Върху времето

Когато сложим храните и напитките в устата си и нахраним с тях организма, чувстваме наслада и се облагодетелстваме от тях. И с времето е така: ние чувстваме удоволствие от него и не искаме то да минава в зависимост от това до каква степен оценяваме секундите, минутите, дните и седмиците. Животът е изключително сладка благодат дотолкова, доколкото се чувства удоволствие и радост от него и обещава нещо в името на настоящето и бъдещето ни. Но ако се води невнимателно и несъзнателно, животът не се различава по нищо от товар на гърба на човека.

***

Времето има форма на насочени към безкрая спирали, монтирани на някаква централа. То не е нито кръгла, нито права линия, в него има както падения, така и възходи. Формата на истинското време е скрижал, на който се записват и изличават съдбите.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен