelovigen. Zij doen alles wat hen is opgedragen om God voor Zijn zegeningen te danken. Met de bezinning als 'voertuig', geholpen door het bewustzijn van God, overkomen zij alle hindernissen op hun weg. Zij vorderen van noodzakelijke maatregelen naar onderwerping en vandaar naar het toevertrouwen van hun hele bestaan aan Gods Macht. Zij vliegen doorheen de 'hemelen' naar hun eindbestemming.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2023 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.