Sözcü gazetesinde yayınlanan Emin Çölaşan'ın "Kaseti gördüm!" başlıklı yazısına düzeltme ve cevap metni

Sözcü gazetesinde yayınlanan Emin Çölaşan'ın 'Kaseti gördüm!' başlıklı yazısına düzeltme ve cevap metni

Sözcü gazetesinde 27 Kasım 2013 tarihinde Emin Çölaşan imzasıyla yayınlanan "Kaseti gördüm!" başlıklı yazıda müvekkilim Muhterem Fetullah Gülen'e yönelik ortaya atılan iddialar tamamen gerçeğe aykırı olup, şeref ve haysiyeti ihlal edici niteliktedir.

Sözkonusu yazıda, "Tayyip takımıyla Fetullah takımı arasında dershane kavgasının olanca hızıyla sürdüğü, bundan sonra bel altı vuruşların beklendiği, cemaatin Erdoğan ve yakın çevresini ilgilendiren görüntü ve kayıtları hazırlamaya başladığı, gazeteye birkaç gün önce postayla bir kaset geldiği, bu kasette çok önemli birinin en yakınının yatak sahnelerinin bulunduğu" şeklinde spekülatif iddialarla müvekkilim töhmet altına bırakılmaya çalışılmıştır.

Bütün kamuoyunun bildiği üzere Sayın Fetullah Gülen'in kanun ve meşruiyet dışma çıkan, insanları hedef alan, onları itibarsızlaştırmaya, karalamaya, yok etmeye çalışan herhangi bir düşünce ve faaliyet içinde olması, bu tür hareketleri desteklemesi, onaylaması mümkün değildir.

Müvekkilim her işi Allah'a ve peygambere bağlamak, hakkın müdafaası çizgisinden ayrılmamak, lazım geldiğini her zaman dile getirmiştir. Her mü'min bu mülahazaya bağlı olarak, Kitap ve Sünnet çerçevesinde yapması gerekli olan şeyleri yapmalıdır. Bu arada üslupta kusur etmemeli; kin, garaz, nefretle hareket etmemelidir. Mümin doğru istikametinde sabit-kadem olmalı; dimdik durmalıdır. Önemli olan mesele, Allah ne demişse onu yapmak ve engellemeye çalışan kim olursa olsun, onları görmezden gelmektir.

Sayın Gülen'in yetmiş beş yıllık ömrüne, çalışmaları, eserleri ve yaşantısına bakıldığında; O'nun kişilerle, kuruluşlarla, günlük politik hesaplarla değil; fikirler alemiyle, ulvi değerlerle alakadar olduğu görülür. İkbal, şöhret, makam ve mevkiye değil; Allah rızasına talip olduğu görülür. Her kesimi kucaklayacak, kin ve nefrete bütünüyle kapalı, yaşatma idealine odaklandığı görülür.

Müvekkilimin inançları ve bütün ömrü boyunca davranışları bu yönde olmasına rağmen, böyle son derece çirkin bir iddiayla müvekkilim arasında bağlantı kurulması, hem büyük bir iftiradır, hem de hiçbir ahlak anlayışıyla bağdaşmayan insafsızca bir tutumdur.

Müvekkilim insanlar hakkında cd'ler, kasetler hazırlamanın, haysiyet, şeref, namus ve iffetiyle alakalı bazı şeyleri teşhir etmek suretiyle onları yıkmanın, devirmenin bir mü'minin yapmaması gerekli olan şeylerden olduğunu ve caiz olmadığını açıkça ifade etmiştir.

Bugüne değin birçok kez sivil ve asker devlet ricaline yönelik çirkin davranışları her zaman kınamış ve bunları "katiyen tasvip etmediğini, çok çirkin, pek kaba ve edepsizce davranışlar olarak kabul ettiğini, yapılan saldırıları çok alçaltıcı, onur kına bulduğunu" açıklamış ve şöyle demiştir:

"İslam'da insanların ayıplarım faş etme diye bir vazife yoktur. Mehasin-i ahlak kuralları içinde başkalarının kusurlarını araştırma, onları deşifre etme ve mahcup düşürme şeklinde bir madde yer almamaktadır. Aksine, hata ve kusur avcılığı yapmak, günahları açığa vurmak ve insanları tahkir etmek dinimizde ahlaksızlık sayılmıştır."

"İnsan, gözüne bir çirkinlik iliştiği zaman, tecessüs, teşhis ve tesbit peşine düşmeden, hemen sırtım dönüp oradan uzaklaşmalı; "Allahım günahkar kullarını hidayete erdir, beni de affet!.." demeli ve gördüğünü de unutmalıdır."

Her seçim döneminin yaklaşmasıyla, geçmişte olduğu gibi bugün de müvekkilim aleyhinde karalama kampanyaları yürütüldüğü, çirkin senaryolarla siyasi hesapların, polemiklerin içine çekilmeye ve kavgalara taraf hale getirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir. Ancak bu taktikler tutmayacak; Sayın Gülen bu polemiklere taraf olmayacak, kavga ve kaos isteyenlere prim vermeyecek; her zaman olduğu gibi sağduyulu, basiretli çizgisini devam ettirecektir. Onlarca yıldır yaptığı gibi, linç faaliyetleri karşısında sadece adli makamlar nezdinde hukuki haklarını arayacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arzederiz.

Sayın Noter üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin APS ile muhataba tebliğini, tebliğ şerhli bir suretinin de tarafımıza verilmesini talep ederim, saygılarımla.

Fetullah Gülen Vekili
Av. Orhan Erdemli

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ismi, resmî nüfus kaydında "Fetullah" olarak geçmektedir.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.