Фетхуллах Гюлен – живот, отдаден на хората

Фетхуллах Гюлен – живот, отдаден на хората

Тази година световната награда за мир Ганди-Кинг-Икеда бе присъдена на изтъкнатия турски интелектуалец Фетхуллах Гюлен. Събитието се състоя на април 2015 г. в Атланта, САЩ. По този повод в Дома на киното бе представен документален филм за живота и дейността на турския интелектуалец Гюлен. Автор и режисьор на филма е дългогодишният телевизионен журналист Стефан Цонев. Според него Гюлен не разделя хората по расов, етнически, полов и религиозен признак. Във филма проф. Лорънс Картър от университета „Морхаус“, Атланта, САЩ, заявява: „Съществува връзка между Гюлен, Ганди, Кинг и Икеда.“ В речта си той подчертава, че присъждат наградата на турския философ и интелектуалец, защото Гюлен издига глас срещу самоубийствените атентати не разделя хората, насаждайки между тях дискриминация на расов, етнически, полов и национален признак, а представя това естествено състояние като спояващо духа многообразие; защото подкрепя взаимодействието между различията в глобален мащаб, което произтича от убежденията му; защото благодарение на своята проницателност, произтичаща от ислямската вяра, той непрекъснато търси за човечеството общ път, основан на социална ценностна система.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2024 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен