Вместо заключение

Сърце не ми дава да сложа край на темата, свързана с нашия Пророк.

Разказвайки за Пратеника на Аллах, се чувствах така, сякаш споделям атмосферата на близостта с него. И сега не ми се иска да се откъсна от тази свещена атмосфера. Но какво да сторя? Стигнахме до самия край и се налага да завърша словото си. В заключение искам да цитирам следните свещени и дълбоко смислени думи на един превъзходен майстор на словото [Бедиуззаман]: "Да, погледнете одухотворените аргументи на тази личност: Земята е храм, Мека е светилище, Медина - престол... Нашият Пророк, мир нему, който ясно показва своя Създател и е доказателство за съществуването Му, е духовен водач на всички вярващи, наставник на всички хора, предводител на всички пророци, господар на всички святи личности и оратор на молитвения ореол, образуван от пророците и светците...

Той е свещено дърво, пророците са животворните му корени, а свещените личности - прекрасните му плодове. Всички пророци, благодарение на чудесата си, и всички свещени личности, въз основа на своите необикновени способности, признават и потвърждават делата му. Защото той изричал "Ля иляхе илляллах" (няма друг бог освен Аллах), а после действал. Всичко отляво и отдясно, сиреч строените в редици свещени личности, споменаващи Аллах в миналото и в бъдеще, се обединяват и в духовен план изричат: "Ти каза истината." Нима може да има съмнения по отношение на делото, получило безброй потвърждения.

Както личността - доказателство за свещеното еднобожие, се потвърждава единодушно и от двете страни, така и стотиците признаци в свещените книги като Тората и Евангелието, предзнаменованията преди пророчеството му, свидетелствата на гадателите, предсказващи бъдещето и хилядите чудеса също го признават и потвърждават. Друго доказателство, свидетелстващо за него, е справедливостта на религията, която проповядвал. Освен това възвишеният му и достоен за възхвала морал, превъзходният му характер и нравственост, проявени в делата, съвършеното му благочестие - свидетелство за силната му вяра, пълноценното му знание и безкрайната му честност, съвършеното му богослужене, съвършената му сериозност, съвършената му непоклатимост показват ясно като бял ден колко предан е бил Пророка към своето дело.

Читателю, ако желаеш, нека се пренесем на Арабския полуостров в Епохата на щастието. Нека си представим Пророка по време на изпълнение на мисията му. Ето, погледни: виждаме прекрасния образ на една избрана личност, достигнала върха на съвършенството със своето поведение. В ръката си държи книга с чудеса, езикът му изрича слова, разкриващи истината, той изнася една предвечна проповед, отправена към цялото човечество, може би към джиновете и ангелите, а може би към всички творения. Той разкрил удивителната загадъчност в тайнственото сътворение на света и развалил магията около тайнствеността на вселената. Така Пророка убедително пояснил и дал отговори на трите най-сложни и най-трудни въпроса: "Кой си?", "Откъде идваш?", "Къде отиваш?", които занимават умовете и които всеки мислещ човек си задава.

Любезни читателю, погледни различните диви племена, населяващи този остров, упорстващи в заблудата, как с един замах той изкорени от сърцата им всички лоши и свирепи нрави, украси характерите им с висши добродетели и ги издигна до равнището на учители и наставници на всички цивилизовани народи и на целия свят. И това не е в резултат на натиск. Пророка завладява и омайва умовете, душите, сърцата и чувствата. Той се превърна в любимеца на сърцата, стана учител на умовете, възпитател на чувствата и господар на душите!"

Пратенико на Аллах, ти стана господар на душите ни и ние сме готови да ги жертваме за теб! Моля, приеми нашия поклон!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен