Послание от светлина

В епоха на лутания и безпътие, когато се сриват държави, институции и вековни морални ценности и под Божия бич на природни бедствия и катаклизми изуменото човечество все повече губи своите нравствени ориентири и надежди за земно щастие, един от най-харизматичните духовни учители и мъдреци на съвременна Турция - Фетхуллах Гюлен - разпалва огъня на вярата, за да озари с нейната светлина мрака в сърцата и да разсее отчаянието в душите.

Воден от любовта и благоговението си пред Пророка Мухаммед, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ, мислителят ни връща към златния век на Исляма, който дава множество примери за всеотдайност и честност, за справедливост и чистота, за милосърдие и безкористно служене на идеала и на обществото, за съпричастие към грижите и страданията на обикновените хора. Възкресяването на онова далечно време буди носталгия, доколкото ни кара да осъзнаем дистанцията и разминаването между него и днешните ни реалности, но с всеки изминал ден то все повече придобива актуалност и магична сила на въздействие.

Прозренията на Фетхуллах Гюлен се градят върху дълбокото познаване на Свещения Коран и на неговите тълкувания, на пророческите хадиси, историческите извори и трудовете на ислямските учени, в които той търси и намира ключа към разрешаването на световните проблеми, както и пътя към духовното извисяване. Забележителна и същевременно скромна личност, авторът на книгата съчетава в себе си блестящите качества на ерудит, мислител и поет. Неговите разсъждения са стоплени от разбирането и съпреживяването на човешките болки и тегоби, а чувствата му са подчинени на порива към истината и на стремежа към строгото й аргументиране със средствата на логиката. По Божията воля и разумът, и емоциите служат на Гюлен по най-въздействащия начин в мисията му на проповедник, който зове хората да се пробудят от съня на своето нехайство и алчност за материални блага, да извлекат поука от грешките и участта на отминалите народи, да се взрат в себе си, за да прогледнат и да се подчинят на вродената си обич и привързаност към своя Създател, да обуздаят егоизма и да впрегнат енергията си в полза на обществото. Ако тези послания отекват в съзнанието и в сърцата ни, то е, защото са продиктувани от страхопочитание пред Върховния съдник и от бащинска любов и загриженост за съдбата на човечеството. Искреност и проникновеност са най-точната им характеристика.

В едно от своите есета Фетхуллах Гюлен пише: "За да запазиш своето положение сред хората и за да те обичат, трябва да обичаш в името на правдата и да мразиш в името на правдата, и сърцето ти да е отворено винаги за правдата." Тези думи могат да послужат за мото и на настоящата книга, която е преди всичко зов за мирен диалог, разбирателство и добротворство, както и молитва за щастие на всички хора по света.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен