Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetlerinin ve vaazlarının yayınlandığı herkul.org sitesine erişimin engellenmesi kararıyla ilgili açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin sohbetlerinin ve vaazlarının yayınlandığı herkul.org sitesine erişimin engellenmesi kararıyla ilgili açıklama

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin, www.herkul.org sitesi hakkında verdiği erişimin engellenmesi kararı açıkça hukuka aykırıdır. Gerekçe olarak gösterilen iddialar ise, mesnetsiz, asılsız ve haksız suçlamalardan ibarettir.

Söz konusu kararda, müvekkilim Sayın Fetullah Gülen tarafından mesaj ve talimat verildiği, bu iddiayla ilgili olarak ta soruşturma ve davaların açıldığı iddia edilmiştir.

Eğer karara dayanak olan talebin gerekçesi bu iddia ise, 5651 Sayılı Yasanın 8/1. Maddesinde belirtilen suçlarla sınırlı olmak üzere, 8/2 maddesine göre talep Sulh Ceza Hakimliğine değil, Ağır Ceza Mahkemesine yapılmalıdır. Bir karar verilecekse Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmelidir. Yine, bu şekilde bir başvurunun hangi suçlar gerekçesiyle yapılacağı da

Yine kararda belirtildiği şekilde, var olduğu iddia edilen talimatlar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyet Devletinin kurum ve kuruluşlarının haklarının ihlal edildiği iddiası varsa, aynı yasanın 8/A-1. Maddesine göre, hakları ihlal edildiği iddia edilen kurumların gerekçeleriyle birlikte Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına başvurmaları, bir karar verilecekse Başkanlık tarafından verilmesi, sonra mahkemenin onayının alınması gerekmektedir.

Bu yasal düzenlemeler karşısında, verilen karar medyaya yansıyan bilgilerden anlaşıldığı üzere açıkça yasaya aykırıdır.

İkinci olarak, talimat olduğu iddiası üzerine açılan soruşturma ve davalarda bugüne kadar somut bir bilgi ve belge sunulmamıştır. Sayın Başbakan tarafından 26 Nisan 2015 tarihinde söylenen ‘kayıtlar elimizde’ iddiasına konu kayıtlar hala ısrarla talep edilmesine rağmen mahkemeye sunulmamıştır. Bu somut bilgi karşısında soyut iddialarla talimattan bahsetmek hukuki değil siyasi bir değerlendirmeden ibaret olmaktadır.

Mahkemeler, varsayımla, kanaatle, zanla, dedikoduyla karar veremez ve vermemelidir. Müvekkilim tarafından kime ne talimatı verilmiş, bu talimat üzerine kim ne yapmış, kimin hangi hakkı ihlal edilmiş bunlar açıklanmalıdır.

Üçüncü olarak, dayanak yapılan yasalar, düşünce açıklama ve öğrenme hakkına, özgür haber dolaşımına ve örgütlenme özgürlüğüne sınır getiren bir şekilde anlaşılamaz ve uygulanamaz. Diğer bir deyişle, bu maddeler, ‘izin verilmeyen düşünce alanları yaratılmasına’, ‘resmi görüş zorlamasına’ yönelik bir anlayışla uygulanamaz.

1) Yasa, düşünceyi değil, ‘terör’ amacına yönelik eylemleri cezalandırmayı amaçlamaktadır.

2) ‘Şiddet yöntemini’ içermeyen düşünce ve düşünce etrafında birleşme özgürlüğü suç sayılmaz. ‘Yıkıcı eylem’ denilen bir eylemin varlığı için ‘şiddeti öngören’ bir davranışın varlığı zorunludur.

3) ‘Cebir içermeyen’, ‘terörü amaçlamayan’ düşünce ve düşünce etrafındaki örgütlenmenin suç sayılması yasaya aykırıdır.

Demokratik siyasal yaşamda, ‘tek seslilik’ ya da ‘resmi görüş’ sistemi kabul edilemez. Demokratik siyasal yaşamda farklı düşünmek, farklı düşünceler etrafında örgütlenmek ‘korunan hukuksal konu’ açısından tehlike yaratmaz ve ‘suç’ sayılamazlar.

Demokratik olmayan toplumlarda ise, ‘resmi ideoloji’ dışında kalan düşüncelerin açıklanması suç sayılmaktadır. Bu toplumlarda düşünce açıklama hakkının ‘resmi düşünce’ ile sınırlandırılması, mevcut siyasal iktidar düzeninin değişmezliği anlayışının bir ürünüdür. ‘Resmi görüş/izin verilen düşünce’ sistemi ise, demokrasi ile hukuk devleti anlayışıyla ve düşünce açıklamak hakkıyla bağdaşmaz.

Kamuoyuna Saygılarımızla....

Fetullah Gülen vekili
Av. Nurullah Albayrak

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ismi, resmî nüfus kaydında “Fetullah” olarak geçmektedir.

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2023 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.