O mișcare a voluntarilor

Astăzi, unul dintre cele mai importante criterii care indică poziția unui stat în lume, pe scala nivelului de dezvoltare, este existența și impactul organizațiilor non-guvernamentale. Multe dintre asociațiile și fundațiile înființate în cadrul Mișcării Voluntarilor, condusă de Fethullah Gülen începând cu anii ‘60 în Turcia, pot fi definite drept ONG-uri. Voluntarii implicați în această Mișcare întreprind activități menite să promoveze dialogul, calea care aduce laolaltă toate mediile sociale, cu o emfază particulară asupra educației. Astăzi, astfel de activități se organizează la un nivel destul de extins în diferite părți ale lumii. Pentru scopul mai sus amintit, au fost înființare instituții educaționale în întreaga lume, oferind noi oportunități pentru diferite națiuni, lipsite de orice agendă politică. Această idee respinge ideea de ciocnire a civilizațiilor și promovează ideea unei lumi pașnice. Plecând de la principiul acceptării oamenilor așa cum sunt, au fost organizate întâlniri naționale și internaționale, pentru discutarea chestiunilor și a problemelor care există sau care pot pune obstacole unei atmosfere de coabitare pașnică și coexistență pentru dezvoltare. Toți cei care iau parte la această mișcare voluntară, din orice categorie de vârstă, au făcut mari eforturi și sacrificii de sine. Într-o lume care devine din ce în ce mai globală, aceste activități joacă rolul de modele ale coexistenței și coabitării pentru toți oamenii, indiferent de rasă, limbă, religie, culoare, caracter sau naționalitate cu ajutorul educației și al dialogului, și se speră că aceste măsuri își vor înteți activitatea și vor deveni chiar și mai extinse.

Perspectiva istorică

De-a lungul secolului al XX-lea, umanitatea a sperat că dezvoltarea sa științifică și tehnologică va elimina, în cele din urmă, problemele materiale și spirituale. Cu toate acestea, creșterea numărului de războaie, foamete, dezastre naturale, sărăcie și alte probleme spirituale a dus la apariția unei disperări a umanității. Inevitabilitatea foametei, în ciuda creșterii producției de cereale, distribuirea inegală a resurselor și dezechilibrele politice nu pot fi eliminate în ciuda numeroaselor măsuri legale, fapt care sugerează că soluția nu ar trebui căutată în sistem, ci în educație.

La începutul secolului al XXI-lea, numărul morților rezultați din foamete, războaie, masacre, etc., în doar cinci ani a depașit cifra de o sută cincizeci de milioane. Umanitatea a intrat în acest secol mult așteptat fiind nevoită să facă față unor probleme care determină dezintegrare socială și violență crescută, schimbarea balanței strategice, dezordine la o intensitate mare și la sistematizarea exploatării pe o scară foarte variată.

Noua lume este privită ca pe o victorie a civilizației tehnologice. În ciuda acestui fapt, victoria respectivă a plantat numeroase semințe ale lipsei de satifacție în rândul oamenilor. Supremația absolută a tehnologiei, dominația pe care o are asupra umanității și amenințările ocazionale pe care le prezintă în fața existenței umane au distrus armonia pe care umanitatea o stabilise cu sine și cu mediul înconjurător.

Importanța educației

Chiar dacă există o serie întreagă de sisteme, umanitatea încă nu a fost capabilă să-și găsească pacea pe care o caută cu atâta ardoare. Faptul că nivelul criminalității este ridicat, chiar și în rândul oamenilor educați sugerează că politicile educationale existente ar trebui să fie reevaluate. Nevoia de o nouă filosofie educațională, care să creeze un echilibru între rațiune și spirit, a fost evidențiată de numeroși cercetători. Cea mai importantă slăbiciune a sistemului educațional contemporan este lipsa unei căi care să asigure promovarea unei viziuni cuprinzătoare asupra lumii și care să deservească valorilor de bază ale umanității, cu un accent deosebit asupra echilibrului natural. Acum că toate problemele se raportează la „omul” însuși, punctul central este cunoașterea omului și educarea lui în cea mai bună cale posibilă. Un scop important al educației este asigurarea dezvoltării abilităților individuale și transformarea trăsăturilor potențiale într-un comportament benefic societății. În acest proces, scopul de bază ar trebui să fie dezvoltarea personalității individuale, promovarea lucrului în echipă, adoptarea culturii coexistenței, simțul responsabilității și valorile etice și punerea lor în centrul vieții oamenilor. Cunoașterea fără viața reală este, într-un fel, lipsită de orice folosință. Astfel, educația ar trebui să insufle indivizilor o educație comportamentală care să le asigure o integrare fără probleme în societate și o viață pașnică în lumea contemporană.

O Mișcare a voluntarilor

Plecând de la aceste considerente, a luat naștere o mișcare de voluntari originală, inspirată și inițiată de Fethullah Gülen, un om educat în domenii și medii diferite, foarte conștient de problemele contemporane, mișcare ce a pornit în 1968 în Turcia. Principiul de bază al acestei Mișcări este promovarea dialogului cu toți semenii și acceptarea lor așa cum sunt ei. Scopul de bază este asigurarea respectului pentru valorile umane universale și obiective, lipsa unor obiective ascunse în sensul obținerii unor câștiguri materiale sau în sensul impunerii vreunei ideologii sau căutarea obținerii puterii în vreo țară. De la nașterea acestei Mișcări, acum aproape 40 de ani, nu a fost săvârșit niciun act care să fie contrar acestor principii, nicăieri în această lume. Autoritățile din țările în care Mișcarea are adepți sunt foarte conștiente de acest lucru și sprijină, prin urmare, Mișcarea.

Mișcarea este complet non-guvernamentală, la fel ca orice ONG. Există o serie de fundații și asociații fondate de oameni de vârste și rase diferite, care pun un accent deosebit asupra educației. Aceste activități, întreprinse inițial în contextul căminelor și abia apoi în cadrul școlar, s-au extins întâi pe întreg cuprinsul Turciei, pentru ca mai apoi sa cuprindă zone din Asia centrală, de unde Mișcarea a ajuns să aibă adepți în întreaga lume.

Activitățile în cauză au atins un succes răsunător atât la nivel național, cât și internațional. Oameni aparținând unor variate categorii de vârstă și profesie, inclusiv oameni de afaceri care au contribuit financiar la înființarea acestor instituții și profesori care au jucat un rol foarte activ în această vâltoare, au făcut numeroase sacrificii pentru dezvoltarea Mișcării. Iar rezultatul a fost unul evident, cei care au fost educați în instituțiile educaționale ale Mișcării ajungând să aibă performanțe remarcabile, atât la nivel local, cât și internațional, în cadrul concursurilor și olimpiadelor științifice. Cei care locuiau în cămine au fost crescuți ca niște tineri cu respect enorm pentru familiile lor, națiunea lor și întreaga umanitate, au putut să evite obiceiuri proaste ca drogurile, alcoolul, fumatul, etc. Pe măsură ce tinerii care au fost educați în aceste instituții, au început să lucreze la aceleași instituții ca profesorii sau administratorii lor, procesul s-a accelerat.

Aspecte internaționale

După prăbușirea Uniunii Sovietice și ca urmare a inspirației venite din partea lui Fethullah Gülen, oamenii de afaceri și profesorii amintiți mai sus nu au pierdut timpul și au mers în noile republici, cu același simț de răspundere. Instituțiile educaționale înființate în aceste țări au obținut rezultate foarte satisfăcătoare, fapt care le-a permis să își continue activitatea lor în calitate de instituții multiculturale, multilingvistice și educaționale laice. Limbile de lucru erau engleza, turca, rusa, precum și limba națională a statului respectiv. În plus, nu a fost permisă nicio propagandă religioasă sau propagandistă.

De la înființarea acestor instituții au trecut zece ani. Ceea ce este interesant este că fii și fiicele unor oficiali de rang înalt al statelor în cauză au urmat cursuri la aceste instituții. Ba chiar au absolvit diverse facultăți, iar acum lucrează pentru locurile lor natale, pentru întreaga umanitate, cu dragoste, respect, toleranță și acceptarea tuturor așa cum sunt ei. Astfel, în unele țări în care aceste instituții au fost înființate (în Europa, Africa, zona Pacific sau altele) a apărut o generație de tineri integrată în lumea actuală, care trăiește în pace și toleranță. Acești tineri au început deja să facă eforturi pentru a transforma lumea într-un loc pașnic pentru generațiile viitoare, iar eforturile lor vor avea cu siguranță roade în viitorul nu foarte îndepărtat.

Datorită instituțiilor educaționale care au fost înființare de această Mișcare de voluntari din statele europene generația tineră, în special cea cu un background turcesc, a fost salvată de la înstrăinarea de propria cultură și istorie, devenind indivizi foarte adaptabili, care nu vor face altceva decât să aducă numeroase câștiguri viitorului Europei. Ei urmează facultăți, dându-și seama de munca serioasă pe care trebuie să o depună, fără să se lase atrași de activități iluzorii și vicioase precum consumul de droguri. Aceste instituții educaționale i-au ajutat pe tineri să își completeze studiile liceale și universitare și să participe la integrarea activă în societatea în care trăiesc. Observând cursul urmat de acești tineri, numiți adeseori și a treia generație, personaje cu funcții înalte ale țării noastre și nu numai pot privi acum viitorul cu speranță și mândrie.

Filosofie

Într-o lume plină de ură, violență și răutate, această Mișcare de voluntari, focalizată asupra dragostei umane va juca un rol semnificativ în crearea unei atmosfere de pace și toleranță care se va propaga în întreaga lume, în viitorul apropiat. Educatorii, care lucreză în instituțiile înființate de Mișcare, văd fiecare student ca pe o lume separată și privesc interacțiunea de la om la om ca pe instrumentul de bază al educației. Fiind foarte dedicați, ei alocă cea mai mare parte a timpului elevilor lor.

Activitățile educaționale amintite mai sus sunt îmbunătățite în mod constant prin analizarea și luare în considerare a noilor provocări, inovații tehnologice și a particularităților culturale. Nu ne putem aștepta, însă, ca toți oamenii să contribuie la această Mișcare și ca această ea să poată avansa și înflori la maximul posibil. Dacă nu ne lăsăm conduși de diferențele legate de chestiuni naționale, rasiale, religioase, lingvistice sau culturale, atunci acest sistem va merge de la sine.

În plus, sunt depuse eforturi pentru stabilirea dialogului la toate nivelurile, dincolo de activitățile menținonate mai sus, pentru a asigura o apropiere între oamenii din Turcia și cei din întreaga lume, ajungându-se, astfel, la o înțelegere mult mai bună.

Dialog

Fundația Jurnaliștilor și a Scriitorilor, avându-l pe Fethullah Gülen ca președinte onorific, organizează o serie de întâlniri cunoscute sub numele de Platforma Abant, în cadrul cărora se discută diferite opinii și idei referitoare la probleme importante ale societății într-o manieră potrivită contextului, iar ideile colective care rezultă din aceste întâlniri pot fi împărtășite cu societatea globală. Această platformă a obținut o identitate internațională, datorită participanților și adepților săi din întreaga lume, mai ales din Statele Unite, Europa și Rusia. De asemenea, Platforma Interculturală, afiliată Fundației, asigură schimbul de idei între diferitele culturi. În acest cadru, Fundația întreprinde activități în colaborare cu diverși jurnaliști, scriitori și artiști, fără să țină cont de viziunile lor asupra lumii sau de ideologiile lor.

Tot Fethullah Gülen este cel care a demarat, prin intermediul acestei Fundații, organizarea unor întâlniri cu diferiți lideri religioși și naționali ai comunităților catolice, protestante, ortodoxe, evreiești și asiriene din Turcia, întâlniri care au dus la eliminarea unor tensiuni seculare între diferitele secțiuni ale societății. În acest sens, vizita lui Gülen la Papa Ioan Paul al II-lea și înțelegerea lor asupra posibilității de a pune în practică anumite proiecte comune a avut implicații semnificative. Gülen s-a întâlnit și cu lideri politici ai Turciei, în calitatea sa de „simplu cetățean”, așa cum s-a auto-intitulat, având cu aceștia întrevederi foarte utile și furnizând, în acest mod, exemple de conduită pentru alți cetățeni.

Finanțare

Această Mișcare este ținută în picioare de contribuțiile individuale ale voluntarilor, fără vreo afliliere sau sprijin, tangibil sau intangibil de la vreun corp guvernamental local sau străin sau de la orice altă organizație, și operează în cadrul prezentat mai sus.

În ceea ce privește finațarea Mișcării, ea este asigurată în cea mai mare parte de contribuții complementare venite din partea unor oameni de afaceri care au ales să sprijine această Mișcare și din taxele plătite de elevi. Faptul că Mișcarea nu are nicio sursă de finanțare în afară de acestea două este un fapt bine cunoscut, iar oficialii guvernamentali ai statelor respective sunt foarte conștienți de acest lucru.

În ceea ce privește managementul afacerilor, fiecare instituție înființată este un independentă de toate celelalte și este manageriată de acei oameni care iau parte la Mișcarea de voluntari. Nu există nicio relație organică între instituțiile educaționale și orice alte instituții, atât din interiorul, cât și din afara țării. Singura legătură dintre ele este schimbul de idei pozitive și frumoase, alături de gândurile reieșite din devotamentul față de aceleași sentimente.

Fethullah Gülen

Rolul lui Fethullah Gülen în această Mișcare este de a furniza, inițial, sugestia pentru înființarea unei astfel de mișcări, generând, în acest fel, stimulul de care era nevoie. Inspirația sa încă perseverează. Ideile sale cu privire la principiile de bază și sugestiile sale pentru această Mișcare sunt disponibile pentru toată lumea sub forma unor cărți (peste 20), casete audio, casete video, CD-uri și pe internet, multe dintre ele fiind traduse în numeroase limbi. În același timp, el a susținut o serie de seminarii, timp de mai bine de 30 de ani, focalizându-se asupra unor probleme sociale, sub forma unor predici în moschei, și și-a prezentat ideile într-un mod clar și comprehensibil în cadrul a numeroase conferințe naționale și internaționale. În prezent, continuă să își exprime ideile referitoare la numeroase chestiuni, în limbi variate, pe anumite pagini web, în special pe www.fgulen.com.  El scoate întotdeauna în evidență faptul că orice dispută, mare sau mică, poate și trebuie să fie rezolvată prin reconciliere, că războiul și uciderea ar trebui să fie eliminate și că toți oamenii ar trebui să depună eforturi pentru a trăi laolaltă într-o lume pașnică.

Scop

Scopul suprem al acestei Mișcări nu este, în niciun caz, obținerea de putere economică, politică sau culturală, prin înființarea sau participarea la un partid politic în interiorul sau în afara țării, ci mai degrabă să servească umanității prin sacrificiu de sine, fără să primească vreo recompensă în schimbul serviciului. Pentru a clarifica lucrurile, ca răspuns la întrebările adresate lui Fethullah Gülen cu privire la presupusa susținere a unui partid politic înainte de alegerile de pe 3 noiembrie 2002, el a declarat următorul lucru în ziarul turcesc Zaman:

„La fel ca și până acum, păstrez aceeași distanță față de toate partidele politice. Chiar dacă mi-ar fi oferită putere nemărginită în întreaga lume, nu doar cea din Turcia, aș rămâne la fel de hotărât să o resping cu dispreț.”

Angajați

Membrii acestei Mișcări de voluntari nu urmăresc să întreprindă afaceri educaționale, astfel că lucrează pentru instituțiile înființate de ei. Au, de asemenea, și joburi sau funcții în afara acestor instituții (ca doctori, avocați, oameni de afaceri, angajați ai statului, muncitori). Ei sprijină aceste activități educaționale financiar, fizic și spiritual, la fel de bine cum manifestă interes și pentru slujbele lor obișnuite.

O organizație non-guvernamentală

Există numeroase organizații non-guvernamentale care lucrează într-un mod similar, pentru diferite scopuri, în întreaga lume (de ex., asociații anti-fumat, diverse fundații medicale, asociații ale drepturilor femeilor, organizații de mediu). Toți admiră și apreciază astfel de organizații și le sprijină în cazul în care dețin mijloacele financiare pentru a face acest lucru. În același fel, această Mișcare de voluntari țintește către furnizarea unui serviciu pentru întreaga umanitate, în calitatea sa de organizație non-guvernamentală care promovează valorile umane universale, precum demnitatea umană, drepturile umane, statul de drept, prezervarea mediului, democrația.

Voluntarii Mișcării nu așteaptă niciun beneficiu de la nimeni, în schimbul sacrificiului lor. Nici măcar membrii mai vechi nu au niciun fel de prioritate în fața noilor veniți. Mai mult decât atât, nu există niciun fel de ierarhie în Mișcare (membrii mișcării își așteaptă recompensa de la Dumnezeu, în Viața de Apoi). Motivația lor primară este că, în timpul serviciului făcut pentru această Mișcare, primesc o cantitate mare de satisfacție interioară și binecuvântare de la Dumnezeu. Astfel, munca lor este continuă și productivă.

Împărțirea și sacrificiul de sine

Modelul furnizat de instituțiile educaționale moderne care au fost înființate de antreprenori turci, atât acasă, cât și în afară, a dus la propagarea unei filosofii educționale care joacă rolul unui elixir al succesului al acestor instituții în întreaga lume.

Structura materială construită prin sacrificiul oamenilor de afaceri, artizanilor, profesorilor, angajaților statului și al muncitorilor este plină de altruism și sacrificiu de sine venind de la manageri, profesori, elevi și părinții lor. Iată motivele adevărate care stau în spatele succesului acestor instituții: câștiguri spirituale și etice, altruism, sacrificiu de sine și dragoste.

Podurile construite de instituțiile educaționale turce i-au ajutat pe oamenii de afaceri turci, oamenii de științi, pe turiști și pe elevi să devină deschiși față de restul lumii. Astfel, au fost reîntărite relațiile dintre state, iar societățile au devenit mult mai apropiate una de cealaltă. Societățile care se cunoscut între ele pot dezvolta o cultură a traiului în armonie, pace și toleranță.

Aceste instituții au o identitate corporativă, iar managementul lor este în mâinile unor oameni adevărați. Totuși, din cauză că au fost numiți manageri printr-un contact social, acești oameni nu au voie să folosească instituțiile pentru propriul beneficiu. Cei care nu sunt capabili să lucreze activ în cadrul Mișcării cedează rolul lor oamenilor mai tineri care vor purta torța serviciilor altruiste ale Mișcării.

Concluzii

O persoană care trăiește într-o lume pașnică și fericită este un instrument pentru lupta împotriva terorismului, a conflictelor și a amenințărilor. „Premizele culturale împărtășite” care au fost create prin intermediul prieteniei și a toleranței de către oameni având limbi, religii, rase și culturi diferite, reprezintă garanții pentru viitorul lumii.

Pin It
  • Creat la .
Copyright © 2021 Fethullah Gülen site-uri Web. Toate drepturile rezervate.
fgulen.com este sursa oficială pe Fethullah Gülen, savant de renume turc şi intelectuală.