Edirne, Kirklareli a nakonec Izmir

V tomto druhém období mého pobytu v Edirne jsem bydlel u svého nadřízeného Suata Yildirima, který tam byl muftim. Když jsem se při své práci setkal s určitým tlakem, požádal jsem o přeložení do Kirklareli. Nezůstal jsem tam dlouho. Během mé roční dovolené jsem byl přeložen do Izmiru. Jel jsem do koránské školy KestanepazarI v Izmiru. V KestanepazarIu jsem pracoval se studenty. Moje oficiální pracovní povinnost se neomezovala na Izmir a očekávalo se, že budu jezdit do části Agean v Turecku. Občas jsem chodil do kaváren vysvětlovat různé otázky mužům, kteří tam ubíjeli čas.

Většina studentů v Kestanepazari byla nadaná. Nedostával jsem tam žádný plat, protože jsem žádný plat nechtěl za to, co jsem dělal. V noci jsem chodil po internátu a přikrýval ty, co se odkryli. Po 5 letech jsem z určitých důvodů musel z Kestanepazari odjet. [Fethullah Gülen My Small World, rozhovor Latifa Erdogana, Zaman]

Jeho služba v oblasti vzdělání, která začala v koránské škole v KestanepazarI a pokračovala, když cestoval jako kazatel po Západní Anatolii, se stala známou v 70. letech 20. století. V té době začala klíčit jeho myšlenka sloužit islámu, Turecku a lidstvu ve jménu služby Bohu prostřednictvím výchovy „dokonalých" lidských bytostí — lidí, kteří spojují duchovnost s intelektuálním vzděláním, náboženskými a přírodními vědami; těch, kteří spojí rozum a srdce a těch, kteří nacházejí pravé štěstí ve službě ostatním.

V Gülenových snech a představách, a dokonce i v jeho statích a básních, se objevil legendární čistokrevný „kůň“, který pochopil, jak byl unavený, teprve tehdy, když se na chvíli zastavil na úbočí kopce, jeho srdce se zastavilo a on zemřel. Opravdový člověk měl být jako tento kůň: jeho život měl být natolik zasvěcený službě jiným, že by pocítil únavu teprve tehdy, až by jeho srdce přestalo bít. Se smutnými a hlubokými pohledy, se srdcem hořícím ušlechtilými ideály, s duchem omámeným větry přicházejícími z jiných světů, se srdcem rozdrceným problémy přicházejícími na lidstvo a s opravdovými pocity měl být tento člověk vybaven diamantovými pravdami víry, rubínovými znalostmi, chrysolitovou láskou, smaragdovým entuziasmem, perlovým a korálovým očekáváním a vědomím nekonečné služby, bezmocnosti a pokory před Bohem.

Buďte tak tolerantní, až se vaše nitro rozšíří až do velikosti oceánu. Nechte se inspirovat vírou a láskou lidí. Ať ve Vašem okolí nejsou žádné ztrápené duše, kterým nenabídnete pomocnou ruku a vůči kterým zůstanete lhostejnými.

Po vojenském puči z 12. března 1971 byl Hodža efendi uvězněn pro podezření, že chtěl „měnit sociální, politickou a ekonomickou základnu zřízení v Turecku, za tímto účelem založit sdružení a tajné společenství a tím využívat náboženské cítění lidí." Po 6 měsících byl propuštěn, aniž mu byl soudem uložen trest. Vrátil se na svoji oficiální pozici. Byl poslán do Edremitu, potom do Manisy a nakonec do Bornovy/Izmiru, kde pracoval až do 12. září 1980. Během této doby působil na lidi po celé zemi svými kázáními, soukromými rozhovory a konferencemi o náboženských poznatcích a sociálních, ekonomických a filozofických tématech. Obzvlášť působivé byly jeho odpovědi univerzitním studentům, kteří cítili zpochybnění své víry moderní filozofií a vědou. Ovlivnil mnohé - od studentů po učitele, od úředníků po dělníky, od majitelů obchodů až po obchodníky a podnikatele.

Fethullah Gülen zdůrazňoval, že služba vlastní zemi by se měla uskutečňovat v rámci těchto základních zásad:

  • Neustále pozitivní jednání, které nenechává žádný prostor pro zmatek, boj a anarchii
  • Neočekávat žádné světské, materiální ani jinak světské náhrady za službu
  • Jednání ozdobené morálními ctnostmi, které budují důvěru a jistotu
  • Aktivity spojující lidi a společnost
  • Trpělivost a soucit
  • Pozitivní a aktivní lidé místo vytváření opozice nebo reakcionářství.

Takto byl pro Boží uznání otevřen „bazar” dobrovolné služby. Malá skupina, která začala vznikat kolem Gülenových názorů, sloužila lidem na základě jeho rad. V současné době se na této službě podílejí lidé všech profesí a různých názorů. Pokračují ve své službě bez myšlenky na materiální odměnu. Kážou, vyučují a zřizují soukromé vzdělávací zařízení po celém světě. Vydávají také knihy a časopisy, jakož i deníky a týdeníky, vystupují v televizním a rozhlasovém vysílání a financují stipendia sociálně slabým studentům. Společnosti a nadace založené lidmi různých světových názorů, kteří se shodují na službě lidem, zejména v oblasti vzdělání, založily a provozují okolo 300 středních škol a univerzit od Anglie až po Austrálii, Spojené státy americké a Rusko, a také v Jižní Africe. Gülenovo chápání služby neumožňuje očekávat žádný materiální ani politický zisk. Upřímnost a čistota záměru by nikdy neměla být poškozena, ani poskvrněna. Nejvyšší prioritu mají tolerance, láska a trpělivost a klade se důraz na předcházení reakcionářským činnostem a na pozitivní jednání. Generace oslovená tímto pojetím služby získala během krátké doby velkou pozornost.

Pin It
  • Vytvořeno dne .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen webové stránky. Všechna práva vyhrazena.
fgulen.com je oficiální zdroj Fethullah Gülen, proslulý turecký učenec a intelektuální.