Hâl og Maqâm (Tilstand og Station)

Tilstand betegner oplevelsen i éns indre verden af det "åndedrag", der blæser fra rigerne bag verden, og at føle forskellen mellem "nat" og "dag", såvel som "aften" og "morgen", som de opstår i hjertet. De, som opfatter dem som skiftende bølger af glæde og sorg, sammentrækning og udvidelse, der invaderer hjertet uden at den troende gør noget særligt, kalder den stabile fortsættelse af disse bølger for en "station", og deres forsvinden kaldes for "sanselighed".

Det ville ikke være forkert at beskrive enhver station som en Guddommelig gave og som den brise af nærhed til Gud, man føler i hjertet, og endvidere at betegne hver station som éns fortsatte og stabile oplevelse af denne brise, og opnåelsen af en ny identitet gennem dem. Ligesom livet, lyset og barmhjertigheden, er enhver tilstand en direkte gave fra den Almægtige og fører til overbevisning om Guddommelig Enhed. Som kontrast kan de, eftersom hver station afhænger af éns egen målrettede indsats, ikke afspejle sandheden så klart. Derfor, uden at se dem som noget, man selv har arbejdet sig frem til, vil en troendes følelse af de spirituelle rørelser i sit hjerte, og en troendes åbning af en ny vej i hjertet hvert øjeblik imod Den, Der kendes i hjertet, føre til en dybere påskønnelse af Kilden til disse rørelser, end det er tilfældet hvis man sammenligner med at forme dem i forhold til éns egen formåen og karakter, hvilket kan føre til opblæsthed og indbildskhed.

Den mest sandfærdige og bekræftede, må fred og velsignelser være med ham, erklærede engang: Gud tager ikke jeres legemlige holdning i betragtning, men jeres hjerter. [1] Disse ord retter vor opmærksomhed mod det, som Sandheden tillægger vigtighed, og viser folk hvordan man skal nå hovedmålet. En hadîth, der er kommet gennem en mindre pålidelig kanal er: Gud betragter jeres hjerter og handlinger. [2] Dette er en henvisning til en station, man når til efter gentagne perioder af tilstand.

En tilstand består af de Guddommelige manifestationer, der fremstår på tidspunkter, der afgøres af den absolutte Vilje. Disse manifestationer afspejles i hjertet og i den troendes opfattelse og bevidsthed, der følger dem og hælder dem i en støbeform. Medens en station betegner en stabil tilstand og falden til ro efter tilstandens bølgebevægelser, kan en tilstand derfor sammenlignes med bølgepakker af forskellig længde og farver, der kommer fra Solen; de dukker op og forsvinder, helt afhængigt af den absolut dominerende Vilje.

Følsomme sjæle og de, hvis bevidsthed er på vagt eller vågent over for kundskaben om Gud, tolker tilstandens bølger i deres hjerter, ligesom når de ser Solens afspejlinger i vandets bobler, og de reagerer på disse bølger i henhold til deres niveau og opfattelsesmåde. De, som ikke har fået rettet deres hjertes ubalance op, og derfor lever uden kontakt med den Almægtige, betragter måske disse bølger af tilstand som illusioner og fantasier, medens de, der ser eksistensen i Sandhedens lys, betragter dem som tydelige, oplevede virkeligheder.

Tilstandens største helt, må fred og velsignelser være med ham, som betragtede enhver given forudgående åndelig gave som mindre, sammenlignet med den følgende - må Gud oplyse vore hjerter med lyset af de af hans gaver, han betragtede som mindre - erklærede: Jeg beder om Guds tilgivelse halvfjerds gange om dagen. [3] Det var umuligt for en fuldkommen ren sjæl, der følte behov for en evigtvarende opstigning og et evigt lys på en rejse uden ende mod det Ubegrænsede Væsen, at have gjort andet.

 


[1] Muslim, "Birr", 33, 34
[2] Ibid.; Ibn Mâja, "Zuhd", 9
[3] Al-Bukhâri, "Da´awât", 3; Al-Tirmidhi, "Tafsîr al-Qur´ân", 47

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2023 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.