Младият човек

Младият мъж е дръвчето на силата, мощта и ума. Ако се възпита и усъвършенства, той може да се превърне в храбрец, който побеждава трудностите, в сила, която обещава светлина за душите и ред за света.

***

Обществото е кристален съд, а младежите са като някаква течност, те приемат неговия цвят и форма и биват видени през него. Не знам последователите на реда, които ги призовават към подчинение и послушание, дали успяват поне веднъж да се вгледат в себе си?

***

Страстите са доста сладки, а добродетелите са като кисели и пресолени храни. Не знам дали има нужда да се отбележи какво ще избере и какво ще загърби младежът, ако бъде оставен да направи свободен избор помежду им? Всъщност ние сме длъжни да ги възпитаваме като приятели на добродетелта и като врагове на безнравствеността и позора.

***

До момента, в който ще му се окаже помощ с възпитанието, младежът е под въздействието на средата, в която е пораснал и на страстите и удоволствията; той е умопобъркан и отмъстителен човек, отдалечил се от далновидността и логиката. Доброто възпитание, което прави младия човек едно цяло с миналото му и го подготвя занапред, в бъдеще може да го накара да стане личност като Омар [1].

***

Възходите и паденията на един народ зависят от духа и съзнанието, от възпитанието и обучението, което получават младите поколения. Народи, чиито младежи са добре възпитани, винаги са на път да се развиват, но в сравнение с тях падението на народи, които са пренебрегнали младите поколения, е неизбежно.

***

Ако онези, които искат да предскажат бъдещето на един народ, погледнат възпитанието, което се дава на младежта му, биха отсъдили решението си с пълна точност.


[1] Омар ибн ал-Хаттаб (581-644) – сподвижник на Пратеника на Аллах и вторият мюсюлмански халиф. – Б. пр.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен