Народът

Ако личностите, решени да станат силна опора на народите си, са искрени в намеренията си, ще има моменти, в които ще забравят личната си изгода, но нито за миг няма да забравят дори най-дребните въпроси, които засягат народа.

***

Народът с най-високо положение е онзи, който обмисля всичките си дела в единство и неделимост, както и поставя ударение върху мнението на мнозинството. Разбира се, много е важно личностите в това общество да са получили еднакво възпитание по жизненоважни теми като религия, език, историческа памет.

***

Онова, което ни доставя най-голямо удоволствие би трябвало да са критиките, отправени към нас от хората, които ни обичат и са обичани от нас. В противен случай както може да изгубим много приятели, заради някои наши недостатъци, така няма да имаме възможност да поправим много от грешките и недостатъците си.

***

Едно от най-важните неща, които ни тласкат към слабост, е простодушието ни спрямо хитреците около нас, които се държат като наши приятели. А всъщност човек не трябва да се подвежда, вярвайки на всяко обещание, както и да не вярва на всеки човек, който му посочва пътя.

***

Ако за индивидите на един народ измамата и лъжата се смята за разумност, това означава, че този народ е заболял от неизлечима болест. А нещата, които се появяват като признаци на добро в такава структура, са само заблуда като тази на подутините в болно от туберкулоза тяло, смятани за затлъстяване и оздравяване.

***

Ако сред членовете на един народ е налице връзка подобна на семейната, благодарение на нея съдбата непременно ще отвори пътя му към върховете. А народите, чиито индивиди не се обичат помежду си и всеки действа срещу другия, нямат вяра и доверие един в друг, от една страна, не са истински народи, а от друга, не обещават бъдеще.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2022 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен