Analizarea unui grup de hadisuri

Article Index

Cea mai evidentă caracteristică a tuturor cuvintelor care aparţin Domnului nostru este folosirea cuvântului cel mai potrivit legat de subiectul în discuţie. În acest sens există mii de exemple care să ne confirme afirmaţiile. Noi vom alege dintre acestea pe cele care sunt denumite de către toată lumea şi în orice epocă, totalitatea cuvintelor (Cevamiu'l-kelim). Dar să nu exprimăm cu insistenţă acest lucru, deoarece, cuvintele Domnului nostru cuprind această semnificaţie. Iată unele cuvinte care-i aparţin:

1. Câteva cuvinte despre culmile credinţei în unicitatea lui Allah

Tirmizî relatează din Abbas:

"O, tinere! Să te învăţ câteva cuvinte: Tu apără adevărurile care-i aparţin lui Allah încât şi Allah să te ocrotească pe tine. Veghează-L pe Allah, ca să te afli în faţa Lui. Atunci vând ceri ceva, cere de la Allah. Dacă trebuie să ceri ajutor, cere tot de la Allah şi să şti că, dacă s-ar aduna toată comunitatea şi ar încerca să aducă daune interesului tău, nu pot decât să-ţi aducă dauna pe care ţi-a hără-zit-o Allah. Dacă s-ar aduna toţi oamenii şi s-ar strădui să te prejudicieze, nu pot s-o facă; numai ceea ce este încuviinţat de Allah, este acceptat. Deja condeiul a fost înlăturat, iar scrierea s-a uscat."[1]

Iată că, în atât de scurte, pure cuvinte au încăput cele mai încâlcite, grele cuvinte referitoare la soartă, la supunere şi prin cea mai simplă metodă, acest profund subiect a fost clarificat.

În acelaşi timp, multe lucruri ce pot fi spuse în numele acţiunii şi ofensivei, incluzănd şi sensul mărturiei de credinţă, au fost rezumate în câteva propoziţii.

[1] Tirmizi, Kıyame, 59
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.