Yeni Akit Gazetesi'nde yayınlanan "Ağlayan Gülen'e bak" başlıklı habere düzeltme ve cevap metni

Yeni Akit Gazetesi'nde yayınlanan 'Ağlayan Gülen'e bak' başlıklı habere düzeltme ve cevap metni

BEYOĞLU 57. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ       : Fetullah Gülen

VEKİLİ            : Av. Orhan Erdemli

                        Hürriyet mah. Yurt sok. No: 30/3 Çağlayan-İstanbul

MUHATAP        : Zekeriya Say, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Md.

                         Şehit Mehmet Erol sok. No: 10/3 Mahmutbey Bağcılar-İstanbul

KONU               : Yeni Akit Gazetesinde 08 Şubat 2014 tarihinde 1. ve 11.  sayfalarda  Kenan Kıran imzasıyla yayınlanan “Ağlayan Gülen’e bak” başlıklı haber hakkında hazırlanan aşağıdaki düzeltme ve cevap metninin, 5187 Sayılı  Basın Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, haberin yer aldığı aynı sayfa ve sütunda, aynı punto harflerle aynı şekilde yayınlanması talebidir.

DÜZELTME VE CEVAP METNİ

Yeni Akit Gazetesinde 08 Şubat 2014 tarihinde 1. ve 11.  sayfalarda Kenan Kıran imzalı,  “Ağlayan Gülen’e bak” başlıklı manşet bir haber yayınlanmıştır. Sözkonusu haberde gerek kullanılan başlıklar ve gerekse sunum şekliyle, “Fetullah Gülen’in, söylenenin aksine mütevazi bir yaşam sürmediği” yönünde kamuoyu üzerinde bir algı operasyonu yapılmaya çalışılmıştır.

Haber içeriğinde “Fetullah Gülen’in Yeni Akit gazetesine açtığı davada, Mahkemenin yaptığı mali ve içtimai durum araştırması sonucunda, ‘emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen’ ve ‘hiçbir malvarlığım yok’ diyen Gülen’in kitap teliflerinden aylık ortalama 50.000-TL gelir elde ettiğinin ortaya çıktığı, bu durumun Gülen’le ilgili bilinmeyeni gözler önüne serdiği” şeklinde kamuoyunu manipüle amaçlı ifadelere yer verilmiştir. Böylece müvekkilim Mahkemeyi ve kamuoyunu ekonomik durumuyla ilgili yanlış bilgilendiren bir kişi gibi sunularak karalanmaya çalışılmıştır.

Gerçek durum ise şöyledir: Mahkemelerin manevi tazminat davalarındaki uygulaması gereği, yıllardır bütün dosyalarımızda yaptığımız üzere, Yeni Akit gazetesine karşı açılan davada da müvekkilimin telif gelirlerini mahkemeye bizzat sunduk. Bu belgeler yıllardır davaları takip eden bütün davalıların ve avukatlarının bilgileri dahilindedir, yani alenidir. Dolayısıyla ortada, Yeni Akit gazetesinin iddia ettiği gibi bugüne değin “bilinmeyen” ve “Mahkemece ortaya çıkarılan” yeni bir durum sözkonusu değildir. Nitekim haberin 11. sayfada yer alan devamında, müvekkilimin telif gelirleri bulunduğu ve bu hesaptan kendisine yılda 30.000-USD gönderildiğine dair 2005 yılına ait beyanlarına yer verilmiştir. İç sayfada yer alan sekiz sene öncesine ait bu bilgi, haberin manşetiyle büyük bir çelişki arzetmektedir. Bu durum haberin tamamen özensiz, iyiniyetten ve objektiflikten uzak bir şekilde hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Müvekkilimin hiçbir malvarlığı bulunmadığı ve oldukça mütevazi bir yaşantı sürdüğü meselesine gelince, bu durum tamamen gerçeğin ifadesidir. Toplum tarafından tanınır olduğu 1960’lı yıllardan itibaren her kesimden birçok insan kendilerini ziyaret etmiş, misafiri olmuştur. Peki, Muhterem Fetullah Gülen’in hayatında sefahate ve şatafata şahitlik eden bir tek kişiye rastlanmış mıdır? Sayın Gülen, henüz genç bir delikanlı iken, aksine bir yaşam sürme imkanı olduğu halde cami pencerelerini, küçük bir tahta kulübeyi tercih etmiştir. Bugün için de değişen bir şey sözkonusu olmayıp müvekkilim; bir yatak, bir çalışma masasıyla, zati eşyalarının bulunduğu bir vakıf odasında, dünyevi zevklerden uzak münzevi bir şekilde yaşamaktadır. Telif gelirleriyle müreffeh bir hayat sürme imkânına sahip olduğu halde hiçbir zaman mal, mülk edinmemiştir.

Haberde müvekkilimin “414.000-tl telif ödemesi aldığı” iddiası gerçeğe aykırı olup, bu durum Mahkemeye sunulan belgelerin çarpıtılması anlamına gelmektedir. Sözkonusu belgelerde müvekkilime ödenen değil, adına tahakkuk eden miktardan bahsedilmektedir. Müvekkilim 2005 yılında bir röportajda da belirttiği üzere, telif gelirlerinden, geçinebileceği münasip cüzi bir miktar kendisinin hesabına yatırılmaktadır. Zira müvekkilim bulunduğu yerde kira ve günlük geçim giderlerini kendisi ödemekte, tedavisi için harcamalar yapmaktadır.

En tabi hakkı olduğu halde tahakkuk eden ve zaruri ihtiyacının üzerinde kalan diğer telif gelirlerini ise almamış; telif gelirinden deprem, su baskını, savaş gibi nedenlerle mağdur olan insanlara, vakıflara bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Bu kapsamda Van ve Elazığ depremzedelerine yardım, Afrika’ya gıda yardımı, Japonya ve Haiti depremzedelerine yardım, Filipinler’e insani yardım, Arakan Müslümanlarına yardım, Pakistan ile Balkanlar’da sel ve ABD’de Sandy kasırgası felaketzedelerine yardım gibi kampanyaların her birine 5.000- ilâ 20.000 dolar arasında nakdi yardımlarda bulunmuştur.

Sonuç olarak Yeni Akit Gazetesi’nin Muhterem Hocaefendi aleyhinde algı oluşturma kampanyası amacına ulaşamayacaktır. Zira her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan aklıselim sahibi Anadolu insanının, kendisine olan teveccühünün bu haksız yayınlar karşısında daha da güçlendiğine olan inancımızı kamuoyuna saygılarımızla arzederiz.

Sayın Noter üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin APS ile muhataba tebliğini, tebliğ şerhli bir suretinin de tarafımıza verilmesini talep ederim, saygılarımla.  11.02.2014

Fetullah Gülen Vekili
Av. Orhan Erdemli

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ismi, resmî nüfus kaydında "Fetullah" olarak geçmektedir.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.