Търпението

Търпението е като люта билка, която спира болките. От една страна, причинява страдание, а от друга, лекува.

***

Всяка трудност води след себе си леснина, но трябва да се изтърпи срокът, в който трудността отминава.

***

Въпреки че упоритото търпение и успехът изглеждат различни, те са близнаци.

***

Моретата са съставени от капки, но никой няма сили, за да свие времето, в което капката става море.

***

Обмислянето е най-идеалният път към желаното.

***

Най-често срещаното нещо в гумното на припрения човек са грешките.

***

Пътищата към върховете започват от долините, разбира се, за търпеливите...

***

Ако има нещо, което в началото е отрова, а накрая – сладък сироп, това е търпението.

***

Търпението е название на положителното поведение по време на събитията. Затова святите личности са смятали за рисковано да пожелават търпението преди да е назрял моментът.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен