Postawa ruchu Hizmet wobec polityki i polityków

Społeczność Hizmet jest świadoma społecznych i politycznych aspektów zasady „wspierania dobra i zakazywania zła”, jako najważniejszego postulatu i zarazem obietnicy wyrażanej przez muzułmanów.

Jako organizacja społeczna, Hizmet nigdy nie będzie unikać wzywania wszystkich (także polityków) do postępowania zgodnego z powyższą zasadą, ani też nie zaprzestanie krytyki wobec tych, którzy nie usłuchają. Oczywiście wszystko to będzie odbywać się w ramach prawa i zasad demokratycznych, bez rezygnacji z zasad, na których opiera się wspólnota.

Analizując spuściznę postaci takich jak Imam-i Azam Hanife czy Mevlana, zauważamy, że nigdy nie wahali się oni krytykować politycznych przywódców, lecz zachęcali ich do działań zgodnych z zasadą sprawiedliwości, uczciwości, tolerancji oraz prawa. Wielu intelektualistów i myślicieli – takich jak Imam-i Azam – przykładało tyle samo uwagi do ich niezależności, jak i do honoru, by mieć pewność, że wartości te uda się utrzymać. Z tego powodu odrzucali płatne stanowiska państwowe, nawet za cenę tortur.

Jeśli największą stratą, przed którą stoi świat islamu jest utrata rozsądku i mądrości, to drugą jest fakt, że na przestrzeni setek lat przywódcy, państwa, oraz bezwzględnie podążające za nimi społeczności osłabiły funkcjonowanie struktur islamu.

Mistrz Fethullah i jego uczniowie – a także intelektualiści, naukowcy, pisarze i dziennikarze – w istocie podtrzymują tę samą tradycję zachowywania krytycznego dystansu wobec wpływowych przywódców, jak zwykli to robić Imam-i Azam, Mevalna czy Bediüzzaman. W ten sposób głoszą oni ideę “emr-i bil ma'ruf, nehy-i anil munker” (wcześniej wspomnianego - promowania dobra oraz zakazywania zła).

Takie podejście przez dekady stosowały również bliskie wspólnocie Hizmet organy medialne. Przez lata media te oczywiście skupiały się na czymś więcej, niż kultura popowa czy wiadomości sportowe, a teraz kierowana przez nie uwaga w stronę polityków, a także krytyka areny politycznej wydają się generować problem. Te same kształtujące krytykę zasady, które owe media przez lata stosowały wobec różnego rodzaju polityków i przywódców, zaczynają obecnie odgrywać znaczącą rolę. W 1994 roku Fethullah Gülen w swojej wypowiedzi zauważył, że „nie możemy już dłużej odwracać się od kierunku, w którym niesie nas demokracja”; w 2010 roku powiedział: „niech nawet ci spoczywający na cmentarzach powstaną i oddadzą głos w tym referendum”. Dziś Gülen wykazuje się podobnym rodzajem krytycyzmu, na swój własny sposób, tak jak to robił w przeszłości wobec tych, którzy popierali przewroty oraz inne działania antydemokratyczne. Dziś ruch Hizmet kieruje ostrą krytykę wobec władz, które – pomimo hałaśliwych obiekcji ze strony Unii Europejskiej, a także organizacji społecznych i intelektualistów – wydają się być nastawione na eliminowanie zarówno demokracji jak i Konstytucji ( oraz na przekształcenie państwa w „jednoosobowy” reżim), co należy do obowiązków obywateli, którzy myślą rozsądnie, są honorowymi oraz dobrymi wierzącymi.

W całej swojej historii ruch Hizmet nigdy nie utworzył sojuszu, ani nie pozostawał w rzeczywistym związku z żadną partią polityczną. Równocześnie nigdy też nie poprosił którejkolwiek partii o coś, co byłoby nielegalne, niedemokratyczne lub niezgodne z życzeniem Allaha. W rzeczywistości ruch Hizmet czerpie swoją swoją energię z niezależności. Ponieważ Wspólnota poza w pieniędzmi przekazywanymi jej przez własnych wolontariuszy nie posiada żadnych innych źródeł finansowania, nie musi także przyjmować od nikogo rozkazów. To niewątpliwie dlatego dla niektórych ruch Hizmet jest obecnie tak niewygodny. To również dlatego Hizmet nigdy nie zbudował z nikim żadnej koalicji, ani – za zgodą  Allaha - nie zbuduje jej w przyszłości. Jednakże wolontariusze ruchu Hizmet, którzy nigdy nie oddali się niemoralnej filozofii „kradnie, ale przynajmniej pracuje”, zawsze będą w stanie rozróżnić tych, którzy są skorumpowani, tych którzy są moralni oraz tych, którzy zwyczajnie znieważają obywateli wykazujących wolną wolę.

Ruch Hizmet nie dotarł do miejsca, w którym się obecnie znalazł dzięki państwu, czy dzięki ugrupowaniom rządzącym, lecz raczej dzięki swej przekorze wobec niesprawiedliwych i antydemokratycznych postaw [prezentowanych przez władze]. Od tej pory ruch Hizmet będzie kontynuował taką samą postawę wobec państw oraz rządów, jaką przedstawia dziś. Pewne kręgi, które w tej chwili mogą być zdesperowane oraz zaniepokojone o swe własne pozycje, trzymają się każdego kłamstwa, jakie mogłoby oczernić Gülena, człowieka który służył ludziom przez 60 lat, który nigdy nie wzbogacił siebie ani swej rodziny oraz nigdy nie zawstydził swych zwolenników. Jednakże kłamstwa te nigdy-przenigdy nie będą w stanie zniszczyć Gülena i jego nadzwyczajnego sumienia. Zwłaszcza, że ludzie pochodzący z Turcji posiadają siłę percepcji, umożliwiającą im w łatwy sposób odróżnienie kłamców od ludzi szczerych. Tak samo nawet, jeśli byłyby okruchy prawdy w tych dowodach, żaden z nich nie wypłynąłby w postaci plotek, jakie słyszy się na placach, a raczej zostałby przedstawiony w sądzie wraz z solidnymi dowodami.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.