Светът обсъжда идеите на Фетхуллах Гюлен

Идеите на Фетхуллах Гюлен продължават да бъдат обсъждани в световен мащаб. В Мюнхен се проведе международен симпозиум на тема „Развитието на мюсюлманите – „Движение Гюлен” ли е новият партньор за диалог?” на симпозиума присъстваха около 330 гости от различни министерства, университети, посолства и общини.

Доклади представиха десет учени, между които и редактора на списание „Die Fontäne” Вилхелм Вилайк, който сподели, че исляма е отворена за диалог религия и Фетхуллах Гюлен открива нови хоризонти в тази насока. „В глобализиращия се свят идеите на Фетхуллах Гюлен се приемат, той насърчава хората да не стоят с кръстени ръце, а да работят активно във всички сфери. Докато работят, трябва да обръщат внимание и на духовния си свят. Необходимо е науката и религията да вървят заедно, той говори за мюсюлмани, които живеят в  хармония в развиващия се модерен свят.”, заяви Вилайк.

Проф. д-р Томас Мишел сподели, че е научил искреността от „Движение Гюлен”. „В „Движение Гюлен” има единство. Те са в служба на Бога и на обществото. Не желаят да разказват за хубавите неща, които правят. Продължават да служат в името на благото. От тях научих що е искреност.”, каза проф. Мишел.

Участниците в симпозиума подчертаха, че „Движение Гюлен” не е политическо, а образователно движение.

„Той се обръща към всички съсловия. Не плаши хората. Той избра трудния път – да говори само за красивите неща. Гюлен призовава хората да се развиват, да не закъсняват за насрочените срещи и да развиват духовната си същност.”

„Фетхуллах Гюлен призовава към толерантност и служба на обществото. Освен това някои смятат, че движението има тайни цели. Според мен има много ясна цел: „Движение Гюлен” е образователно движение. Гюлен не изкарва на преден план политиката, а – човека.”, каза още проф. д-р Томас Мишел.

В симпозиума участва и проф. д-р Леонид Сюкийянин от Московския университет, който сподели, че Фетхуллах Гюлен е реалист, духовно извисен и искрен. Той добави още, че ислям, модернизъм и демокрация не са противоположни понятия.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен