Думите на Пратеника

Думите на ПратеникаДумите на Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари: „На мен ми бе заповядано да се сражавам с всички хора, докато не кажат, че няма друг бог, освен Аллах и докато не повярват в мен и в низпосланата ми Книга. Който изрече тези думи, ще защити кръвта и богатството си. Аллах ще отреди съдбите на всички останали хора.” 1 създават ли повод за война с неверниците?

Според всички тълкуватели съществителното „хора”, което се споменава в хадиса, се отнася за арабите езичници. 2 Дори в преданието на Несаи, вместо съществителното „хора”, е използвана думата „съдружаващите”, което потвърждава тезата ни. 3 Специфична особеност на съдружаващите араби е, че те още от първото послание до края на живота на Пратеника са били негови врагове. С други думи, винаги са били във война с мюсюлманите. Следователно този хадис се отнася за военно положение и е послание към воюващите врагове. По-различното му тълкуване би било погазване на ислямските ценности и тяхното отричане, което е недопустимо.


 

1Buhari, İman, 18, Salat, 28; Ebu Davud, Cihad, 104; Müslim, Hamişi'n Nevevi, I, 210

2Eş-Şafii, Muhammed b. İdris, el-Ümm, Beyrut, trh, 4: 186; Cessas, Ebu Bekir Muhammed b. Ali, Ahkamu'k Kur'an, 1: 453

3Nesei, Tahrim, 1

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен