Neprijatelji sretne porodice

Neprijatelji sretne porodice

Postoji hadisi-šerif u kojem se navodi da je zavađanje supružnika i rušenje porodice jedan od poslova koje šejtan najviše voli. Šta savjetujete supružnicima kako ne bi upali u ovu šejtansku zamku i kako svoj brak ne bi okončali razvodom koji kod Allaha predstavlja najmržu dozvoljenu stvar?

Šejtan je uzrok svih ružnih stvari i rušitelj svega što je lijepo. U Kur'anu se kaže: “...ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove...” (En-Nahl, 63) “I šejtan im poče bajati...” (El-A'raf, 20) U ovim i sličnim ajetima, očito je da se negativne stvari pripisuju šejtanu.

Surov i podmukao neprijatelj

S druge strane, poznato je i da se šejtan u Kur'anu oslovljava kao “garur”. Tako u jednom ajetu Uzvišeni Gospodar kaže: “...i neka vas u Allaha šejtan (koji mnogo vara) ne pokoleba.” (Lukman, 33)

S obzirom na to da je riječ “garur” izražena u obliku gramatičkog preuveličavanja (hiperbola), u ovom slučaju ona znači “onaj koji mnogo vara”. Dakle, šejtan je stvorenje koje ima sposobnost da mnogo i konstantno vara. On nastoji da stalnim ubacivanjem vlastitih iskrivljenih ideja, smicalica i podvala u misli i namjere, zavede čovjeka i odvede ga u neki pogrešan smjer.

U jednom drugom ajetu, šejtan se oslovljava epitetom “hannas” (podmukli napasnik), jer je on podmuklo stvorenje koje čini “kerr u fer”, dakle ponekad se prividno povuče nazad, a onda prvom prilikom prelazi u napad. Šejtan se čovjeku prikazuje u oličju istine, prilazi mu s desne strane, sve ono što je ružno predstavlja mu kao lijepo i svaku priliku koristi kako bi čovjeku podmetnuo nogu.

Prema riječima uvaženog Bediuzzamana, jedna od najvažnijih smicalica šejtana jeste činjenica da čovjeka navodi na poricanje njegovog postojanja. Iako ponekad čovjek u potpunosti pada pod utjecaj šejtana i kreće se u skladu s njegovim nagovorom, on riječima kao što su: “...ja sam smislio, ja sam odlučio, ja sam planirao, ja sam učinio...”, vidi sebe kao jedinog odgovornog za svoja djela i vjeruje da je sve što čini plod isključivo njegove volje.

Treba reći i da nefs, kojeg svaki čovjek nosi u sebi, predstavlja centralnu tačku za djelovanje šejtana. Riječima Kur'ana, “nefsi-emmare” (zloćudna duša) ni u jednom trenutku ne popušta čovjeka, nagovarajući ga konstantno da čini zlo. Ako ćemo slikovito dočarati tu situaciju, možemo reći da šejtan bez prestanka šalje određene kodove ljudskom nefsu, kao kada se šifrirana poruka šalje morzeovim kodom. Nefs, s druge strane, prima i dekodira ovu poruku, da bi nakon toga naveo čovjeka da postupa u skladu s njenim sadržajem. U takvoj situaciji čovjek se pokorava stimulansu, bilo da dolazi od strane “zloćudne duše” ili samog šejtana, i kao rezultat toga čini razna loša i pokuđena djela. Jedno od tih djela je i razvod braka koji podrazumijeva rušenje porodice, odvajanje djece od roditelja, kao i materijalne i duhovne nedaće kroz koje djeca prolaze nakon toga.

Veličina štete

I kao što se navodi u samom pitanju, Allahov Poslanik, s.a.v.s., navodi da se šejtan ne raduje ničemu kao što se raduje sukobu između supružnika i propadanju jedne porodice. Spomenuti hadis glasi ovako: “Iblisovo prijestolje je na moru. (Iz ove rečenice možemo saznati na kojim mjestima se šejtan najviše kreće i koja mjesta najčešće koristi da bi ljudima podmetnuo nogu. Drugim riječima, mjesta na kojima šejtan vlada jesu mora i obale, kao i mjesta na kojima se često čine mnoga ružna djela.) On svoje pomoćnike šalje na sve strane kako bi činili zlo. (Neki od njegovih pomoćnika će navesti čovjeka da primi kamatu, neki će njegov pogled skrenuti na ono što je zabranjeno i probuditi mu životinjske nagone, neki će upravljati njegovim jezikom i navesti ga na laž, a neki će ga potaknuti da ogovara i kleveće. Možda će Iblisovi pomoćnici čovjeka navesti na određeni grijeh u zavisnosti od karaktera i sklonosti koje taj čovjek u sebi nosi.) Onaj koji je Iblisu (predvodniku svih šejtana) po funkciji i stepenu najbliži jeste onaj koji počini najveću fitnu (smutnju). Tako se svi oni nakon nekog vremena vrate do Iblisa i počnu iznositi ono što su uradili. Jedan će reći: 'Ja sam uradio to i to...', a Iblis će uzvratiti: 'Kao da je to nešto...' (Ustvari je Iblis zadovoljan svakim grijehom, jer svaki grijeh u sebi nosi put koji vodi u nevjerstvo. Svaki grijeh ostavlja po jednu crnu tačku na srcu i čovjeka udaljava po jedan korak od Allaha. Međutim, šejtan od svojih pomoćnika očekuje više.) Zatim će prići još jedan od pomoćnika i reći: 'Nisam ostavio na miru jednog čovjeka dok se nije razveo od svoje žene.' Iblisu će se to tako svidjeti da će ga pozvati sebi reći: 'Ti si mi posebno drag.' Tim riječima će mu udijeliti kompliment.” (Muslim, Munafikun; Ahmed bin Hanbel, El-Musned) Ovim riječima se skreće pažnja na jednu društvenu pojavu koja u današnje vrijeme poprima razmjere prave katastrofe.

Očito je da razaranje porodice za šejtana predstavlja vrlo važnu stvar, i upravo zbog toga Iblis udjeljuje kompliment onome pomoćniku kojem je to pošlo za rukom, dok izbjegava da to učini pomoćnicima koji su ljude naveli na druga zla. Ko zna, možda ga i nagrađuje na poseban način.

Dobro, ali zbog čega je to pitanje toliko važno za šejtana? To je zato što se uništenjem jedne porodice, ne nanosi zlo samo supružnicima. Rastavljanjem dvoje ljudi šteta se nanosi djeci, roditeljima supružnika, prijateljima, rodbini, dragim ljudima, pa na neki način i čitavoj zajednici. U slučajevima kada dođe do uništavanja porodičnog veziva, a znamo da porodica čini društveno jezgro, pojavit će se i nepravilnosti u društvenoj strukturi koja će biti izložena mnogim deformacijama. S druge strane, rastavljeni parovi predstavljaju loš primjer u zajednici koji se poput virusa širi i prelazi na ostale porodice. Drugim riječima, iako na prvi pogled djeluje kao da je riječ o jednom malom poduhvatu šejtana, ipak je to čin koji u konačnici loše utječe na mnoge druge stvari.

Zato ne smijemo zaboraviti da šejtan neće prezati ni od čega da bi porodicu, koja ima sve pretpostavke da u sebi oživi džennetski ambijent, pretvori u džehennemsku močvaru i tako zavadi supružnike. Na tom putu on će stalno koristiti ljude koje drži u šaci i koji su se preobrazili u ljudske šejtane, da bi preko njih stalno udarao na instituciju porodice. I nema sumnje da će u porodici koja je pala u mrežu konflikata i sukobljavanja djeca pretrpjeti najveću štetu. Zato je nemoguće očekivati da u okruženju koje je obilježeno prepucavanjem, raspravama, svađom i sukobom djeca izrastu u pojedince zdravog duha. Dijete koje svjedoči međusobnim konfliktima između roditelja bit će u stalnoj dilemi i svaka ružna riječ koja se izgovori urezat će se u njegovo sjećanje. “Ovo je pravo lice mojih roditelja”, pomislit će i doživljavati neprekidna razočarenja. Takva situacija će dovesti do toga da će roditelji vremenom izgubiti svako poštovanje i autoritet u očima djeteta. I naravno, kada malo bolje pogledate u taj prizor, onda je jasnije zašto ga šejtan doživljava i slavi kao svoju pobjedu.

Razvod je posljednje rješenje

U jednom hadisu, naš Poslanik, s.a.v.s., kaže sljedeće: “Najmrža dozvoljena stvar kod Allaha je razvod.” (Ebu Davud, Talak) Ovim riječima on nam jasno stavlja do znanja da je razvod djelo koje je nepoželjno kod Allaha. U tom smislu, da se ne bi posezalo za razvodom, korisno je da obje strane na vrijeme steknu potrebno znanje o braku. Što se mene tiče, ja ljudima ne bih dozvolio stupanje u brak prije negoli prođu kroz nekoliko seminara o braku ili pročitaju nekoliko knjiga o toj temi. Ako ništa, omogućio bih ljudima koji žele stupiti u brak mogućnost jednomjesečne ili dvomjesečne obuke gdje bi se steklo potrebno znanje o pitanjima kao što su: važnost bračnog života, prava i obaveze supružnika, odnosi među supružnicima i odgoj djece. Jer nemoguće je očekivati da jedna porodica funkcionira na pravi način ukoliko muškarac ne zna šta znači biti muž ili otac, a žena ne zna šta podrazumijeva uloga supruge ili majke.

Vrlo je važno i da se brak od samog početka postavi na tračnice razuma i logike, da se nekad kasnije ne bi krenulo putem koji vodi prema razvodu. Brak ne trpi samo emotivnost. Pored emotivnih sklonosti, logika mora biti uključena u svom punom kapacitetu. Teško je očekivati da jedan brak zasnovan isključivo na fizičkim karakteristikama i ljepoti supružnika bude dugovječan, jer čim iščeznu ove osobine i bračni život će krenuti putem gašenja. Dakle, koliko god emocije bile važne i imale svoju vrijednost, razum, logika i zdravo prosuđivanje ne samo da se ne smiju zapostaviti, već moraju biti aktivno uključeni u periodu donošenja odluka prije braka. Štaviše, osoba koja planira stupiti u brak ne treba se oslanjati samo na vlastito mišljenje, već je poželjno i da se konsultira sa starijim osobama, ljudima od iskustva. Recimo i to da se tradicija koja postoji u našem narodu u vidu zaručivanja ne smije zaboraviti, jer je to period prije braka u kojem obje strane, naravno u okvirima dozvoljenog ponašanja, mogu upoznati jedna drugu i procijeniti koliko se međusobno slažu.

Dalje, nakon sklapanja braka važno je čvrsto slijediti odredbe vjere koje se tiču zaštite porodice, ali i pokazati maksimalnu pažnju u zaštiti porodične intimnosti i porodičnih tajni. Ukoliko se u tome uspije, Iblisovi pomoćnici i šejtani u ljudskom obliku neće dobiti priliku da se infiltriraju u porodicu i unište je iznutra. Na taj način ćemo preduzeti potrebne mjere zaštite, s tim što treba imati na umu da je za srećan porodični život vrlo važno da se uz pomoć dove osigura i duhovni štit koji će nas čuvati i osigurati da se nađemo pod okriljem Božije zaštite.

Međutim, uprkos tome što se preduzmu sve potrebne mjere i u potpunosti iskoristi blagodat razuma, logike i zdravog rasuđivanja, ponekad može doći da nesporazuma koji će vremenom izrasti u ozbiljan konflikt. U takvim slučajevima Iblis će angažirati svoje pomoćnike i gledati da maksimalno iskoristi nastalu situaciju kako bi što više okrenuo muža protiv žene i obrnuto. Na kraju će doći do takvog usijanja da će izgledati kako su ispunjeni svi uvjeti za okončanje tog braka. Ukoliko nestanu sve nade u pravcu iznalaženja zajedničkog jezika i propadnu svi pokušaji uspostavljanja skladnog ambijenta, tek tada se može razmišljati o razvodu kao konačnom rješenju.

Da bi supružnicima koji su krenuli tim putem dao potrebne smjernice, Kur'an je odvojio nekoliko stranica upravo za tu temu. Čak je i jedna sura dobila naziv Talak (Razvod braka). I Najbolji među ljudima (alejhi ekmelu't-tehaja) je kroz časni sunnet pojasnio i detaljno obrazložio kur'anske odredbe koje se tiču razvoda. Nakon njega, plemeniti ashabi (oni koji su živjeli u Poslanikovo vrijeme) i veliki fakihi (tumači islamskih propisa) su se također bavili ovim pitanjem i iznijeli mnoge stavove i mišljenja. Sama činjenica da se ovoliko bavilo pitanjem razvoda pokazuje nam da se ne radi o jednostavnom pitanju, te da razvod, kao posljednje rješenje za kojim se poseže, ima svoje specifičnosti na koje se mora obratiti pažnja. U tom smislu, ako je učinjeno sve što se moglo da bi se spasio jedan brak, ako ni nakon toga ne postoji svjetlo nade u moguće pomirenje i skladan život, onda se može razmišljati i o razvodu ali u okvirima prava i pravednosti, daleko od emotivnosti i egoizma i pod vodstvom razuma, logike, zdravog rasuđivanja i savjesnog postupanja.

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.