Akademisyenler

Prof. Dr. John O. Voll
"Gülen globalize çok-kültürlü çoğulculuğa ilişkin İslami söylemin geliştirilmesinde bir etkendir. Onun etkisi altında kalanlarca yapılan eğitim faaliyetlerinin tesirinin gösterdiği gibi Gülen'in vizyonu, modern ve postmodern, global ve mahalli arasında köprü görevi yapıyor ve Müslümanların ve Müslüman olmayanların geleceğe ilişkin vizyonlarını şekillendiren tartışmalara kayda değer bir etkide bulunuyor."


Dr. Zeki Sarıtoprak
"Fethullah Gülen, 20. yüzyılın son döneminin en etkili Müslüman Türk alimlerinden biri. Gülen ve etrafındakiler tarikat tipi bir yapılanma içinde olmamalarına rağmen 'Sufi' geleneğinin birçok izini de taşıdıkları için 'nev–i şahsına münhasır' birer Sufi olarak adlandırılabilirler."


Dr. İhsan Yılmaz
"Gülen, İslam anlayışını çağdaş zamanların ruhuna uygun olarak yeniden yorumlamış ve öteden beri hassas bazı mevzularda yeni bir Müslüman söylemi geliştirerek fiiliyata dökmüştür."


Prof. Dr. Nilüfer Göle
"Fethullah Gülen öğretisi, Batı modernliğini İslami muhafazakârlıkla sınamakta, manalandırmakta, daha ötesi modernliği Batı'nın malı olmaktan çıkartmak istemektedir. Medeniyet ile Batıcılığın özdeşleştiği, tevazu ile bireyciliğin zıtlaştığı, muhafazakârlık ile modernliğin çatıştığı değerler silsilesini alt üst etmektedir."


Prof. Dr. Nur Vergin
"Hocaefendi'nin anlattıkları, bu toplumun yapısı hakkında, dini idraki hakkında, uluslar arası konu hakkında hiç bilmediği, şimdiye kadar bu sade ve derinlikli şekliyle ve yoğunlukta hiç duymadığı ama dinlemek ve işitmek istediği şeyler."


Prof. Dr. Annemarie Schimmel
"Fethullah Gülen'in 'hoşgörü, tolerans ve herkesi olduğu gibi kabul etme' fikri çok önemlidir. Bunlar gerçekten güzel ve gerekli ideallerdir. Karşı tarafı zorbalıkla değiştirmeye çalışmamak gerekir. Oysaki bu, günümüzde çok yapılıyor. Misyonerlik duygularıyla hareket ederek herkesin kendileri gibi olmasını isteyen çok insan var."


Prof. Dr. Scott Appleby
"Gülen çizgisi; sağlam eğitim kurumları ve güçlü bir sivil toplum kurmaya çalışan, insan haklarını ve siyasal katılımcılığa açıklığı savunan demokratik bir düşünce. Sayın Gülen'in Müslüman kimliğini şiddete başvurmadan barışçı yollarla yenilemeye çalışması çok önemli. Daha da önemlisi, bu çizgi fundamentalizmden uzaktır. Çünkü, Gülen çizgisinde dışlama, tepki ve kızgınlık yok."


Prof. Dr. Toktamış Ateş
"Bizler, bu gün dünyamızın bütün köşelerinde elektrik direklerine asılı insanlar varken, dünyanın başka köşelerinde taşa karşı kurşunla karşılık verilirken, şu içinde yaşadığımız ortam için hem şükretmek, hem de bu ortamı hazırlayanları ciddi bir biçimde düşünmek zorundayız. Binlerce hatta on binlerce kimlik içinde hepimizde ortak olan bir kimlik var; Buna üst kimliğimiz diyoruz. İşte bu kimliğimiz çerçevesinde kenetlenmiş el ele mutluluğu yakalayabilmek için şimdiye kadar olan gayretimizi daha da arttırarak, mutlu yarınlara doğru gidiyoruz."


Prof. Dr. Niyazi Öktem
"Fethullah Gülen'in diyaloğa giren tarafın kendini karşı tarafa daha iyi anlatabileceği yönündeki görüşleri son derece önemli. Diyaloğa biz girince bu İslam'ın da tanıtılması, İslam'ın özgürlükçü, hümanist ve güzel yüzünün Hıristiyanlara ve bütün dünyaya tanıtılması anlamına geliyor. Böylelikle gerçek İslam'ın ne olduğunu başka din mensupları da öğreniyor. Diyaloğun bu faydası var. Batı'da 'İslam eşittir terör' diye düşünenlere en güzel cevap diyalog ortamı ile sağlanabilir."


Prof. Dr. Şerif Mardin
"Fethullah Gülen'in çevre koşullarıyla, iman arasındaki kurduğu bağ ve buna son derece önem vermesi bence çok önemli bir nokta. Tarih, topluluk ve şahıs gibi odak noktalarını seçkin bir görüşle, iman ve dinle ilişkilendirmenin, toplum bilimcilerimiz arasında bile nadiren gördüğümüz bir yaklaşım olduğunu hatırlarsak, bu birleştirici zekânın istisnai yeri daha da netleşiyor. Gerçekten de, Gülen'in fikirlerinden mülhem kimselerde, zamanımızda az bulunan bir fedakârlığın örneklerini görmek mümkün."


Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay
"Fethullah Hoca'yı anlamamı sağlayan anahtar kavram aklıma geldi: "Heroic Life". Sosyolog Mike Featherstone'a ait olan, maalesef Türkçe karşılığını tam bulamadığım bu kavram, dünyevi, sıradan ve olduğu gibi kabul edilen gündelik hayatın aksine, mücadele cesareti, zor olanı başarmak, fazilet, şeref ve şan arayışı etrafında şekillenen olağanüstü bir hayatı ifade eder… Gerçekten de, Fethullah Hoca'nın söylediklerinde ve yaptıklarında bu hayat kavrayışı son derece açıktır. Orta Asya'da yapılanlara su katılmamış bir "mücadele cesareti" ile açıklayabilir, medrese anlayışını kolej formu içine yerleştirip pozitif bilimlerde öğrencilerin gösterdikleri başarıyı sadece "zoru başarmak" olarak niteleyebiliriz. Bu çerçevede Fethullah Hoca'yı, her şeyden önce, Onun "Türkiye İslamı" veya "Türk İslamı" deyişinde simgelenen dini milliyetçiliğini "heroic" olarak değerlendirmek mümkün olur. Öte yandan, Hoca'nın İslam'a getirdiği yorumların, hem pragmatist bir yaklaşımı yerleştirmeye, hem de İslami hayat tarzını sıradanlıktan çıkarmaya yönelik olduğu görülmektedir. Şahsen, Fethullah Hoca'yı ve çevresini şehirli, kitabi; yani elitist İslam'ın temsilcisi olarak görüyorum…"

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.