Fethullah Gülen za francuski Le Monde: Nije dovoljno osuditi teror

Fethullah Gülen za francuski Le Monde: Nije dovoljno osuditi teror

U kolumni koja obrađuje pitanje radikalizma i borbe protiv terorizma, objavljenoj u poznatom francuskom listu Le Monde, Fethullah Gülen je poslao važne poruke međunarodnoj zajednici i muslimanima.

Upozoravajući da teroristički napadi sprovedeni u ime islama otuđuje muslimane i produbljuju pogrešnu percepciju Islama, Gülen je ponovio da terorizam nema religiju. U samom uvodniku za ovaj tekst, Le Monde je svojim čitateljima Gülena predstavio kao „čovjeka koji daje veliki značaj nauci i koji podržava demokratiju i međureligijski dijalog“. U kolumni koja nosi naslov „Muslimani, priđimo kritički svom razumijevanju vjere“, a koja je napisana povodom terorističkog napada u Parizu, Gülen između ostalog navodi sljedeće:

Odbacimo pogrešne ideologije

Zaista ne pronalazim riječi da izrazim svoju žalost zbog divljaštva kojeg izaziva ISIL i njemu slične grupe.To što ove terorističke grupe, pokušavaju svoje pogrešne idologije umotati u plašt islama, pagađa i mene kao i ostalu milijardu i pol muslimana u svijetu. Dužnost nas muslimana je, da sa jedne strane sarađujemo sa svima u cilju da se cijelo čovječanstvo riješi nevolje zvane terorizam, a da sa druge strane radimo naporno kako bi očistili mrlju koja je pala na svijetlo lice naše vjere. Posljednja tragedija, do koje je došlo u Parizu, podsjetila nas je na potrebu da ove napade koji se dovode u vezu sa vjerom, moraju bezuslovno odbaciti i osuditi, kako islamski učenjaci, tako i obični ljudi. Međutim, sada više nije dovoljno samo osuditi i odbaciti. U borbi protiv vrbovanja mladih ljudi od strane terorističkih organizacija, potrebno je sklopiti savezništvo između državnih organa, vjerskih poglavara i nevladinih organizacija, koje će razviti neophodnu strategiju borbe.

Svaka žrtva je prije svega čovjek

Ispred etničkog, nacionalnog i vjerskog identiteta, dolazi identitet čovjeka kao ljudskog bića. Napadi kao što je ovaj prvenstveno nanose štetu ugledu i duhovnosti ljudskog roda. Francuski državljani koji su izgubili živote u Parizu, šiitski muslimani koji su dan ranije poginuli u Libanu, kao i sunnitski muslimani koji su poginuli u napadima u Iraku, prije svega su ljudi. Sve dok sa empatijom ne primimo vijesti o žalosti svakog čovjeka, bez obzira na njegov vjerski ili etnički identitet, i sve dok ne uložimo maksimum svojih napora na putu uklanjanja ljudske boli, nemoguće je očekivati dalji napredak ljudske civilizacije.

Samokritika kao preduslov

Mi kao muslimani, dužni smo da ostavimo po strani teorije zavjera koje nas sprječavaju da se suočimo sa vlastitim problemima, te da sami sa sobom svedemo račune. Da li su skrivene sklonosti prema despotizmu i fizičkom nasilju, koje su pustile korijene među nama, zapostavljanje mladih ljudi i nedostatak uravnoteženog obrazovanja, razlozi koji se kriju iza činjenicu da su naše zajednice postale podobne za vrbovanje članova koji će djelovati unutar totalitarnih organizacija? Da li smo, propuštajući da uspostavimo sistem u kome se poštuju ljudska prava i slobode, gdje postoji vladavina prava i gdje su svi jednaki pred zakonom, pripremili teren da ljudi koje smo ostavili same padnu u očaj i krenu u potragu za nekim drugim vrijednostima?

Sloboda misli se mora oživjeti

Neophodno je uspostaviti sistem unutar kojeg ćemo imati mogućnost da na vrijeme otkrijemo ljude koji se nalaze na marginama društva, te da uspostavimo infrastrukturu za porodično savjetovanje i druge socijalne usluge, kako bi smo spriječili da ti ljudi krenu opasnim stazama. Mlade ljude moramo naučiti da svoje ideje izražavaju demokratskim putem. Ukoliko želimo da buduće generacije odrastaju na zdravim osnovama, od vitalnog je značaja da se u školske planove i programe za najmlađe uzraste ubace i gradiva koja obrađuju pitanjue demokratskih vrijednosti. Muslimani imaju mogućnost i potrebu da, držeći se duha naše religije, još jednom ožive ideju o slobodi misli, koja im je pomogla da u prošlosti budu motor društvene renesanse. Jedino se na taj način možemo boriti sa radikalizmom i terorizmom, kao pojavama koje zagovaraju nasilje.

Ne postoji sukob civilizacija, već sukob ljudskosti i barbarizma

Izjave protiv muslimana i islama, kao i odnos pojedinih država prema muslimanima koji žive u tim državama i koji se temelji isključivo na pitanju sigurnosti, stvari su koje umjesto koristi, mogu donijeti mnogo štete. Sa žaljenjem primjećujem kako određene grupe, nakon posljednjih događaja, ponovo na stol iznose tezu o sukobu civilizacija. Jedno je sigurno,takvi stavovi samo su dodatni podstrek za djeloovanje terorističkih organizacija. Problem sa kojim se suočavamo danas nije sukob civilizacija, već je sukob na liniji ljudskosti i barbarizma.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.