Sumienie

Perły mądrości: Sumienie

Sumienie zajmuje w człowieku centralne miejsce. Daje mu poczucie, że jest on istotą ludzką. Sumienie to duchowy mechanizm, który pragnie, czuje, postrzega i zawsze jest otwarty na wieczność.

Siła woli, uczucie, umysł oraz serce są „zmysłami” lub uzdolnieniami właściwymi dla przenikliwości ducha. Są one także najważniejszymi i najbardziej dynamicznymi elementami sumienia. Dzięki nim człowiek może osiągnąć doskonałość na tym świecie, a w przyszłym – wieczne szczęście oraz widzenie Wszechmocnego.

Sumienie to czyste, jasne lustro odbijające egzystencję Boga. Ono jest niezrównane w rozpoznawaniu Go i głoszeniu prawdy o Nim. Trzeba tylko spojrzeć w głąb samego siebie.

Odkąd sumienie wspólnoty służy nam za nieomylnego oraz prawego sędziego, wszyscy powinni przyjąć jego orzeczenia, a także uznać za sędziego w swych sporach.

Obowiązek jest tym, co nakazuje Bóg, oraz tym, co czynił Prorok i przekazywał innym. Każdy musi go zaakceptować i wypełniać. Bóg-Prawda jest absolutnym Sędzią, a sumienie stanowi Jego najczystsze, lustrzane odbicie. Sumienie odbija wszystko z taką jasnością i mocą, że tylko strach przed niezdolnością do wywiązania się z poznanej prawdy może sprawić, iż stanie się ono niewyraźne. Dzieje się to jednak rzadko.

Im bardziej dana osoba jest zdyscyplinowana pod względem intelektualnym i duchowym, tym bardziej spójne i świadome będą jej myśli i działania. Im bardziej ktoś jest otwarty na rzeczywistość wykraczającą poza sumienie, tym bardziej sposób jego postępowania będzie poddany natchnieniom i kierownictwu Boga.

Ponieważ sumienie jest uczuciem i spostrzegawczą władzą ducha, zawsze było uważane za sferę otwartą na rzeczywistość pozaświatową, taką, która jest czysta jak aniołowie, oraz taką, której nie da się zamknąć w przestrzeni.

Istnieje wielu sędziów i prawie wszystkie ich wyroki bazują na tych samych źródłach, a mimo tego mogą się różnić. Natomiast sumienie to sędzia z tak przenikliwym spojrzeniem, że może wydawać wyroki jedynie na podstawie prawdy. Te wyroki nikogo nie zawiodą.

Sumienie wspólnoty oznacza postrzeganie, rozeznawanie oraz wnikliwość ogromnej większości ludzi. A zatem rzadko się ono myli, zwłaszcza gdy jego wiedza jest potwierdzona przez natchnione źródło.

Pin It
  • Utworzono .
Copyright © 2024 Witryna Fethullaha Gülena. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fgulen.com to oficjalne źródło na Fethullaha Gülena, znany turecki uczony i intelektualnej.