'Ik Beschouw de Inspanningen van de Regering voor de E.U. als Oprecht'

Ik Beschouw de Inspanningen van de Regering voor de E.U. als Oprecht

Wat vind u van Recep Tayyip Erdogan?

Ik heb geen hecht contact met hem gehad. Toen hij burgemeester van Istanbul was, hebben we elkaar een paar keer ontmoet. Nadat hij premier werd, heb ik hem echter niet meer gezien. Er waren mensen die met roddels op de proppen kwamen, waarvan de inhoud varieerde van: “Ze gaan met elkaar om,” tot: “Ze hebben elkaar ontmoet. Al deze roddels zijn pure verzinsels. Als je het mij vraagt, is hij een eerlijke en welgemanierde man. Ik denk ook dat hij een harde werker is, en moedig en besluitvaardig. Ik persoonlijk ben vol lof over zijn optreden omtrent de toetreding tot de Europese Unie. Hij doet wat er gedaan moet worden. Echter; er zullen altijd mensen zijn die niet blij zijn met hem, of hem niet mogen; ongeacht van wat hij doet. Ik heb tot noch toe niets negatiefs over hem kunnen ontdekken. Ik ben geen politiek figuur en ben nooit betrokken geweest bij een politieke partij. Ik heb nooit gestemd omdat ik nooit de kans hiertoe heb gekregen. Ik ben nu hier, en ten tijde van de vorige verkiezingen was ik ook hier. Maar, er moet me iets van het hart. Hij zal niet stelen. Ik heb pas nog gezegd dat ik niets opheb met politici die zich bezighouden met verduisteringspraktijken. Maar Erdogan komt mij niet voor als iemand die zich daarmee bezig houdt. Hetzelfde kan ik zeggen van zijn beste vrienden. Ik ben ervan overtuigd dat hij positieve gedachten heeft over Turkije. Indien er echter een gunstiger en beter politiek platform zou zijn voor Turkije, dan zouden mensen zich daarop richten.

Alleen Allah weet deze dingen echter. Vooralsnog, heeft Allah hem de kans gegeven. In mijn ogen, moeten ze doen wat nodig is voor Turkije. Niemand mag een positieve gang van zaken voor Turkije belemmeren, ongeacht wie deze positieve gang van zaken in beweging brengt. Als dhr. Bulent (Ecevit) dit had gedaan, had niemand hem hierbij lastig gevallen. Voor nu, heeft Allah dhr. Tayyip (Erdogan) deze kans gegeven. Hij gaat sommige zaken op moedige wijze aan. Dit mag niet voorkomen worden. Indien het goed is voor de toekomst van Turkije, en als beschaafde mensen en zakenmensen het accepteren, dan mag het niet worden tegengehouden. Er is een democratie. Als ze hem niet mogen, dan kunnen ze er in de volgende verkiezingen voor zorgen dat hij van het podium verdwijnt, en dat er iemand anders voor in de plaats komt.

Vindt u dat de AKP (Partij voor rechtvaardigheid en Ontwikkeling) haar kernconcept als "conservatieve democratische partij" voldoende in de praktijk brengt?

Misschien dachten ze vroeger heel anders. Mensen veranderen echter met de tijd. Dit moet geaccepteerd worden. Vijftien tot twintig jaar geleden hadden mensen het niet over democratie. Ze zeiden niet: "Laten we democratisch zijn." Mensen veranderen. Ze hebben nu het juiste pad gevonden. Ze kunnen nu zeggen dat ze democratisch zijn en spannen zich enorm in voor de democratie. Dit is op te maken uit hun pogingen tot toetreding tot de Europese Unie en hun contact met de V.S., en misschien nog meer uit het feit dat ze naar Rusland gaan om daar te vergaderen. Hun democratische pogingen -Allah weet dit het beste - lijken oprecht te zijn. Wat men een democratie noemt, kan namelijk op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Er bestaan veel verschillende soorten democratie in de wereld. Toen de Communisten bestonden, hadden zij het ook over een democratie. Amerika noemt zichzelf een democratie, net zoals Engeland en België. We hebben de Christen Democraten, de Boeddhistische Democraten, en zelfs de Joodse Democraten. Mensen kunnen democraat zijn en tegelijkertijd een bepaalde overtuiging, filosofie of een bepaald geloof aanhangen. Islamitische tradities en gewoonten kunnen zonder meer worden gecombineerd met democratie. Er is, in mijn ogen, niets wat een dergelijke democratie in de weg staat.

Het kan zelfs bijdragen aan de democratie; de behoeften van een mens bestaan niet alleen uit aardse behoeften. Laat ons profiteren van de voordelen van vrijheid van gedachte en meningsuiting, maar laat ons ook de andere kant open houden naar de eeuwigheid. Ik ben geschapen voor de eeuwigheid. Ik neem geen genoegen met minder dan de eeuwigheid. In het geval van een volledig ontwikkelde democratie, zal deze democratie mij helpen om mijn verlangens te vervullen en deze te ondersteunen. Dit houdt in dat democratie ook een metafysische kant dient te hebben; ze dient open te staan voor de andere wereld. Wat is er mis met zo'n democratie? Nu, hoewel ze een democratie bieden, ben ik nog steeds niet zeker over hun bedoelingen. Als ze een dergelijke democratie bieden, is dit in mijn ogen een zeer moderne democratie. Ik geloof dat ze oprecht zijn in hun aanbod van democratie en hun pogingen hiertoe, inclusief de acties met betrekking tot de Europese Unie. Het is niet belangrijk hoe ze mij zien, waar ze mij plaatsen. Het doel van God is groots, laat dat duidelijk zijn. Maar er is nog iets. Degenen die het gisteren nog over een democratie hadden, hebben het hier nu niet meer over. Ze zeggen: "Religieuze en reactionaire mensen zullen de democratie minder waard maken." Men moet zich daarom niet in de luren laten leggen door het spel van democratie.

Afgelopen maand, werd er een internationale vergadering gehouden in Saoedi Arabië, waar ook (Bill) Clinton aan deelnam. Hoewel mannen en vrouwen zich in hetzelfde gebouw bevonden, werden ze van elkaar gescheiden door een gordijn. In hoeverre geeft dit volgens u de essentie van de Islam weer? Is er iets waardoor mannen en vrouwen hun problemen niet samen kunnen bespreken? Bovendien zei Clinton iets wat nogal wat stof deed opwaaien: "Als de Profeet nog in leven zou zijn, dan zou zijn vrouw in een auto rijden. Sterker nog, zij zou de huidige auto-industrie leiden. Sommige mensen beschouwden dit als een respectloze uitspraak, anderen zagen het als de realiteit. Wat is uw mening hieromtrent?

Dit onderwerp heeft een religieuze kant. De regels die voortkomen uit de religie laten meestal wel toe dat vrouwen en mannen bij elkaar zitten en elkaar ontmoeten. Vrouwen bezochten onze Profeet ook. Zij zaten eveneens met dingen, en ze hadden vragen die ze stelden. Soms stelden ze deze vragen direct aan Hem, zonder eerst naar één van de families of naar Moeder Aise te gaan. Met een typische vrouwenkwestie gingen ze naar Moeder Aise. In de sterke hadith (woorden van de Profeet Mohammed) bronnen, zoals die van Buhari en Moslim, is er sprake van soortgelijke onderwerpen. Wat het bidden betreft; dit deden vrouwen samen met mannen. Ze zaten echter meestal in een rij achter de mannen. Dit was ook afhankelijk van waar er voor gebeden werd; de zogenaamde husuf, qusuf gebeden, gebeden voor zonsverduistering, regen etc. Er bestaan verschillende studies wat betreft de Islam. Wanneer iedereen naar buiten ging om te bidden voor regen, dan deden ze dit samen. Wanneer er voor Allah werd gebeden voor zuivering van het hart, gebeurde dit echter gescheiden. De mannen stonden vooraan, de vrouwen hierachter. Zo gebeurde dat. Dit moeten we niet over het hoofd zien. Het is echter van essentieel belang dat we de onderliggende reden vinden, in termen van de fiqh methodologie, voor deze manier van doen.

Wat mij betreft, kunnen mannen en vrouwen gewoon naast elkaar in leunstoelen zitten; de ene in de ene stoel, en de andere in de andere stoel. Ik zie hier persoonlijk geen kwaad in. Ze kunnen samen de auto instappen, samen winkelen, op dezelfde school studeren, en samen naar school en weer naar huis gaan. Ook in het geval van een belangrijke bijeenkomst (als in Saoedie Arabië) kunnen ze bij elkaar zitten. Dit is één kant van het verhaal.

De andere kant van het verhaal is dat sommige mensen, vanuit religieuze overwegingen, misschien waarde hechten aan het scheiden van mannen en vrouwen. In dat geval moet dit worden gerespecteerd. De mensen in Saoedi Arabië zien het zo. Ik heb het parlement van Jemen eens op televisie gezien. Ik zag dat de vrouwen wier hoofden bedekt waren, naast de mannen in de stoelen zaten. In sommige landen voelen ze zich hier prima bij op hun gemak. Ik geloof dat ze in Iran gescheiden van elkaar zitten. Op sommige plaatsen zitten ze in dezelfde ruimte, maar zitten de vrouwen achter de mannen. Aan de ene kant, moet dit in de religie door deskundigen worden bepaald. Aan de andere kant, denk ik dat we respect moeten opbrengen voor degenen die hier anders over denken.

Wat Clintons uitspraak tijdens de vergadering over onze Profeet betreft… Misschien zou onze Profeet dit hebben gedaan, misschien niet; iemand zou echter niet met zoveel gemak over onze Profeet moeten praten. Gezien het feit dat het Clinton was die deze uitspraak deed, zal ik er niets over zeggen. Hij bevindt zich niet in de positie om iets over onze Profeet te zeggen. Zijn visie op onze profeet is erg beperkt. Indien een Islamiet een dergelijke uitspraak had gedaan, dan zou ik mijn kritiek op hem/haar hebben geuit. Niemand weet wat de profeet precies had gedaan. Hij was een toegewijd en plichtsgetrouw persoon. Hij gedroeg zich naar de wil van Allah. Het was niet aan hem (Clinton) om zoiets te zeggen tijdens die bijeenkomst.

Hoe beschouwt u het idee van dhr. Deniz (Baykal) over de oppositie in deze periode? Is hij volgens u slecht geluimd ?

Dhr. Deniz (Baykal) is in principe geen slecht geluimd persoon. Alleen denk ik dat hij zich gedraagt zoals degenen om hem heen. Hij heeft ook te maken met de mensen die hem steunen en de mensen uit zijn werkgebied. Mensen denken allemaal verschillend, en om in hun eigen kring te kunnen blijven, nemen zij het algemene gevoel van de kring over. Ik denk dat hij hier ook toe verplicht is, althans, dit denkt hij. Verder ken ik hem niet van dichtbij. Ik ken hem op basis van zijn karakter, en hij is niet slecht geluimd. Mensen kunnen soms echter gewoonweg niet stilstaan, denk ik.

Afgelopen maand, vond ere en (militaire) junta(1)- achtige discussie plaats. Het begon met een artikel in de krant Cumhuriyet. Het artikel kopte: “Jonge officieren in moeilijkheden.” Nadat het artikel was geplaatst, vonden er discussies plaatst. U hebt dit waarschijnlijk ook gevolgd.

Ik heb via de media vernomen dat, of iets dergelijks nou wel of niet heeft plaatsgevonden, de leiders van dat instituut en enkele belangrijke mensen ervan wisten. Als ze dit weten, dan geloof ik dat ze zullen doen wat nodig is om die eenheid niet te verspillen. Als het heeft plaatsgevonden, dan hoop ik van harte dat het geen junta is. Ze zouden in diskrediet worden gebracht in geval van een junta. Ze hebben hen uitgeschakeld en hen vele kansen geboden. Na de gebeurtenissen van 27 mei, is een pro-junta instelling niet weg te krijgen. Ik ken dit instituut. Talat Aydemir is totaal onder de voet gelopen. In die periode, voldeed ik aan mijn militaire dienstplicht in Mamak. Ik zou niet weten of het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, Het zou kunnen. Hoe dan ook, de junta is onverbeterlijk. Als ze vandaag iets doen, zal de macht van de Almachtige Allah hen morgen afbreken.

(1) Militaire Junta: Er komt een militaire regering aan de macht zonder voorafgegaan te zijn door verkiezingen.

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2024 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.