Overnaturlige fænomener

Ånden strømmer ud fra den ubetingede eksistens's verden, hvor Guddommelige befalinger bliver udført øjeblikkeligt og direkte. Men ligesom energi kræver ledninger og lamper for at fungere, behøver ånden materie for at fungere i denne verden, selvom materie hæmmer dens aktivitet. Så for at gøre ånden mere aktiv og mindre begrænset indenfor tid og rum, kan vi følge en af tre veje:

Overnaturlige fænomener, Profeterne og helgenerne

Enhver kan give ånden mere rum at handle indenfor. Dette mål nås gennem fast religiøs tro og spirituel udvikling gennem regelmæssig tilbedelse og asketisme. Jo mere forfinet materien er, des friere og mere aktiv er ånden.

At spise mindre mad, faste jævnligt, sove mindre, afstå fra synder og regelmæssig og hyppigere tilbedelse hjælper dig til at nå det mål. Hvis man bruger sine medfødte muligheder for at udvikle sine åndelige evner, kan man transcendere denne verdens grænser, rejse i ånden i andre dimensioner af eksistensen og, til en vis grad, etablere kontakt med fortiden og fremtiden.

Overvej den følgende analogi: Når man er i et værelse, ser man, at det er begrænset af de fire vægge. Når man går udenfor, kan man se alle umiddelbare omgivelser. Man kan se endnu mere fra en bakketop. Jo højere, man stiger, des mere ser man. Det er det samme med tid. Jo mere fri ånden er fra materiens og kroppens fængsel, desto mere vidtfavnende er dens aktivitetsområde med hensyn til tid og rum.

Denne vej er sædvanligvis Profeternes og helgenernes vej. Enten ved at rejse i ånden i tid og rum eller ved at blive undervist af Gud, Kenderen af det Sete og Usete, trænger de ned i dybderne af tid og rum. Ligesom sollyset er utallige steder på samme tid, selvom den er en materiel krop, kan også en Profets eller helgens ånd, særligt en af "erstatningerne" (abdal), være til stede mange steder på en gang, i sin krops immaterielle eller energiform. Koranen peger på dette: Da tog hun en skærm (der kunne skjule hende) for dem, og Vi sendte så Vor ånd til hende, og han tog skikkelse for hende som en fuldkommen mand. [19:17] Mange af Koranens fortolkere siger, at denne ånd var Ærkeenglen Gabriel. Sådanne hændelser er også rapporteret i mange autentiske fortællinger.

Hvis en helgens ånd har opnået tilstrækkelig oplysning eller lysstyrke, møder den symboler eller tegn på fortidige eller fremtidige begivenheder, mens den rejser i tiden. Helgener fortolker disse visioner og beretter om visse fortidige eller fremtidige begivenheder. Dette kan sammenlignes med drømmetydning. De kan tage fejl i deres fortolkning.

Men da Profeter modtager Åbenbaring og undervises direkte af Gud, den Almægtige, Kenderen af det Sete og det Usete, kan de ikke fejle i deres fortolkninger og forudsigelser. Alt, hvad de har forudsagt er gået i opfyldelse. For eksempel forudsagde Profeten Muhammad talrige fremtidige begivenheder (f.eks. 'Uthmans og 'Alis martyrium, Slaget ved Jamal [Elefant] mellem 'Ali og så fremtrædende Ledsagere som Talha og Zubayr, og muslimernes erobring af Damaskus, Iran og Istanbul). De fleste af hans forudsigelser er allerede gået i opfyldelse; andre venter blot på at deres tid kommer til at gå i opfyldelse.[11]

En muslimsk helgen, Muhyi al-Din ibn al-'Arabi, som døde omtrent 50 år før grundlæggelsen af den ottomanske stat, forudsagde mange vigtige begivenheder i den ottomanske historie. Hans Shajarat al-Nu'maniya, af hvilke der findes manuskripter i biblioteker i Edirne og Istanbul, er som en symbolsk historie om det ottomanske rige. For eksempel forudsagde han, at hans grav ville blive opdaget, når Selim trådte ind i Damaskus (det blev den), at på trods af 9 måneders belejring ville Hafiz Ahmad Pasha ikke erobre Bagdad (hvilket han ikke gjorde), at sultan Murad ville erobre den på fyrre dage (det gjorde han), og at sultan 'Abd al-'Aziz ville blive detroniseret og dræbt (det blev han).

Ligeledes forudsagde Mushtaq Dada fra Bitlis, som levede i første halvdel af det 18. århundrede, at efter en krig, ville én, ved navn Kamal, gøre Ankara til hovedstad i Tyrkiet (det skete altsammen). Hans Diwan, en bog med hans digte, der indeholder hans forudsigelser, kan stadig fås.

Sådanne elskede tjenere af Gud, hvadenten de er Profeter eller helgener, kommer kun med forudsigelser, hvis Han tillader det via Sin tilladelse og magt. Han erklærer: [Koranen]

Overnaturlige fænomener og de Guddommelige Navne

Den næste måde at rejse i ånden gennem tid og rum, eller at trænge ind i fjernere og dybere dimensioner af tid og rum, er at følge det relevante Guddommelige Navns eller Navnes vejledning. Al eksistens afhænger af de Guddommelige Navnes manifestationer. Vi kan kun se, fordi manifestation af det Guddommelige Navn, den Alt-Seende, gør os i stand til at se. Vi fortsætter med at eksistere, fordi manifestationen af Hans Navne, den Selv-Opretholdende og den Ene, Som Forårsager Opretholdelse, tillader os at gøre det. Hvis Han ikke længere manifesterede Sit Navn, den Ene, Som Forårsager Opretholdelse, i forbindelse med eksistensen, ville universet høre op med at eksistere øjeblikkeligt.

På samme vis tillader denne praksis engle og jinn at tage skikkelser som dyr eller mennesker, forudsat at Gud tillader dem at gøre det. Særligt jinn kan træde ind i et dyrs krop og styre dets handlinger. De kan også kontrollere mennesker. Så ved at opdage det Guddommelige Navn, der tillader én at trænge ind i sådanne dimensioner og derpå følge Dets vejledning i en særlig sag, kan vi rejse i tid og rum, og se og høre visse ting, andre ikke kan.

Forskellige overnaturlige fænomener

Overnaturlige fænomener som telepati og spiritisme er vidt udbredte. Millioner af mennesker, der søger fred og glæde for at modarbejde den teknologiske og materialistiske dominans over deres verdenssyn, sind og ånd, går til seancer for såkaldt transcendentale oplevelser. Nogle mennesker er mere modtagelige overfor, og kan udføre, overnaturlige fænomener. For eksempel en Madam Gibson, der forudsagde Indiens deling i 1947 og mordet på John F. Kennedy. Ligeledes Fenni Bey fra Ordu, Tyrkiet, som kæmpede ved fronten ved Medina under 1. verdenskrig, som fortæller:

Vi var under belejring i Medina. Jeg kunne ikke kommunikere med min familie i Istanbul. En nat så jeg i en drøm, at der var ild og røg i mit hus. Om morgenen sendte jeg bud efter en af mine menige, der var medium. Jeg bad ham om at gå i trance og rejse til mit hus -jeg fortalte ham, hvor det lå- og beskrive for mig, hvad han så. Han gjorde, som jeg bad ham om, og begyndte at beskrive: "Jeg er nået frem til huset, jeg har banket på døren, og en ældre kvinde med tørklæde om hovedet er kommet ud med et barn på armen." Jeg bad den menige om at spørge hende, om der var noget galt i huset. Han fortalte mig: "Hun siger, at din kone døde i går."

Nu er spiritisme meget udbredt. Inden yderligere forklaringer vil jeg påpege, at jeg kun diskuterer sådanne ting for at understrege, at eksistens ikke er begrænset til materien: Tværtimod, ligesom en bogs vigtigste eksistensberettigelse er i dens mening, er det, som er metafysisk, åndeligt eller immaterielt, den essentielle del af eksistensen. Materie er på den anden side tilfældigt og et foranderligt medie til at manifestere det immaterielle i. Store helgener, som Ibn al-'Arabi, kommunikerede med de dødes ånder og endda med dem, der endnu ikke var født.[12] Nutidige spiritister og medier kommunikerer med ikke-troende jinn eller djævle, der giver sig ud for at være den afdøde, hvis sjæl, de forsøger at kommunikere med. De medier, der forudsiger fremtiden, får sædvanligvis også kontakt med jinn, og fortæller så videre det, de har hørt.

Jinn lever længere end os, er aktive i større dimensioner (riger) i tid og rum, er meget hurtigere end os og kan se ting, vi ikke kan. Men de kan ikke se fremtiden, og af den grund bør vi ikke tro på deres forudsigelser, selvom nogle ganske få af dem går i opfyldelse. Før i tiden konkurrerede amerikanske og sovjetiske efterretningstjenester i studier af telepati og andre overnaturlige kommunikationsformer. Som det vil blive forklaret senere, vil verdenssamfundet i en ikke alt for fjerne fremtid benytte jinn til at kommunikere med hinanden, især indenfor efterretningssager. Men det er farligt at søge kontakt og kommunikere med jinn og djævle, for sådanne væsener kan let etablere indflydelse og kontrollere disse søgende.

En ven, der er psykiater, fortalte følgende hændelse:

Jeg var blevet inviteret til en åndemaningsseance i et hus i Samsun (en provins i det nordlige Tyrkiet). Den yngste datter arrangerede kopper og bogstaver på et bord. En af de tilstedeværende venner inviterede hans afdøde bedstefaders sjæl. Efter adskillige opfordringer viste en mand sig. Da vi insisterede på at vide, hvem han var, svarede han: "Satan." Vi blev meget forbavsede. Lidt senere spurgte jeg ham om, hvorfor han var kommet, når vi ikke havde kaldt på ham. Han skrev på bordet med kopperne: "Så jeg kommer!" Jeg spurgte ham, om han troede på Gud. Han skrev: "Nej!" Da jeg spurgte ham, om han troede på Profeten, svarede han igen: "Nej!" Jeg begyndte at læse nogle passager for ham fra en bog, der handler om Guds eksistens. Da jeg læste: "En fabrik med de og de træk, peger på ingeniøren, der planlagde og byggede den," skrev han: "Sandt"; men da jeg læste: "Således også universet med alle planeterne og i særlig grad verden med alle planter og dyr i den peger på Gud, " skrev han, "Nej!" Dette forsatte nogen tid, og jeg begyndte at recitere for ham fra Jawshan al-Kabir (Den Store Rustning), en samling bønner til Gud. Mens jeg reciterede, bevægede kopperne sig på bordet. Imidlertid skrev han: "Hold op med det sludder!" Da jeg fortsatte med at recitere, kunne han ikke længere holde ud at lytte og forsvandt.

På samme måde som overnaturlige hændelser, beviser også lægers iagttagelser ved dødstidspunktet, at ånden og åndelige væsener eksisterer. Det, som Bedri Ruhselman rapporterer fra en læge i Ruh wa Kainat (Ånden og Universet), er i fuld overensstemmelse med iagttagelser, gjort af en gruppe hollandske læger, og som blev offentliggjort i aviserne. En læge fortæller:

Min kone var syg. Da hun begyndte at få dødskvaler, steg to ting, der lignede skyer, ned i værelset og svævede over hendes hoved. I mellemtiden fremstod en form, som var forbundet med min kone ved nakken med en streng, og blafrede. Dette stod på i fem timer. Til sidst brød strengen af og formen, ånden, steg bort. Dette var slutningen på min kones liv.

[11] For mange af hans forudsigelser se Said Nursi, The Letters (london, UK: Truestar, 1994), 1:111-30; Fethullah Gülen, Profeten MUHAMMAD - set fra en anden vinkel. (Forlaget KILDEN , 2003), 70-97.
[12] Koranen hentyder i 7:172 og 23:14 til den kendsgerning, at vore ånder blev skabt længe før Adam og Eva kom til verden. Ifølge en hadith bliver hvert menneskes ånd blæst ind i vedkommende, når han eller hun befinder sig i moderens liv som foster på omkring 6 ugers alder.

Pin It
  • Oprettet den .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen Webside. Alle rettigheder reserveret.
fgulen.com er officiel kilde på Fethullah Gülen, den berømte tyrkiske lærde og intellektuelle.