Copilul timpului

Copilul timpului

Întrebare: Care sunt responsabilitățile pe care generațiile de astăzi, care își fac planuri și proiecte pentru viitorul necunoscut, profitând de trecutul bogat, ar trebui să și le asume pentru a putea face pașii corespunzători în funcție de nevoile  timpului în care trăiesc, adică să devină „copiii  timpului”?

Răspuns: ”Ibnu-l vakt”- copilul timpului,  este un termen folosit mai ales de sofiști, sensul  literar este  copilul  timpului. În termenii sofiștilor, este folosit pentru oamenii care au înțeles foarte bine  perioada în care trăiesc,  au înțeles  creația  și  au stabilit legături între  lucruri și evenimente și cunoștințele lor despre Coran și practica Profetului. Pentru a spune altfel, ibnu-l vakt înseamnă o persoană care privește lucrurile și evenimentele cu o perspectivă holistică și înțelege foarte bine relațiile  dintre oameni, creație  și Dumnezeu.

Nu este posibil ca o persoană care nu cunoaște foarte bine actul creației și care nu este conștientă de evenimentele și evoluțiile care au avut loc în timpul său, să înțeleagă și să interpreteze Coranul în conformitate cu condițiile perioadei în care a trăit. O persoană care își înțelege perioada și evenimentele petrecute în timpul său, poate dezvălui comentarii adecvate epocii în care trăiește evaluând subiectele  lăsate deschise  de Coran, și anume zonele deschise ijtihadului[1] și istinbat[2]. De fapt, aceasta este una dintre îndatoririle importante ale celor care sunt copiii timpului.

Dacă trebuie să dezvoltăm un pic mai mult, primul sens care poate fi înțeles din faptul că este ibnü'l-vakt este acela că o persoană are cunoștințe despre știința și tehnologia propriei epoci. A  acumulat  cunoștințe  în domeniul științelor exacte precum fizica, chimia, biologia, astronomia și matematica și a ajuns la corelarea  dintre ele și Cuvântul Divin  și are capacitatea  de a interpreta versetele sale care privesc adevărurile științifice cu mijloacele științelor moderne.

Al doilea sens este că oamenii sunt mulțumiți de cultura și civilizația perioadei în care trăiesc, citesc corect evenimentele sociale, cunosc îndeaproape diferitele ideologii și curente și  au cunoștințe despre percepțiile și ideile existente.

Musulmanul  de astăzi trebuie să dobândească cunoștințele epocii, fie în domeniul  științe exacte, fie în cel al  științe sociale și trebuie să dețină un locul important. Dacă nu  alții îi vor înrobi. Prin urmare  va  trebui să trăiască  sub tutelă. Deci  trebuie să folosim știința și tehnologia epocii foarte profitabil în viziunea noastră a lumii. Acesta, desigur, nu este un obiectiv care se va îndeplini brusc. Dar dacă citim bine lumea de astăzi, facem legăturile corecte, creștem experți în diferite domenii și înființăm laboratoare și am  putea ajunge la un loc foarte diferit după cincizeci de ani.

Terorism și acțiuni violente

Nu este posibil ca cei care nu reușesc să-și citească corect epoca  să nu  poată să rezolve problemele epocii. Dimpotrivă, fiecare încercare pe care o depune în numele unei soluții va provoca diferite dezechilibre și probleme. Poate că îi va face cele mai mari pagube atunci când va spune că ar trebui să slujească Islamul cu lucrările sale.

Este esențial ca oamenii să se lupte pentru credință, patria, țara și generațiile viitoare. De fapt, atunci când inamicul lovește ușa, dacă este necesar, ei trebuie să lupte pentru a proteja aceste valori sacre și nu vor  ezita să-și dea valorile  și viața pentru această cauză. Cu toate acestea, într-o perioadă în care sunt produse arme foarte puternice și foarte distructive, dacă vă ridicați împotriva cuiva, provocați pe  alții sau comiteți încălcări ale frontierei, vă veți semna propria condamnare la  moarte.

Despre  că cei care încearcă acte de violență și terorism, ucid oameni nevinovați prin atentate sinucigașe, atacă lăcașurile de cult ale altor religii și nu respectă valorile lor sacre, se poate spune nu au nimic de-a face cu valorile fundamentale ale Islamului. Astfel de acțiuni sunt diametral opuse spiritului islamului  și subminează valorile democratice actuale. Dacă un motiv pentru astfel de dezechilibre este înțelegerea incorectă a Islamului, un alt motiv este incapacitatea de a privi evoluțiile din lume într-un mod holistic.

Da, astfel de acte de teroare și violență nu-și au locul nici în Coran, nici în practica Profetului. Cei care se angajează în astfel de nereguli trăiesc necunoscând Islamul  chiar dacă au studiat în domeniu  sau susțin că susțin o cauză. Acestea sunt contrare modului și metodei urmate atât de Mesagerul lui Allah (pacea să fie asupra lui)  cât și urmașii săi. Chiar și în perioadele în care au fost comise multe opresiuni și nedreptăți de către oameni precum Yazid, Hajjaj și As-Saffah, nimeni nu a acceptat nicio lege și nu a făcut nicio discriminare între femei și copii.

La fel, de exemplu, a existat vreo biserică care a fost arsă în  istoria otomană? Când au distrus sinagogile? Când au atacat valori pe care alte religii le consideră sacre?  Se spune  că Mahomed al II-lea  a cumpărat biserica Hagia Sophia din banii său și a transformat-o ulterior într-o moschee deși avea posibilitatea să o facă prin forță. În următoarele perioade unele biserici care nu aveau credincioși au fost transformate în moschei. Dar nu știm despre o biserică care a fost arsă sau distrusă. Faptul că multe biserici au supraviețuit din acele zile este dovada acestui lucru.

Respectul lucrurilor sfinte ale altora

În timpul cuceririi Ierusalimului,  următorul incident dintre Umar și părinții bisericii nu lasă alte cuvinte pentru respectul  față de  lăcașurile de cult ale membrilor altor religii.

După cucerirea Ierusalimului, când părinții bisericii au spus că vor preda cheile Moscheei  al-Aqsa  doar califului  și Umar a plecat de la Medina împreună  cu servitorul său. Gândindu-se că vor fi irosite două cămile, ei au luat doar  o singură cămilă  și au folosit-o pe rând. Când se apropie de Ierusalim era  rândul servitorului să folosească  cămila. Deasemenea din cauza călătoriei istovitoare hainele lui Omar erau prăfuite. Când prelații  bisericii l-au văzut în  această stare au spus „Aceasta este persoana ale cărei calități  le-am citit în cărțile noastre” și îi înmânează cheile. Când a sosit  timpul pentru  rugăciune Omar se afla în Biserica Sfântului Mormânt iar  Patriarhul i-a propus să se roage acolo, dar Omar i-a spus: „ Dacă mă rog aici, musulmanii care vin după mine vor face acest loc o moschee deoarece  califul s-a rugat aici și nu veți mai putea  să vă  rugați  în biserica voastră”.  El respinge această ofertă  și își îndeplinește rugăciunea  afară.

Ce orizont a avut! Chiar dacă au trecut o mie patru sute de ani, se poate spune că omenirea are astăzi un astfel de orizont? Ei sunt cei care au  înțeles Islamul în profunzime, ei au înțeles  corect lumea, structurile sociale și schimbările sociale.  În acest fel, ei au dat omenirii o adevărată perioadă de liniște.

Da, oricine apelează la terorism și la acte de violență din orice motiv se află într-o mare eroare. Nici pretențiile organizațiilor teroriste radicale de a lupta pentru independență, gândurile de a lua înapoi drepturile confiscate, nici intenția de a pedepsi cruzimea și nedreptatea împotriva lor nu pot justifica actele de terorism și violență. O luptă pentru independență purtată nelegitim înseamnă călcarea în picioare a independenței. Nu există nicio îndoială că acțiunile grosolane întreprinse în numele substituirii dreptului constituie o încălcare a dreptului. Nu trebuie uitat că astfel de mișcări contrare spiritului islamului, umanității și valorilor universale vor pune gaz pe foc în locurile în care sunt situații de genul acesta. Atitudinile excesive și dezechilibrate le vor face munca mai ușoară celor care  văd în islam un dușman.

O spirală a violenței

Pe de altă parte, nu trebuie trecut cu vederea că acțiunile bazate pe violență, cum ar fi arderea, uciderea oamenilor nevinovați și distrugerea ordinii sociale, vor avea rezultate pentru  generațiile viitoare precum sentimente de ură și dorința de  răzbunare. Datoria musulmanilor de astăzi nu este de a aprinde noi lupte, ci de a îngropa animozitățile și ostilitățile  existente și de a pune lespezi  uriașe pe ele, astfel încât să nu mai răsară  din nou. Nu există altă cale de a aduce omenirea împreună în jurul iubirii, decât  a crea o atmosferă generală de pace.

Din păcate, musulmanii care caută soluții la problemele lor recurgând la radicalism și violență, nu pot înțelege corect adevărul Islamului și nu își pot înțelege corect epoca. Ei creează o imagine foarte proastă în numele Islamului cu acțiunile pe care le fac. Ele exacerbează ostilitatea existentă față de islam, adâncesc paranoia față de musulmani și consolidează în continuare percepțiile negative despre lumea islamică. Violența naște sălbăticie, violența provoacă violență.

Ar trebui să știm foarte bine că orice acțiune care nu este în consens  cu raționalitatea Coranului și cu filosofia Coranului se va întoarce împotriva noastră. Dacă vrem să fim copiii  timpului,  trebuie să fim foarte stabili, foarte răbdători și să acționăm rațional. Să nu provocăm  noi  probleme cu atitudini dezechilibrate. Pe de altă parte prin acțiuni iresponsabile vom provoca numai noi probleme, dar să nu uităm că datoria noastră este aceea de a vindeca rănile provocate de cei răi. Oriunde mergem, trebuie să explicăm fiecărei persoane pe care o întâlnim că islamul nu este o religie a violenței și că nu acordă nicio primă terorismului.


[1] Ijtihad este un termen legal islamic care se referă la raționamentul independent sau la efortul temeinic al facultății mentale a unui jurist în găsirea unei soluții la o problemă juridică.

[2] Istinbat  este o decizie în jurisprudența islamică bazată pe argumentele coranice sau Sunnah existente.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2024 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.