Humanizm

To miłość jest jednym z tych tematów, o których się obecnie najczęściej mówi, i na które jest największe zapotrzebowanie. Rzeczywiście, miłość to róża i królestwo serca, które nigdy nie usycha.

Bóg tkał wszechświat na krosnach miłości, a ponad wszystkim innym, w piersi istnienia najbardziej magiczną i czarującą muzyką jest zawsze miłość. Najmocniejsze więzi pomiędzy jednostkami w rodzinie, społeczeństwie i narodzie oparte są na miłości. Powszechna miłość ukazuje się w istnieniu całego wszechświata poprzez pomoc i wsparcie dla każdej jego cząstki.

To prawda, że najbardziej dominującym czynnikiem w duchu wszelkiego bytu jest miłość. Jako jednostka w uniwersalnym chórze, niemal każde stworzenie wykonuje w swym własnym, oryginalnym stylu magiczną nutę, którą otrzymało od Boga w melodii miłości. Jednak ta wymiana miłości pomiędzy bytem a ludzkością, i między jedną a drugą istotą odbywa się podświadomie, gdyż Boska Wola całkowicie dominuje nad stworzeniami, które nie posiadają woli. Z tej perspektywy, to ludzie świadomie uczestniczą w owej symfonii miłości w świecie, a rozwijając miłość w jej prawdziwej naturze, szukają dróg, by pokazać ją na swój ludzki sposób. Dlatego też każda osoba winna okazywać realną pomoc i wsparcie innym. Ludzie powinni chronić ogólną harmonię, wkomponowaną w ich dusze z szacunku dla miłości, której - jako prawo naturalne- dano mieszkanie w duchu wszelkiego bytu.

W obrębie uniwersalnych zasad islamu, pojmowanie miłości i jej idea są niezwykle zrównoważone. Odmawia się miłości ciemiężycielom i najeźdźcom, ponieważ miłość okazana napastnikom sprawia, że stają się jeszcze bardziej agresywni, rozzuchwala ich i zachęca do gwałcenia praw innych osób. Miłosierdzie okazane napastnikowi stanowi najbardziej niemiłosierny akt wobec napadniętego. Prorok powiedział: „Możesz pomóc napastnikowi, jeśli zaprzestanie uciskania i krzywdzenia (innych).” Miłosierdzie wobec tyrana możliwe jest wtedy, gdy przestanie on postępować niesprawiedliwie.


S. Camci and Dr. K. Unal, Tolerance and Atmosphere of Dialogue In Fethullah Gülen’s Writings and Sayings (przekł.), Izmir: Merkur Yayinlari, 1999, 218-22.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2022 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.