Undervisning och psykologisk bakgrund

Mänskligheten har en utmärkande plats från skapandet. I universum där det finns många olika världar och atmosfärer, ger Guds Namn, som ger existens och betydelse till allt, uppenbarelse i form av olika sorters situationer. Hans namn uppenbarar sig på ett sätt i det sociala området, på ett annat sätt i vetenskapen och ännu ett annat sätt inom religionen. Med andra ord uppkommer samma sanning i olika färger, toner och former.

Inom varje område har mänskligheten en unik plats. Män och kvinnor framstår som speglar till Guds Namn och ser från Hans perspektiv. De har även en styrka skänkt från Hans, kunskap skänkt från Honom och vilja skänkt från Hans vilja. Ännu finns det uppenbarelser som framstår som tvärt emot vid första tanken. Ett exempel på det är; hur är evig Barmhärtighet och Medlidande förenlig med evig bestraffning i Helvetet? Varje Namn har sin egen speciella plats och område i form av uppenbarelser. När dessa namn förekommer i samma situation, orsakar det konflikter i tankarna hos varje individ. Vrede och barmhärtighet, medlidandet och begäret existerar sida vid sida och det är upp till varje individ själv att forma dessa konfliktiga känslor till känslor bestående av harmoni.

Precis så som våra externa sinnen har sina unika funktioner och vill bli fullbordad med dess egna "mat", vill våra interna sinnen också på liknande sätt bli fullbordad med dess speciella nödvändigheter. Sinnena, tankarna, minnena och förmågan att lära är sammanförd under konceptet av "mentala fakulteter". Varje område har en speciell betydelse och funktion för individen som de grundar och verkar sig på. På liknande vis presterar de interna fakulteterna (t.ex. känslor, hjärtat och själen) unika funktioner. I den grad då en individs interna och externa fakulteter är vårdade med deras speciella nödvändigheter och är tillfredställda, inrättar människor harmoni och frid i både deras inre och yttre värld.

När den nödvändiga relationen och harmonin är etablerad mellan själen och hjärtat och orsaken och sinnet kan människor rikta sina handlingar inom ramen för "visdomen" och använda de externa kapaciteterna och styrkorna med speciella begränsningar, och hålla dem i balans. Kort sagt; om de etablerar intern grund till att balansera och finna en medelväg leder det till lyckade balanserade externa relationer.

Pin It
  • Skapad
Copyright © 2022 Fethullah Gülen webbplats. Alla rättigheter förbehållna.
fgulen.com är den officiella källan på Fethullah Gülen, den berömda turkiska akademiker och intellektuella.