Единство на характера и поведението

Онези, които смятат да сложат ред в света, най-напред трябва да поправят себе си. Да, те трябва да пречистят сърцата си от омразата, ненавистта и ревността и да стоят далеч от лошите постъпки, за да се превърнат в еталон за поведение. Посланията на хора, които не умеят да се контролират, не са се преборили със страстите си и нямат власт над чувствата си, не ще развълнуват сърцата, колкото и да са блестящи, а дори и това да стане, въздействието им не ще трае дълго.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен