Проклятията

Както в човешката структура се намират важни точки, които имат жизненоважно значение за човека, така и в националната структура са налице много важни особености като вяра, историческа памет, национална култура и национален идеал. Както човек несъмнено рухва, когато получи удар върху някоя от жизненоважните му точки, така и рухването на народите, като се нарани една от тези точки, е неизбежно. Хиляди проклятия за онези, които играят с вярата и историята на народа! Хиляди проклятия за враговете на миналото! Хиляди проклятия за онези, които разрушават националната култура и националния идеал! Хиляди проклятия за песимистите и черногледите хора!

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен