Съвременното измерение на диалога и Фетхуллах Гюлен

Съвременното измерение на диалога и Фетхуллах ГюленСлед деветдесетте години на миналия век Фетхуллах Гюлен възроди идеите на една от основните ценности в исляма – диалогът, първо в Турция, после и в света. Това означаваше човечеството да се обедини около общите ценности и въпреки всички различия, хората да живеят съвместно. Тези идеи предизвикаха недоволство сред империалистите, но тъй като те бяха одобрени от добронамерените хора, се разпространиха бързо. Хората, които бяха разделени идеологически можеха да се обединяват в името на националните интереси, без да се отказват от ценностната си система.

След това тези идеи се разпространиха и в световен мащаб. Международният диалог стана наименование, което обединява човечеството, търси решение на глобалните проблеми, не изкарва на преден план историческите въпроси, а ги загърбва в името на обединението.

Но както във всяко добро начинание така и в този случай хора, които тълкуваха религията, или хора с лошо намерение, съзнателно или несъзнателно се противопоставиха на тези идеи. Използвайки психологически тактики, някои започнаха кампания за опетняване на добрите начинания. Хората и групите, които организират такива кампании, трябва да бъдат попитани дали подобни начинания са постигнали целите си. Но трябва да признаем една истина, и тя е, че тези идеи продължават да се разпространяват с пълна сила в световен мащаб.

В тази част ще дадем отговори на въпросите за международния диалог и съмненията, свързани с него.

Pin It
  • Създадено на .
© © 2021 Уеб сайт на Фетхуллах Гюлен. Всички права запазени.
"fgulen.com" е официалният сайт, на който се публикуват трудовете, статиите и изявленията на Фетхуллах Гюлен