Kontradiktornosti

Kako možeš dospjeti do čistote misli i osjećaja, kako možeš razviti svoje ljudske sposobnosti i predispozicije da bi bio Božiji čovjek, a da ne izbjegavaš tjelesne i životinjske porive i da ne obznaniš svoju nepokornost njima?!

* * *

Ako u svom duhovnom životu želiš stići Allahovoj jedinosti (tevhidu) i kušati duhovne slasti i u njih zaroniti..., kako će ti to biti moguće kada u tvojim prsima pleše hiljadu želja i hirova?! Kako će ti to biti ostvarivo kada se na svakom ćošku odazivaš svojim tjelesnim željama?!

* * *

Ako želiš vinuti se u visine i uzdići se iznad ovih nebesa..., ako to, uistinu, želiš, kako ti može odgovarati da se vežeš za kaljuže ovoga svijeta poput nezrelog djeteta?!

* * *

Ti konstantno čekaš novu zoru koja će osvanuti na tvom obzorju, ali kako je to moguće a da ne okitiš svoje srce visokim idealima, da se ne riješiš starog mjesta i pozicije, i bez toga da budeš krik koji će odjeknuti u ušima ovoga svijeta?!

* * *

Želiš doći do rješenja hroničnih problema koji su se gomilali stoljećima..., a kako ćeš to biti u stanju ako ne posjeduješ nadu i ako nemaš odlučnost i strpljivost čekanja godinama i stoljećima?!

* * *

Govoriš o napretku domovine i sreći građana..., a zar ne razmišljaš da li je to moguće ostvariti ako nisi uvezao školu, armiju i tekiju i ako nisi generacijama uzdizao ovaj trio nad svim drugim šejtanskim trokutima?!

* * *

Ako želiš živjeti život duše i srca i ako težiš uzdizanju svojih osjećanja i emocija..., ako želiš ovo, kako bi to mogao postići bez posta do zalaska Sunca?!

* * *

Želiš učiniti da te sve zemlje ovoga svijeta poštuju i da ti podnose hiljadu računa..., ali, reci mi, kako bi to mogao ako se ne vratiš sebi, ne odbaciš od sebe odjeću bijede i ne budeš poput Mehmeda el-Fatiha ili sultana Javuza?!

* * *

Očekuješ da stalno budeš pred očima svima, da ti se aplaudira i da se tvoje ime šapuće, ali kako da to bude kada kršiš dogovor po pedeset puta dnevno?!

* * *

Vidiš sebe bez ikakve manjkavosti i nedostatka i želiš od drugih da te na isti način vide, a kako je to moguće kada svakodnevno poneseš na svojim leđima po hiljadu grijeha?! I kako je to moguće kada tvoji postupci u društvu ukazuju na brojne paradokse?!

Pin It
  • Napravljeno na .
© 2021 Fethullah Gülen web stranica. Sva prava zadržana.
fgulen.com, zvanična internet stranica turskog učenjaka i mislioca Fethullaha Gülena Hodžaefendije.