Prof. Dr. İbrahim er-Ridâ, Fethullah Gülen Hocaefendi'yi anlatıyor

Kaybolan değerleri yeniden ihya ediyorlar

İbrahim er-Ridâİnsanlar Fethullah Gülen Hocaefendi’ den ve onun düşüncelerinden etkilenmektedir. Çünkü etkilenmemek elde değil. Çünkü o, gurbet soluklu zamanın yamaçlarında, insanlar için yandı ve insanların yolunu aydınlatmak için çile çekti. Zorluklar yaşadı hak ve hakikat yolunda gerçek anlamda bir mücadele verdi. İnsanlar ondan etkilenmektedir. Çünkü o doğru yola çağırıyor. İnsanları umuda, dirilişe ve ruhumuzun heykelini yeniden dikmeye çağırıyor. O, insanları, anlamsız bir dünyada, tükenmişlik içinde kaybolup gittikleri bir sırada, bu değerlere çağırıyor. İnsanlara ruhsuz, salt maddeci bakış açısının fayda vermeyeceğini söylüyor. Dinin gereksiz olduğu düşüncesi yerleşirken ve insanlar dini hayattan soyutlamaya çalışırken Hocaefendi, Peygamberlerin izinden giderek, tarih boyunca bu davaya gönül verenler gibi yeni bir yol açıyor yeni bir çığır açıyor. Bana göre Hocaefendi, insanlık tarihinde, toplumları değiştiren, tarihin seyrini değiştiren büyük şahsiyetler arasındaki yerini almıştır. Fethullah Gülen Hocaefendi Kendi Medeniyetimize Doğru eserinde de görebileceğimiz, uygulanabilir, uzun vadeli bir vizyon ortaya koymuştur. Zira O, bu harekete gönül verenlerle birlikte insanlığa huzur ve barışı getirecek yüce gayelere, yüksek ideallere yürümektedir. Bu hareket bütüncül, dengeli bir hizmet hareketidir. Rabbani bir davadır. Gücünü beslendiği Rabbani kaynaklardan almaktadır. Bu kaynaklar Kur’an’dır, Sünnet’tir, Sahabe-i Kiram’ın hayatlarıdır.

Fethullah Gülen Hocaefendi, meclislerinde, sohbetlerinde, hutbelerinde bu harekete gönül verenleri, ona kulak verenleri, asr-ı saadeti yeniden yaşatmaya davet etmektedir. Onun Sonsuz Nur eserini okuyanlar, kendilerini yepyeni bir siyer anlayışının içinde bulurlar. Sonsuz Nur’u okuyan birisi, bu eseri teemmül eden birisi, nübüvvetin serin gölgesinde yeniden gölgelendiğini hissedecektir. Diyebilirim ki Hocaefendi, bu hizmete gönül verenlerle birlikte, bu yeni altın nesille birlikte, asr-ı saadet ruhunun dirilişine vesile olmuştur. Onun söylemindeki kuvvet ise, saadet asrını günümüzde yaşatma çaba ve gayretinden kaynaklanmaktadır. Gerçekten Hocaefendi, Sahabe efendilerimizin hayırda yarışmalarını sağlayan ruhu günümüzde yaşatmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Fethullah Gülen Hocaefendi’yi dinleyen, izleyen, okuyan birisi, çağlayan gibi akan, doğruluk, ızdırap, ihlas ve samimiyetle beslenen bir nehrin cazibesine kapılmaktan kendisini alamaz. Bütün bu saydıklarım ne yazık ki günümüzde kaybettiğimiz değerlerdir.

Yaşadığımız dünya insanı, Pusula’sını kaybetmiş, fikri sancılarla boğuşmakta, ruhî bunalımlar, manevi boşluklarla yaşamaktadır. Buna karşılık doğru yola ulaştıracak gerçek anlamda örnek bir model göremiyoruz. Aslında Allah’ın yarattığı, yeryüzünde mahlûkatın en şereflisi kıldığı insan yaşadığımız çağda örnek bir model aramaktadır. Ve sanırım Fethullah Gülen Hocaefendi bu örnek modeli, örnek insanı temsil etmektedir. O sıkıntıları zorlukları göğüsleyerek insanlığın ufkuna yön verecek yollar açmaktadır. Çile, ızdırap, tevazu, kendini sıfırlama gibi modern çağın insanının kaybettiği değerleri yeniden yaşatmaktadır. Onun kitaplarında ve hutbelerinde ancak onu dinleyen yahut okuyanın hissedebileceği ölçüde büyük, coşkun bir eda, yüksek bir ruh ve enerji mevcuttur. İç heyecanından, yüksek manevi atmosferden kaynaklanan, güçlü bir şelale gibi çağıldayan, coşkulu kelimeleri insanları etkilemektedir. Etkilemekle kalmıyor, insanlar, samimiyetle akan, beşeri vicdanın derinliklerinden beslenen bu suyun akışına, cazibesine kapılmaktan kendilerini alamamaktadırlar. Bu cazibeye kapılan insanlar böylece Rıza-yı İlahî’ye ulaşma yolunda adımlar atmış, Cenâb-ı Hakk’ın istediği doğrultuda bir seviyeye ulaşmış ve nefislerini Rabb’in istediği merhaleye taşımış olacaklardır.  

Prof. Dr. İbrahim er-Ridâ, Kadı İyâz Üniversitesi Öğretim Üyesi / Fas

Pin It
  • tarihinde hazırlandı.
Telif Hakkı © 2024 Fethullah Gülen Web Sitesi. Blue Dome Press. Bu sitedeki materyallerin her hakkı mahfuzdur.
fgulen.com, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin resmî sitesidir.