Koncepti i krizës së identitetit

Është e qartë se modernizmi ka krijuar hapësira kërcënuese që kanë të bëjnë me identitetin tonë vetjak, shoqëror dhe politik. Bota që po globalizohet në mënyrë të shpejtë, vazhdon të këpusë lidhjet ndërmjet identiteteve dhe kulturave lokale. Kjo shpie në vënien e pikëpyetjeve ndaj vlerave lokale dhe kombëtare për shkak të përdorimit të kritereve globale.

Pin It
  • Publikuar më .
© 2024 Faqja e internetit të Fethullah Gylenit . Të gjitha të drejtat të rezervuara, Faqja zyrtare në gjuhen shqipe e mendimtarit Fethullah Gylen.
fgulen.com, është faqja zyrtare e mendimtarit Fethullah Gylen.