Hanefi Avcı'nın iftiralarıyla ilgili açıklama

Hanefi Avcı'nın iftiralarıyla ilgili açıklama

Hanefi Avcı tarafından söylenen ve bir gazetede ‘Her şeyi Gülen tezgahladı’ başlığı altında verilen iddialar yapılacak açıklamadan da anlaşılacağı üzere haksız, mesnetsiz ve açıkça hukuksuzdur.

Bu haber vesileyle ‘paralel safsatası’ adı altında hizmet hareketi mensuplarına mesnetsiz olarak suçlama yöneltilmesiyle ilgili olarak bir kez daha şu hususların hatırlatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Öncelikle, her kim suç işlendiğine dair herhangi bir bilgi sahibiyse, kim tarafından işlenmiş olursa olsun delilleriyle birlikte yetkili makamlara bildirmelidir. Bu hareket hukuki olduğu gibi insani bir davranış olacaktır. Yetkili makamlara bildirmek yerine gazete köşelerinde suç isnadında bulunulması durumunda ise, aslında bilgi ve belge sahibi olunmadığı, sadece dedikodu yapılmak istendiği anlaşılacaktır.

İkinci olarak, suç soruşturma ve kovuşturması her hangi bir kişinin kanaatine, öngörüsüne, zannına ve tahminine göre değil somut delillere dayanarak yapılmaktadır. ‘Delil yok ancak ben öyle olduğunu biliyorum’ yaklaşımı hukuki bir soruşturmanın değil sadece kahvehane sohbetinin dayanağı olabilir. Hukuk ve ahlak karşısında da bu şekilde yapılacak değerlendirmelerle suç isnadında bulunulması iftira olarak değerlendirilecektir.

Üçüncü olarak, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gereğince genel ifadelerle kimse suçlanamayacağı gibi hiç kimse başkasının işlediği bir suçtan dolayı da cezalandırılamaz. Anayasal bu ilke gereğince cemaat, cemiyet, hareket ya da başka bir oluşum hedef gösterilerek suç isnadında bulunulamaz. Suç işlediği iddia edilen kimse açıkça gösterilmeli ve buna ilişkin deliller de ortaya konulmalıdır. Aksi taktirde ‘cemaat suçludur’ şeklinde yöneltilen suçlamaların amacının gerçeğin ortaya çıkması değil, algı oluşturmak olduğu anlaşılacaktır.

Son olarak ise, evrensel bir ilke olmasına rağmen ülkemizde bir anlam ifade etmeyen masumiyet karinesi gereğince de, sıfatı ne olursa olsun kişilerin ya da her hangi bir kurumun değerlendirmesine göre değil sadece bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından verilecek kararlarla insanların suçlu kabul edilebileceği, bunun dışında hiç kimsenin suçlu gösterilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu tarihe kadar da cemaat ya da hareket adıyla yapılan suçlamalarla ilgili verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır.

İzah edilen koşullara aykırı olarak yöneltilen haksız, mesnetsiz ve açıkça hukuka aykırı iddialarla ilgili olarak yargısal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla...

Fetullah Gülen vekili
Av. Nurullah Albayrak

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ismi, resmî nüfus kaydında “Fetullah” olarak geçmektedir.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.