Идеите на Гюлен могат да разрешат проблемите на модерния свят

Международното сдружение за диалог в Кьолн, организира конференция под наслов „Ислямската толерантност в историята”. В нея преподавателят по история на религиите в Постдамския университет д-р Силвия Павелс-Ниами сподели, като се позова на много западни източници, че през цялата ислямска история мюсюлмани, християни и юдеи са живели в толерантност и разбирателство. Тя добави, че разбирателството и толерантността на исляма към немюсюлманите е повелено в Корана и Пророка на исляма е спазвал кораничните повели. Д-р Павелс-Ниами обърна внимание на факта, че един от най-важните представители на толерантността днес е движението на Фетхуллах Гюлен.

Според нея идеите на Фетхуллах Гюлен, които намират отзвук по света и в основата на които стои ислямската толерантност и умереност може да послужат за алтернатива и решение на проблемите на упадъка и хаос в обществото.

Повечето от проблемите в модерния свят се дължат на политиците, които наред с глобалните забогатявания, не спазват дори приетите от самите тях закони, смята д-р Павелс-Ниами, и подчертава, че те са причината за колонизацията, обедняването, замърсяването на околната среда, което е предпоставка за много бедствия. „Една от алтернативите за решаване на тези проблеми е ислямския мислител Фетхуллах Гюлен и реформаторското му движение, разпространено в целия свят, което се основата на толерантността и уважението. Мюсюлманите притежават многовековното богатство на толерантността и умереността.”, заяви Павелс-Ниами.

Идеите на Гюлен могат да разрешат проблемите на модерния свят

Според думите й, Гюлен сякаш наново учи хората на обич един към друг, на диалог и толерантност, за опознаване на съседа и приятелите, както и да не изпитват омраза към никого и към нищо. Д-р Павелс-Ниами смята, че Гюлен е приел толерантността и диалога като свое задължение. „Мислите и постъпките на човека трябва да бъдат за пример, и дори в най-трудните моменти, той трябва да постъпва позитивно. Гюлен обръща голямо внимание на общите етични и социални ценности и обучението.”,  изтъква Павелс-Ниами. Тя подчертава, че Гюлен може да бъде възприеман като обществен  реформатор, но в същото време той е „учител, който с много убеждаващи аргументи, с много задълбочен анализ успява да разреши и духовните проблеми на хората.”

Д-р Павелс-Ниами посочи и много примери за толерантност от ислямската история и подчерта, че идеите на Гюлен са продължение на една култура и традиция, следователно идеите му биха могли да бъдат решение на много от днешните надвиснали над човечеството проблеми.

Много немски представители следяха с огромен интерес конференцията. Проф. д-р Клаус Отте получи Наградата за диалог за 2009 г. В речта си той сподели: „Срещнах се с Гюлен в САЩ и се очаровах от него.”

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен