Документален филм на Фетхуллах Гюлен

Фетхулах Гюлен - виден турски философ, ислямовед и водач на просветителското движение „Гюлен”- става известен на българската общественост чрез превода на книгата му „ Към глобална цивилизация на любов и толерантност”, публикувана през 2009 г.

Неговото становище е, че „на Балканите трябва да бъдат оставени настрана враждебните чувства, страните да не се намесват във вътрешните работи на съседите си, всички възникващи проблеми да бъдат решавани чрез преговори, а общите трудности да бъдат преодолявани чрез делово сътрудничество.” Това е предупреждение към хората, които се мъчат да противопоставят религиите и да сеят вражда. А има стотици мостове, върху които можем да се срещнем.”

Чест прави на Стефан Кирилов Цонев, че популяризира идеите и дейността на забележителния човеколюбец от съседна Турция. Той е създател и на редица стойностни документални филми, които му отреждат подобаващо място в българската кино- и телевизионна документалистика.

Професор д-р Ганчо Димитров Папуров - доктор на медицинските науки - Варна

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен