Nowy mężczyzna i nowa kobieta

Nowy mężczyzna i nowa kobieta

Historia zaprowadziła nas na próg nowej epoki, otwartej na przejawy boskiej życzliwości. Pomimo lub też wraz z rozwojem nauki i technologii ostatnie dwa stulecia były świadkami globalnego zrywania z tradycjami oraz – w imię odrodzenia – przyłączania się do innych wartości lub wizjonerskich spekulacji. Naszą nadzieją, wspieraną przez obiecujące zmiany, jest wizja kolejnego stulecia jako epoki wiary oraz wartości moralnych, a także odrodzenia się wierzących.

Spośród rozchwianych tłumów, nieprzejawiających zbytniego myślenia i rozumowania, zrodzi się nowy typ ludzi. Będą oni polegać na logice i doświadczeniu, przywiązując zarazem wagę do sumienia oraz inspiracji wynikającej z przyjętych wzorców. Osiągną perfekcję we wszystkim, dowiodą równowagi między tym światem a następnym, zespolą także swe serca z intelektem.

Nadejście takich ludzi nie będzie łatwe i łagodne. Przyjście na świat zawsze jest przecież bolesne. Jednak te błogosławione narodziny nastąpią i zapewnią światu nowe, wspaniałe pokolenie. Tak jak deszcz opadający z powoli gromadzących się chmur wypełnia podziemne studnie, tak też pewnego dnia pojawią się wśród nas „kwiaty” nowego pokolenia.

Ci nowi ludzie będą częścią wolnej od zewnętrznych wpływów jedności, przez co będą mogli działać niezależnie od pozostałych. Żadna ziemska siła nie będzie w stanie ich powstrzymać, ani też żadna moda nie będzie w stanie sprawić, by zboczyli ze swej ścieżki. Prawdziwie niezależni od wszelkiego rodzaju ziemskiej władzy będą myśleć i działać swobodnie, a ich wolność stanie się proporcjonalna do ich poddania się woli Boga. Zamiast naśladować innych, będą raczej polegać na wewnętrznej sile, sięgającej korzeniami w głąb historii. Będą starać się wyposażać swoje zdolności do oceny we własne wartości. Co więcej, będą myśleć, badać, ufać oraz cieszyć się duchowymi przyjemnościami. W pełni wykorzystując nowoczesne narzędzia, budować będą nowy świat, nie lekceważąc przy tym swych tradycyjnych, duchowych wartości.

Jeżeli reformy albo przemiany wiążą się z wiernością wobec uniwersalnych i ponadczasowych wartości, wtedy przyjmowane są z niecierpliwością. W przeciwnym razie mamy do czynienia z całym mnóstwem spekulatywnych wizji, pociągających z uwagi na swą oryginalność lub nowoczesność. Stojąc na twardym gruncie odwiecznych wartości – nowa kobieta i nowy mężczyzna – zawsze będą spoglądać w przyszłość, aby rozjaśnić spowity ciemnością świat. Będą oni absolutnie miłującymi prawdę oraz godnymi zaufania ludźmi, gotowymi w jej obronie opuścić swe domy i rodziny. Nie mając związku z materialnym światem, komfortem czy luksusem, będą korzystać z otrzymanych od Boga talentów, a w konsekwencji zasieją nasiona szczęśliwej przyszłości. Nieustannie poszukując boskiego szczęścia oraz pomocy, dołożą wszelkich starań, by chronić te nasiona niczym kura broni swych jaj. Całe ich życie poświęcone zostanie ścieżce prawdy.

Aby komunikować się z ludzkimi umysłami, sercami oraz uczuciami, nowa kobieta i nowy mężczyzna korzystać będą ze środków masowego przekazu, dążąc w ten sposób do ustanowienia nowej równowagi pomiędzy sprawiedliwością, miłością, szacunkiem oraz równością wszystkich ludzi. Podkreślą walor i znaczenie podporządkowania się prawu. Nigdy też nie będą nikogo dyskryminować ze względu na rasę czy kolor skóry. Ci nowi ludzie zjednoczą w sobie głęboką duchowość, szeroką wiedzę, logiczne myślenie, naukowy temperament oraz mądry aktywizm. Wciąż niezadowoleni z tego, co już osiągnęli, będą nieustannie poszerzać swą wiedzę o sobie, naturze oraz o Bogu.

Wyposażeni w dobre obyczaje oraz zalety, czyniące ich prawdziwymi ludźmi, nowi mężczyźni i nowe kobiety staną się altruistami, roztaczającymi atmosferę miłości wśród ludzi, a także – gdy zajdzie taka potrzeba – będą gotowi poświęcić się dla dobra innych. Kształtując siebie w zgodzie z powszechnymi cnotami, będą zarazem dążyć do oświecenia innych. Będą bronić oraz wspierać to, co dobre, starając się jednocześnie rzucić wyzwanie złu, zwalczać je oraz eliminować.

Ci nowi ludzie będą również przekonani, że Wszechmogący dał im życie po to, aby mogli Go poznać i wielbić. Nie rozróżniając pomiędzy Księgą Wszechświata (w której przedstawione są boskie imiona i która z tego powodu pełna jest Jego przejawów oraz służy niczym drabina wiodąca do Niego) oraz Pismem Bożym (stanowiącym przekład Księgi Wszechświata), będą postrzegać naukę i religię jako manifestację tych samych prawd.

Nigdy nie będą porywczymi. Nie będą iść tropem wydarzeń, ponieważ to oni będą dynamiką historii, inicjując i kształtując wydarzenia. Oddani swojej epoce oraz temu, co ich otacza, poświęcając się podstawowym wartościom, a także nieustannie polegając na Bogu, będą znajdować się w stanie ciągłego samoodnowienia. Ludzie ci będą odkrywać siebie, swe myśli i serca, a także serca innych, wreszcie odkryją nieznane. Czas spędzony na niepodejmowaniu nowych kroków w głąb siebie i w głąb kosmosu będą traktować jako stracony. Kiedy uda się im – z pomocą wiary oraz wiedzy – zdjąć woale, przysłaniające oblicze rzeczywistości, jeszcze chętniej będą kroczyć naprzód. Z przesłaniem i odpowiedziami otrzymanymi z niebios, ziemi oraz mórz będą kontynuować swą wędrówkę do momentu, w którym pojednają się na nowo ze swym Stwórcą.

Artykuł ten po raz pierwszy opublikowany został w Zamanin Altin Dilimi, Kaynak, Izmir, 1998, s. 157-160.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2023 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.